Appeltje voor de dorst

Brand New Day komt met nieuwe Pensioenplanner

Brand New Day komt met nieuwe Pensioenplanner

Brand New Day heeft een nieuwe Pensioenplanner live gezet voor werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen bij de pensioenbank. Hierin is zichtbaar of voldoende pensioen wordt opgebouwd. Volgens Brand New Day kunnen werknemers hiermee hun toekomstige pensioensituatie zelf in de hand hebben.

In de Pensioenplanner kan naast het opgebouwde pensioen bij Brand New Day ook de AOW, elders opgebouwde pensioenen en het pensioen van de partner worden geüpload. Met gegevens van het Nibud kan berekend worden wat de verwachte uitgaven zijn als de werknemer met pensioen is, waarbij rekening wordt gehouden met inflatie. Hierdoor is direct inzichtelijk of er een pensioentekort is en hoe groot dat is.

Persoonlijke pensioensituatie

De nieuwe Pensioenplanner volgt uit onderzoek onder werknemers, werkgevers en adviseurs naar hun wensen op dit gebied. Hiermee zet Brand New Day een nieuwe stap om haar klanten in het online pensioendomein meer inzicht én invloed te geven op de persoonlijke pensioensituatie. “Het is onze ambitie om onze klanten een volledig en begrijpelijk inzicht te geven in hun pensioensituatie én bij te kunnen sturen”, zegt directeur Jan Willem Hoitsma van Brand New Day Bedrijfspensioen. “Met de Pensioenplanner hebben we een grote stap vooruit gezet op dit gebied.”

Verwacht pensioeninkomen

Naast inzicht kan de werknemer ook gelijk actie ondernemen om de hoogte van het pensioen te beïnvloeden. Zo ziet de werknemer direct hoeveel hoger het verwachte pensioeninkomen wordt als vanuit het salaris bijvoorbeeld maandelijks € 100 extra wordt ingelegd. Desgewenst kan de werknemer dat ook direct regelen.

Bron: AMWeb