Beëindigen hypotheekrekening-sparen

Verkoopt u uw huis of sluit u uw hypotheek over en wilt u de waarde op de hypotheekrekening-sparen bij Brand New Day laten uitkeren? Lees dan onderstaande pagina goed door.

lamp1_GREEN

Opeising pandhouder

De hypotheek waaraan deze hypotheekrekening gekoppeld is kunt u laten verminderen met de huidige waarde op de hypotheekrekening-sparen. De hypotheekverstrekker is vaak de pandhouder van de rekening. U kunt aan de pandhouder vragen om de waarde bij ons op te eisen. Wij ontvangen dan van de pandhouder het verzoek om de waarde aan hen uit te keren. Dit is dus zonder tussenkomst van u of uw adviseur. Het is de snelste manier om de waarde over te maken naar de hypotheekverstrekker.

Ontpanden

Het komt vaak voor dat de hypotheek al is afgelost voordat de hypotheekrekening-sparen wordt uitgekeerd. De waarde op de rekening hoeft in dat geval dus niet meer naar de hypotheekverstrekker worden overgemaakt. De hypotheekverstrekker dient ons dan een akte van retrocessie (= een bericht dat zij de rekening ontpanden) te sturen. Wij krijgen de akte van retrocessie meestal binnen drie weken nadat de verkoop van de woning of het oversluiten van de hypotheek de notaris is gepasseerd.

Dit kunt u bespoedigen door contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker. Wij ontvangen de akte van retrocessie het liefst digitaal via [email protected]. Nadat wij de akte van retrocessie hebben ontvangen, ontpanden wij de rekening. Daarna kunt u, nadat wij u volledig geïdentificeerd hebben (zie hierover informatie onderaan de pagina), de rekening afkopen of in de verhuisregeling plaatsen. Over beide keuzes vindt u hieronder meer informatie.

eggs_forks_GREEN

Afkoop

Wanneer u de huidige waarde van de hypotheekrekening-sparen op uw tegenrekening wilt ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om de rekening af te kopen. Het afkoopformulier kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar [email protected]. Op het formulier wordt onder andere gevraagd om uw rekeningnummer in te vullen. Het gaat hierbij om het IBAN van uw hypotheekrekening-sparen. Deze vindt u door in te loggen in MijnBND. Het afkoopformulier moet daarnaast door alle rekeninghouders ondertekend zijn. Let er hierbij op dat de handtekeningen volledig overeen moeten komen met de handtekening op het legitimatiebewijs waar wij een kopie van hebben. Wij controleren hier streng op.

lamp2_GREEN

Géén uitkering naar derden

Wij mogen de waarde op de hypotheekrekening-sparen helaas niet uitkeren naar een derde partij, zoals een notaris of een nieuwe hypotheekverstrekker. De waarde dient uitgekeerd te worden naar de oude hypotheekverstrekker (pandhouder) of naar uzelf. U kunt de waarde daarna eventueel zelf doorstorten naar een derde partij.

Verhuisregeling

Als u van plan bent binnen een jaar na het wegvallen van de eigenwoningschuld weer een nieuwe eigenwoningschuld aan te gaan, dan kunt u ook gebruik maken van de verhuisregeling. Deze regeling geeft rekeninghouders de mogelijkheid om later de SEW voort te zetten bij een nieuwe eigenwoningschuld.

Wanneer u gebruik maakt van de verhuisregeling, valt de rekening vanaf het moment van vervallen van de eigenwoningschuld in box 3. Vanaf dat moment bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd aan de Belastingdienst. Zodra u een nieuwe eigenwoningschuld bent aangegaan, kan de rekening worden teruggeplaatst in box 1. De rekening heeft dan opnieuw de SEW-clausule.

De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:

  • Er dient uiterlijk in het jaar volgend op het jaar van het wegvallen van de eigenwoningschuld een nieuwe eigenwoningschuld te zijn;
  • Tijdens de plaatsing in box 3 dient de rekening wel te blijven voldoen aan de overige voorwaarden van de SEW;
  • De nieuwe eigenwoningschuld heeft maximaal de hoogte van de oude eigenwoningschuld op het moment van fictieve afkoop.

Identificatie

Voordat wij een wijziging aan uw rekening mogen aanbrengen, dienen de rekeninghouders volledig geïdentificeerd te zijn bij Brand New Day. Alle rekeninghouders hebben een apart account waarop zij stappen moeten doorlopen. U kunt controleren of u volledig geïdentificeerd bent, door in te loggen in MijnBND.

Inloggegevens vergeten? U kunt uw gebruikersnaam gemakkelijk opvragen via deze pagina. Wanneer u uw gebruikersnaam per e-mail heeft ontvangen, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken via deze link. Geen e-mail ontvangen? Controleer dan even uw inbox met ongewenste e-mail, het kan zijn dat ons bericht hierin terecht is gekomen. Mocht het inloggen niet lukken, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected], 020-7585310 of onze chat.

 

hearts_GREEN