Het doorgeven van een beleggingsopdracht

De omzetting van uw rekening vindt naar verwachting plaats op 6 november 2020. Wilt u voor de omzetting van uw rekening nog beleggingen aankopen, verkopen of switchen van fonds(en)? Hieronder vindt u precies terug welke beleggingsopdrachten u tot welke datum kunt doorgeven in MijnBND.

Let op: wilt u een wijziging aan uw rekening doorvoeren en heeft u een adviseur die aan uw rekening gekoppeld is? Neem dan even contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag.

Verkoopopdracht

Heeft u een vrije beleggingsrekening en wilt u (een deel van) de beleggingen verkopen? Dan heeft u voordat de omzetting plaatsvindt, nog twee mogelijkheden om een waarde van de rekening op te nemen:

  • Tijdens het tussentijdse verkoopmoment van vrijdag 16 oktober. De opdracht dient in dat geval uiterlijk op 14 oktober vóór 11.00 uur te zijn doorgegeven via MijnBND.
  • Tijdens het tussentijdse verkoopmoment van vrijdag 23 oktober. De opdracht dient in dat geval uiterlijk op 21 oktober vóór 11.00 uur te zijn doorgegeven via MijnBND.

Als u ná 21 oktober nog een verkoopopdracht invoert, dan wordt deze opdracht meegenomen en na omzetting zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Houd er rekening mee dat u in dat geval de verkoopwaarde na de omzetting van uw Brand New Day rekening op uw tegenrekening kunt verwachten. Het precieze moment waarop u de waarde ontvangt, is afhankelijk van de daadwerkelijke omzettingsdatum en de fondsen waarin u belegt.

 

piggybank_GREEN
eggs_forks_GREEN

Switchen tussen fondsen

Bij Brand New Day Vermogensopbouw worden wijzigingen van de risico- en/of fondsverdeling tijdens het maandelijkse handelsmoment verwerkt. Omdat de omzetting van uw rekening te kort op het maandelijkse handelsmoment plaatsvindt, is het switchen tussen fondsen voor de omzetting niet meer mogelijk.

Voert u toch een opdracht voor het wijzigen van uw de risico- en/of fondsverdeling in? Dan komt de opdracht te vervallen. Deze wordt niet uitgevoerd. U dient dan nadat de omzetting is afgerond opnieuw via MijnBND opdracht te geven tot wijziging van uw risico- en/of fondsverdeling. Uiteraard laten wij u dat dan nog even weten.

Aankoop beleggingen

Stortingen die vóór 29 oktober op uw rekening zijn bijgeschreven, worden belegd tijdens het handelsmoment van 2 november. Alle stortingen die na 28 oktober binnenkomen, worden na omzetting van uw rekening belegd. Het precieze moment van aankoop is wederom afhankelijk van de daadwerkelijke omzettingsdatum en de fondsen waarin u belegt.

lamps_person_GREEN