De beleggingen

Onze beleggingsaanpak is wetenschappelijk. Lage kosten, lange termijn, enorme spreiding en niet gokken maar de markt volgen met de beste indexfondsen die er zijn. Oersaai maar effectief. Want daar gaat het om: rendement op lange termijn.

Indexbeleggen

U belegt bij ons niet in losse aandelen of obligaties, maar automatisch in heel veel aandelen of obligaties tegelijkertijd. Indexbeleggen heet dat. Uiteraard heeft u de keuze tussen verschillende fondsen: u kunt bijvoorbeeld beleggen in de grootste bedrijven ter wereld, in bedrijven uit opkomende landen of juist in ons duurzame fonds. De voordelen van indexbeleggen in bulletpoints:

  • Een hoop gemak: u hoeft niet op zoek naar de ‘beste’ aandelen of obligaties.
  • De kosten voor indexbeleggen zijn héél laag (en dus blijft er meer rendement over).
  • Automatisch een grote spreiding van uw vermogen: u bent niet afhankelijk van enkele aandelen of obligaties.

Levert het wat op?

Jazeker. Dat ziet u hiernaast: de rendementen per jaar per profiel. Dit zijn de échte rendementen, dus het rendement dat onze klanten met zo’n profiel ook behaald hebben, na aftrek van alle beheerkosten.

Zeer offensief
90% aandelen, 10% obligaties
Offensief
70% aandelen, 30% obligaties
Neutraal
50% aandelen, 50% obligaties
Defensief
30% aandelen, 70% obligaties
Zeer defensief
10% aandelen, 90% obligaties
Profiel Zeer offensief Offensief Neutraal Defensief Zeer defensief
2010 6,28% 5,64% 5,00% 4,37% 3,73%
2011 -5,50% -2,79% -0,08% 2,62% 5,33%
2012 13,05% 11,01% 8,98% 6,95% 4,92%
2013 24,54% 18,79% 13,04% 7,28% 1,53%
2014 8,94% 8,93% 8,91% 8,90% 8,88%
2015 1,05% 0,86% 0,66% 0,46% 0,27%
2016 7,26% 6,31% 5,35% 4,39% 3,44%
2017 15,60% 12,21% 8,82% 5,43% 2,04%
2018 -9,21% -7,19% -5,18% -3,16% -1,14%
2019 22,75% 18,84% 14,94% 11,03% 7,13%
2020 (t/m Q3) 0,11% 0,51% 0,92% 1,32% 1,73%
Gemiddeld 7,40% 6,50% 5,55% 4,54% 3,48%

De kleine lettertjes: Rendementen per profiel van de standaardfondsen voor de beleggingsrekening en de kinderrekening: het BND Wereld Indexfonds (aandelen, tot en met 25 februari 2016) en het BND Wereld Indexfonds Hedged (aandelen, vanaf 26 februari 2016) en het Euro Staatsobligatiefonds Kort (obligaties, tot en met 31 maart 2014) en het BND Euro Obligatie Indexfonds (obligaties, vanaf 1 april 2014), ná aftrek van beheerkosten en met jaarlijks herbalanceren op 31 december. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.

Modelbeleggen of vrij beleggen

Opent u een rekening bij ons? Dan doet u in eerste instantie aan modelbeleggen. U kiest dan één van onze vijf standaard modellen (variërend van zeer offensief tot zeer defensief) en bepaalt daarmee zelf of u meer risico (offensief) of juist minder risico (defensief) neemt tijdens het beleggen. De fondsverdeling laat u aan ons over: u belegt standaard in een mix van aandelenfondsen en obligatiefondsen. De verdeling tussen obligaties en aandelen is afhankelijk van het model dat u kiest en u kunt uw geld niet in andere fondsen beleggen. Switchen tussen verschillende modellen is helemaal gratis.

Wilt u meer invloed op de samenstelling van uw beleggingen? Dan kunt u na het openen van de rekening kiezen voor vrij beleggen. U belegt dan niet volgens een model, maar stelt zelf de verhouding tussen aandelenfondsen en obligatiefondsens samen en bepaalt helemaal zelf in welke fondsen u belegt. U kunt in MijnBND zelf eenvoudig kiezen tussen modelbeleggen of vrij en switchen tussen die twee is geheel kosteloos.

