Het doorgeven van een beleggingsopdracht

De omzetting van uw rekening vindt naar verwachting plaats op 14 oktober 2020. Wilt u voor de omzetting van uw rekening nog beleggingen aankopen, verkopen of switchen van fonds(en)? Hieronder vindt u precies terug welke beleggingsopdrachten u tot welke datum kunt doorgeven in MijnBND.

Let op: wilt u een wijziging aan uw rekening doorvoeren en heeft u een adviseur die aan uw rekening gekoppeld is? Neem dan even contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag.

Verkoopopdracht

Heeft u een vrije beleggingsrekening en wilt u (een deel van) de beleggingen verkopen? Dan heeft u voordat de omzetting plaatsvindt, nog drie mogelijkheden om een waarde van de rekening op te nemen:

  • Tijdens het tussentijdse verkoopmoment van vrijdag 18 september. De opdracht dient in dat geval uiterlijk op 16 september vóór 11.00 uur te zijn doorgegeven via MijnBND.
  • Tijdens het tussentijdse verkoopmoment van vrijdag 25 september. De opdracht dient in dat geval uiterlijk op 23 september vóór 11.00 uur te zijn doorgegeven via MijnBND.
  • Tijdens het maandelijkse handelsmoment van donderdag 1 oktober. De opdracht dient in dat geval uiterlijk op 28 september te zijn doorgegeven via MijnBND.

Als u ná 28 september nog een verkoopopdracht invoert, dan wordt deze opdracht meegenomen en na omzetting zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Houd er rekening mee dat u in dat geval de verkoopwaarde na de omzetting van uw Brand New Day rekening op uw tegenrekening kunt verwachten. Het precieze moment waarop u de waarde ontvangt, is afhankelijk van de daadwerkelijke omzettingsdatum en de fondsen waarin u belegt.

 

piggybank_GREEN
eggs_forks_GREEN

Switchen tussen fondsen

Bij Brand New Day Vermogensopbouw worden wijzigingen van de risico- en/of fondsverdeling tijdens het maandelijkse handelsmoment verwerkt. Voordat de omzetting van uw rekening plaatsvindt, heeft u de mogelijkheid om tijdens het handelsmoment van 1 oktober uw verdeling te wijzigen. Mocht u de verdeling op uw rekening willen aanpassen, dan dient u uiterlijk op 28 september hiervoor opdracht te geven via MijnBND.

Voert u de opdracht na 28 september via MijnBND in? Dan komt de opdracht te vervallen. Deze wordt niet uitgevoerd. U dient dan nadat de omzetting is afgerond opnieuw via MijnBND opdracht te geven tot wijziging van uw risico- en/of fondsverdeling. Uiteraard laten wij u dat dan nog even weten.

Aankoop beleggingen

Stortingen die vóór 29 september op uw rekening zijn bijgeschreven, worden belegd tijdens het handelsmoment van 1 oktober. Alle stortingen die na 28 september binnenkomen, worden na omzetting van uw rekening belegd. Het precieze moment van aankoop is wederom afhankelijk van de daadwerkelijke omzettingsdatum en de fondsen waarin u belegt.

lamps_person_GREEN