Brand New Day Levenslooprekening stopt per 1 november 2021

Per 1 november 2021 stopt de levenslooprekening. Dit besloot het kabinet op Prinsjesdag 2020. Wat dit precies voor u betekent? Dat leest u hieronder.

lamp1_YELLOW

Een stukje achtergrond

Met de levensloopregeling was het mogelijk een deel van uw inkomen te sparen. Dit gespaarde inkomen kon dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opnemen van een sabbatical, uw hypotheek, of de studie van de kinderen. Per 1 januari 2012 kwam de eerste wijziging voor de regeling: sindsdien was het niet meer mogelijk om een levensloopregeling te starten. Wel kon u vanaf toen nog doorsparen op een reeds bestaande rekening. Het kabinet heeft vorig jaar echter besloten de regeling definitief te beëindigen. Dat gebeurt per 1 november 2021.

Beëindiging van de regeling

Het besluit de regeling definitief te beëindigen, betekent dus ook dat uw Brand New Day Levenslooprekening ophoudt te bestaan per 1 november 2021. U dient de waarde daarom op te nemen. Hier leest u hoe u de waarde op de rekening in delen of in één keer kunt opnemen.

lamp2_YELLOW

Zo neemt u de waarde op:

  1. Log in op MijnBND om de gegevens van uw Levenslooprekening in te zien. Hierna vult u de totale waarde van de rekening en andere gegevens in op het opnameformulier. Let op: houd er rekening mee dat de uitkering vóór 1 november 2021 plaats moet vinden. Zodra de volledige waarde is opgenomen, sluiten wij automatisch de rekening.
  2. Mail het formulier naar [email protected] en gebruik als onderwerp voor die mail “Opname levensloopsrekening”. Belangrijk hierbij is wel dat wij al in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs van u. Twijfelt u hierover? Stuur die dan voor de zekerheid ook mee.
  3. De uitkering verloopt via de rekening van uw werkgever. De uitbetaling vindt na inhouding van de belasting plaats als loon op uw eigen rekening.
stairs_YELLOWE

Heeft u een nieuwe werkgever?

Dan moeten wij de tegenrekening nog verifiëren. Uw nieuwe werkgever dient hiervoor een centstorting te doen op de IBAN van uw levenslooprekening en daarnaast hebben wij een salarisstrook van u nodig waarop duidelijk af te lezen is dat dit ook daadwerkelijk de nieuwe werkgever is. Dat werkt als volgt:

1. Geef het IBAN van uw levenslooprekening door aan uw werkgever en laat uw werkgever €0,01 storten op dat IBAN.
2. Heeft uw werkgever de €0,01 overgemaakt? Laat dit ons dan weten door ons een mail te sturen. We vragen u dan ook om een recente loonstrook mee te sturen.
3. Als wij uw werkgever hebben kunnen verifiëren, een recente loonstrook hebben ontvangen én van u het opzegformulier voor de levenslooprekening hebben gehad, maken wij het geld over en sluiten wij uw rekening.

Mogelijke fiscale consequenties

Wanneer u de waarde op de rekening opneemt, betekent dit dat u voor dit jaar een hoger inkomen heeft. De Belastingdienst rekent de uitkering van de levenslooprekening namelijk als inkomen. Dit kan betekenen dat u mogelijk meer belasting moet betalen, of minder toeslagen ontvangt. Denk hierbij aan huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Benieuwd of dit in uw situatie van toepassing is? Neem dan contact op met de Belastingdienst of uw financieel adviseur.

Wat gebeurt er na 1 november 2021?

Heeft u op 1 november 2021 nog een waarde op uw Brand New Day Levenslooprekening staan? Dan houden wij de belasting in op de totale waarde die op de rekening staat en storten wij het geld op de bij ons bekende tegenrekening. Dit doen wij tegen het afkoopbelastingtarief van 52%. Eventueel te veel ingehouden belasting dient u zelf terug te vragen bij uw belastingaangifte over 2021.

lamps_person_YELLOW
balloons_YELLOW

Gaat u voor 1 november met pensioen of bent u al met pensioen?

Indien u dit jaar voor 1 november met pensioen gaat, wordt de gehele waarde op de levenslooprekening in één keer belast als inkomen in box 1 bij uw belasting. Bent u al met pensioen en staat er nog een waarde op de levenslooprekening? Dan kunt u mogelijk een naheffing krijgen van de Belastingdienst.