 

Standaard fondsen

Als u een rekening opent, belegt u standaard in een model. Hieronder leest u meer over de fondsen in onze modellen en vindt u per fonds de factsheet en essentiële beleggersinformatie (EBI). Kiest u na het openen van een rekening voor vrij beleggen? Dan kunt u zelf uit al onze fondsen kiezen. Alle beschikbare fondsen en de daarbij horende informatie vindt u onderaan deze pagina.

Aandelenfondsen                                                                                    Obligatiefondsen

BND Wereld Indexfonds Hedged-C

Beleggen in meer dan 2000 van de grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd in ontwikkelde landen, waarbij het valutarisico wordt afgedekt

Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

BND Emerging Markets Indexfonds-B

Beleggen in meer dan 1000 beursgenoteerde bedrijven uit opkomende landen in Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika

Fondskosten

0,26% per jaar


Factsheet

EBI

BND Wereld Indexfonds C-Unhedged

Beleggen in meer dan 2000 van de grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd in ontwikkelde landen, waarbij het valutarisico niet wordt afgedekt

Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

BND Small Cap Wereld Indexfonds-B

Beleggen in meer dan 3000 kleinere beursgenoteerde bedrijven uit 23 ontwikkelde landen wereldwijd

Fondskosten

0,24% per jaar


Factsheet

EBI

BND Wereld Obligatie Indexfonds-C

Beleggen in meer dan 10.000 bedrijfs- en staatsobligaties die wereldwijd aan de beurs genoteerd zijn

Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds

Beleggen in honderden Europese staatsobligaties met een looptijd langer dan één jaar

Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds

Beleggen in meer dan 2000 bedrijfs- en staatsobligaties die wereldwijd aan de beurs genoteerd zijn

Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie


Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

Tussendoortje voor de pro’s

 

  • Indexbeleggen via fondsen van vooral Vanguard en Northern Trust
  • 100% fysieke replicatie
  • Automatische risicoafbouw (als u dat wilt)
  • Valutarisico afgedekt
  • Geen dividendlekkage

Dagelijks handelen

U kunt bij ons dagelijks beleggingen aan- of verkopen. Hoe snel uw order precies wordt uitgevoerd, is afhankelijk van drie zaken: het type order (aankoop, verkoop of switch), het tijdstip waarop u die order doet en het fonds waarin u gaat beleggen of waaruit u uw beleggingen verkoopt.

hammer_BLUE_D
hearts_BLUE_D

Automatische risicoafbouw

Het zou zuur zijn als vlak voordat u het geld nodig heeft de beleggingen in rook opgaan door een crash op de beurs. Daarom doen we aan automatische risicoafbouw. Uw geld wordt dan steeds veiliger belegd. Lees: minder aandelen, meer obligaties. Dat doen we vanaf 15 jaar voor de einddatum. Wilt u dit niet? Dan kunt u automatische risicoafbouw – of u nu aan vrij beleggen of modelbeleggen doet – gewoon uitzetten.

Dividendvoordeel van ongeveer 0,50%

Beleggingsfondsen beleggen in beursgenoteerde bedrijven. En het merendeel van die beursgenoteerde bedrijven zijn in het buitenland gevestigd. Als deze bedrijven dividend uitkeren, houdt de buitenlandse overheid daar dividendbelasting over in.

Die ingehouden belasting bent u normaal gesproken kwijt. Maar door een speciale fiscale status krijgen de BND Wereld Indexfondsen en het BND Small Cap Wereld  deze ingehouden belasting wél terug. En dat levert op jaarbasis ongeveer 0,50% extra rendement op.

stairs_BLUE_D
heart_BLUE_D

Duurzaam beleggen

U staart zich natuurlijk niet blind op onze lage kosten en prima rendementen. Terecht, want uw gewin moet niet ten koste gaan van mens en milieu. Bent u nu benieuwd naar hoe duurzaam onze fondsen precies zijn? We vertellen u er graag meer over.

