Duurzaam beleggen

Bij Brand New Day stellen we ons fondsaanbod met zorg samen. Dus breed spreiden, lekker lage kosten en daarmee hopelijk een mooi rendement voor u. Maar natuurlijk letten we ook op de duurzaamheid van onze fondsen.

Waar belegt u zeker niet in?

Uw geld komt sowieso niet terecht bij bedrijven die:

 

Bovenstaande bedrijven worden natuurlijk uitgesloten binnen al onze fondsen.

Lichtgroene, groene, donkergroene en standaard fondsen

Iedere financiële instelling is verplicht om aan te geven hoe duurzaam de producten zijn. Maar goed ook, lijkt ons. Wij onderscheiden onze fondsen in lichtgroene, groene, donkergroene en standaard fondsen.

Lichtgroene fondsen
Deze fondsen sluiten bedrijven uit die niet voldoen aan criteria op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die niet handelen in lijn met de principes uit het Global Compact van de Verenigde Naties. Die principes gaan over mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, aandacht voor het milieu en het tegengaan van corruptie. De lichtgroene fondsen sluiten ook bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens of tabak.

Groene fondsen
Deze fondsen gaan een stap verder dan de lichtgroene fondsen. Ze sluiten namelijk óók bedrijven uit met fossiele brandstofreserves en andere bedrijven met een hoge CO2-uitstoot. Deze fondsen proberen daarmee het klimaatrisico te beperken en de CO2-uitstoot van de beleggingen flink te verlagen. In het BND Duurzaam Wereld Indexfonds en het BND Duurzaam Wereld Indexfonds Totaal (binnenkort beschikbaar) krijgen bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor de transitie naar een koolstofarme economie bovendien een zwaardere weging. Dat betekent dat een groter deel van uw belegde geld naar die duurzame bedrijven gaat.

Donkergroene fondsen
Voor het donkergroene obligatiefonds (BND Green Bond Indexfonds, binnenkort beschikbaar) telt in de eerste plaats de duurzaamheid van de beleggingen. Dit fonds belegt namelijk alleen in green bonds. Het bedrag dat u belegt in dit fonds, wordt gebruikt voor de financiering van duurzame projecten.

Standaard fondsen
Deze fondsen houden niet specifiek rekening met criteria op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Betekent niet dat ze niet duurzaam zijn, want de standaard fondsen Bij Brand New Day zijn alleen de fondsen die beleggen in staatsobligaties. Ze beleggen dus sowieso niet in de slechte bedrijven die bepaalde principes schenden rondom arbeid, mensenrechten, milieu en corruptie.

De belangrijkste verschillen

De groene en donkergroene fondsen sluiten meer bedrijven uit op basis van sociale of ecologische kenmerken (zoals bijvoorbeeld het milieu) dan lichtgroene fondsen. Zo worden bedrijven met een hoge CO2-uitstoot en bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken volledig uitgesloten in onze groene en donkergroene fondsen.

De groene en donkergroene fondsen sluiten meer bedrijven uit en hebben daarom een minder brede spreiding dan de standaard en lichtgroene fondsen. Het BND Wereld Indexfonds Hedged belegt bijvoorbeeld in aandelen van zo’n 2.000 bedrijven, het BND Duurzaam Wereld Indexfonds in zo’n 1.200 bedrijven. Nog steeds een brede spreiding, maar de kans dat uw rendement afwijkt van de markt is groter. Kan negatief uitpakken als uitgesloten bedrijven het beter doen, maar ook positief als die het juist slechter doen.

De fondskosten van de groene en donkergroene fondsen liggen iets hoger. Het donkergroene BND Duurzaam Wereld Indexfonds rekent bijvoorbeeld 0,17% fondskosten per jaar, het lichtgroene BND Wereld Indexfonds Hedged 0,15%. Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds Totaal en het BND Green Bonds Indexfonds rekenen 0,25% fondskosten per jaar.

Hoe zit het met de modelportefeuilles?

Bij Brand New Day kunt u beleggen in vaste modelportefeuilles, die door onze experts zijn samengesteld. Daarmee belegt u automatisch in meerdere fondsen en spreidt u het geld over meer dan 10.000 aandelen en obligaties. Met die modelportefeuilles belegt u sowieso niet in aandelen of obligaties van bedrijven die:

De basisbeginselen van de tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties overtreden. Die principes gaan over mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie.


Betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biochemische en nucleaire wapens;


Of betrokken zijn bij de productie en distributie van tabaksproducten.

Naar verwachting lanceren we in 2023 ook groene modelportefeuilles, waarmee u alleen belegt in groene en/of donkergroene fondsen. Deze portefeuilles bestaan uit het BND Duurzaam Wereld Indexfonds Totaal en het BND Green Bond Indexfonds (beide binnenkort beschikbaar). Hiermee belegt u automatisch in zo’n 7.000 aandelen van bedrijven zonder (te) hoge CO2-uitstoot en obligaties die gebruikt worden voor duurzame projecten.

Informatieverstrekking over duurzaamheid

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (ook wel Transparantieverordening of SFDR genoemd) van toepassing geworden. Beheerders van beleggingsinstellingen zijn volgens de Transparantieverordening verplicht om beleggers te informeren over de manier waarop wij bij onze werkzaamheden rekening houden met duurzaamheidsaspecten.

Dat houdt in dat wij beleggers op de hoogte moeten stellen van de manier waarop wij duurzaamheidsaspecten hebben geïntegreerd in ons risicobeheer, onze beleggingsbeslissingen en ons beloningsbeleid, en in hoeverre de beleggingen duurzame beleggingsdoelstellingen nastreven.

De risico’s van beleggen

Risicoloos beleggen bestaat natuurlijk niet en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Lees meer over de risico’s en hoe u die kunt beperken.

Scroll naar boven