Het doorgeven van een beleggingsopdracht

De omzetting van uw rekening vindt naar verwachting plaats op 22 september 2020. Wilt u voor de omzetting van uw rekening nog beleggingen aankopen, verkopen of switchen van fonds(en)? Hieronder vindt u precies terug welke beleggingsopdrachten u tot welke datum kunt doorgeven in MijnBND.

Let op: wilt u een wijziging aan uw rekening doorvoeren en heeft u een adviseur die aan uw rekening gekoppeld is? Neem dan even contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag.

Verkoopopdracht

Heeft u een vrije beleggingsrekening en wilt u (een deel van) de beleggingen verkopen? Dan heeft u voordat de omzetting plaatsvindt, nog twee mogelijkheden om een waarde van de rekening op te nemen:

  • Tijdens het maandelijkse handelsmoment op 31 augustus. De opdracht dient in dat geval vóór 27 augustus te zijn doorgegeven via MijnBND.
  • Tijdens het tussentijdse verkoopmoment van 11 september. De opdracht dient in dat geval uiterlijk op 9 september vóór 11.00 uur te zijn doorgegeven via MijnBND.

Als u ná 9 september nog een verkoopopdracht invoert, dan wordt deze opdracht meegenomen en na omzetting zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Houd er rekening mee dat u in dat geval de verkoopwaarde begin oktober op uw tegenrekening kunt verwachten. Het precieze moment waarop u de waarde ontvangt, is afhankelijk van de daadwerkelijke omzettingsdatum en de fondsen waarin u belegt.

 

piggybank_GREEN
eggs_forks_GREEN

Switchen tussen fondsen

Bij Brand New Day Vermogensopbouw worden wijzigingen van de risico- en/of fondsverdeling tijdens het maandelijkse handelsmoment verwerkt. Voordat de omzetting van uw rekening plaatsvindt, heeft u de mogelijkheid om tijdens het handelsmoment van 31 augustus uw verdeling te wijzigen. Mocht u de verdeling op uw rekening willen aanpassen, dan dient u uiterlijk op 26 augustus hiervoor opdracht te geven via MijnBND.

Voert u de opdracht na 26 augustus via MijnBND in? Dan komt de opdracht te vervallen. Deze wordt niet uitgevoerd. U dient dan nadat de omzetting is afgerond opnieuw via MijnBND opdracht te geven tot wijziging van uw risico- en/of fondsverdeling. Uiteraard laten wij u dat dan nog even weten.

Aankoop beleggingen

Stortingen die vóór 27 augustus op uw rekening zijn bijgeschreven, worden belegd tijdens het handelsmoment van 31 augustus. Alle stortingen die na 27 augustus binnenkomen, worden na omzetting van uw rekening belegd. Het precieze moment van aankoop is wederom afhankelijk van de daadwerkelijke omzettingsdatum en de fondsen waarin u belegt.

lamps_person_GREEN