Even niet beleggen

Wilt u een deel van het geld op uw rekening in euro’s aanhouden? Of wilt u gewoon tijdelijk even geen risico nemen met uw geld? Dan kunt u geld in de cashallocatie aanhouden. Het geld dat u in de cashallocatie plaatst wordt niet belegd en blijft in euro’s op uw rekening staan. Switchen tussen fondsen en de cashallocatie is uiteraard geheel kosteloos en kunt u dus zo vaak doen als u wilt. Over het geld in euro’s ontvangt u geen rente.

piggybank_BLUE_D

Automatisch herbalanceren

Stel: u belegt voor 70% in een aandelenfonds en voor 30% in een obligatiefonds. Als de koers van dat aandelenfonds veel harder stijgt (of daalt) dan het obligatiefonds, dan belegt u op den duur waarschijnlijk een groter deel van uw vermogen in dat aandelenfonds. Het kan dus voorkomen dat u op een gegeven moment 75% van uw vermogen in dat aandelenfonds belegt, alleen maar omdat de koers daarvan hard is gestegen. Zo ontstaat er ‘scheefgroei’ in uw fondsverdeling. U kunt er bij Brand New Day voor kiezen om die scheefgroei (automatisch) tegen te gaan. Dat doet u door ‘automatisch herbalanceren’ aan te zetten in MijnBND. Wij brengen uw beleggingen dan eenmaal per jaar (op dezelfde datum als de einddatum van uw rekening) terug op het oorspronkelijke niveau. Hiervoor verkopen we beleggingen in het ene fonds en kopen we beleggingen aan in het andere fonds. U kunt zelf trouwens ook op ieder gewenst moment (en helemaal gratis) uw beleggingen herbalanceren.

Meer over beleggen bij Brand New Day

Veiligheid

Ja, uw geld staat veilig. Maar mooie woorden bieden geen garantie. Wat gebeurt er als Brand New Day failliet zou gaan?

Sparen of beleggen?

Heeft u lang de tijd? Dan is het verwachte rendement van beleggen een stuk hoger.

Beleggen is kinderspel  

Als u zich maar aan deze 7 spelregels houdt!

Beleggen doen we niet zelf

Nee, dat laten we voor de meeste fondsen over aan een van de beste op dit gebied: Vanguard, de één na grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Optionele fondsen

Hierboven zag u de fondsen waarin u bij ons standaard belegt. Maar als u dat wilt, belegt u bij ons net zo makkelijk in andere fondsen. Hieronder leest u meer over die optionele fondsen.

Aandelenfondsen                                                                                    Obligatiefondsen

BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C

Beleggen in meer dan 1000 beursgenoteerde bedrijven uit ontwikkelde landen die voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid

Fondskosten

0,17% per jaar


Factsheet

EBI

BND Europa Indexfonds

Beleggen in meer dan 500 aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit ontwikkelde landen in Europa

Fondskosten

0,17% per jaar


Factsheet

EBI

BND Amerika
Indexfonds

Beleggen in 500 van de grootste bedrijven die in Amerika aan de beurs genoteerd zijn


Fondskosten

0,17% per jaar


Factsheet

EBI

BND Pacific Indexfonds

Beleggen in honderden aandelen van beursgenoteerde bedrijven in ontwikkelde landen in de Pacifische regio

Fondskosten

0,17% per jaar


Factsheet

EBI

BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort

Beleggen in meer dan 3000 kortlopende bedrijfs- en staatsobligaties die wereldwijd aan de beurs genoteerd zijn

Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang

Beleggen in zo’n 30 Europese staatsobligaties met een looptijd langer dan 20 jaar

Fondskosten

0,15% per jaar


Factsheet

EBI

Prospectussen

Écht diep in de materie duiken? Geen probleem! Daarvoor kunt u de prospectussen van onze paraplufondsen doornemen. U vindt ze hieronder.

Vind een adviseur

Natuurlijk hebben we verstand van zaken, maar wij mogen geen advies geven. Om een goede keuze te maken is het verstandig dat u hier goed over nadenkt. Doet u dat liever mét een financieel adviseur? Bij Brand New Day kennen we er nog wel een paar.