pig pink

Zo verkleint u het risico van beleggen

Het risico van beleggen verkleinen?
Bouw uw risico af!

Als u belegt, weet u één ding zeker: gemiddeld eens in de zoveel tijd krijgt u te maken met een flinke beurscrisis. Dat kan even slikken zijn, maar de beurzen richten zich na zo’n crisis normaal gesproken wel weer op. Maar wat als u het geld bijna wilt opnemen en dan een flinke crisis voor uw kiezen krijgt? Dat is niet alleen even slikken, maar gewoon heel vervelend. U houdt dan waarschijnlijk een stuk minder geld over. Daarom is het belangrijk om tijdig uw risico af te bouwen.

Uw beleggingshorizon bepaalt uw risico
Als u net begint met beleggen én lang de tijd heeft, kunt u doorgaans best wat meer risico nemen. Dat wil zeggen: meer geld in aandelen beleggen dan in obligaties. Aandelen kennen namelijk een hoger verwacht rendement, maar ook een hoger risico. Tijdens een crisis zal de koers van aandelen(fondsen) dus ook sneller dalen dan van obligaties. Natuurlijk kunt u uw geld ook op andere manieren beleggen (dus niet in aandelen of obligaties), maar die manieren laten we in dit verhaal buiten beschouwing.

Vindt er een (beurs)crisis plaats? Grote kans dat de koers van aandelen harder daalt dan van obligaties. Zo’n flinke daling hoort er eens in de zoveel tijd bij en is in de regel niet erg. Tenminste, niet zolang u een lange beleggingshorizon heeft. Uw beleggingshorizon is de tijd die u heeft om te beleggen. Als u het belegde geld pas over – pak hem beet – 10 jaar nodig heeft, dan is de kans groot dat uw beleggingen zich na zo’n crisis weer herstellen én groeien in waarde. Met een lange beleggingshorizon kunt u dus best wat risico nemen. Maar heeft u een korte beleggingshorizon? Dan kan het verstandig zijn om wat minder risico te nemen en meer in obligaties te beleggen.

Aandelen versus obligaties
Aandelen en obligaties reageren dus anders op onrust op de beurs. Maar hoe anders precies? Dat laten we hieronder zien, als we het jaarlijkse rendement van Amerikaanse aandelen en kort- en langlopende staatsobligaties vergelijken. Langlopende obligaties zijn obligaties die in zo’n 10 jaar worden terugbetaald en daardoor meer risico dan kortlopende obligaties kennen. Kortlopende obligaties zijn dus de meest veilige optie en kennen dan ook een lager verwacht rendement, zoals u hieronder ziet.

Jaar Rendement aandelen Rendement langlopende obligaties Rendement kortlopende obligaties
2008 -36,55% 20,10% 1,59%
2009 25,94% -11,12% 0,14%
2010 14,82% 8,46% 0,13%
2011 2,10% 16,04% 0,03%
2012 15,89% 2,97% 0,05%
2013 32,15% -9,10% 0,07%
2014 13,52%  10,75% 0,05%
2015 1,38%  1,28% 0,21%
2016 11,77%  0,69% 0,51%
2017 21,61%  2,80% 1,39%
2018 -4,23% -0,02% 2,37%


Het rendement van aandelen is gebaseerd op de S&P500 (inclusief dividend), een index bestaande uit aandelen van de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Het rendement van obligaties is gebaseerd op Amerikaanse langlopende en kortlopende staatsobligaties. In de bovengenoemde rendementen is geen rekening gehouden met aftrek van kosten.

Het voorbeeld hierboven toont dat aandelen grotere uitschieters – zowel naar boven als beneden – kennen dan obligaties. Het maximale verlies in een jaar tijd van Amerikaanse aandelen – dat was tijdens de kredietcrisis in 2008 – bedroeg -36,55%, terwijl het maximale verlies van langlopende obligaties -11,12% was. Kortlopende obligaties kenden in geen enkel jaar een negatief rendement. U ziet hierboven ook dat het rendement van aandelen ná 2008 vrijwel altijd positief was en een paar flinke uitschieters naar boven kende.

Wie in 2008 dus een lange beleggingshorizon had én niet in paniek was geraakt van het effect van de kredietcrisis, had dat verlies in de jaren daarna ruimschoots goedgemaakt en alsnog een mooi rendement behaald. Maar wie zijn geld in 2008 of 2009 nodig had gehad en zijn of haar risico niet had afgebouwd, zag zijn belegde geld op een ongelukkig moment flink dalen. En juist daarom is automatische risicoafbouw belangrijk.

Automatische risicoafbouw
Het kan dus lonen – al is het alleen maar voor uw gemoedsrust – om uw risico tijdig af te bouwen. Bij Brand New Day kunt u daarom kiezen voor automatische risicoafbouw. Daarmee gaat u vanaf 15 jaar voor de einddatum van uw rekening automatisch steeds iets veiliger (meer in obligaties, minder in aandelen) beleggen.

Beleggen is nooit risicoloos
Beleggen is nooit zonder risico, maar de hoeveelheid risico die u neemt bepaalt u zelf. Als u flink wat tijd heeft om te beleggen, kunt u best wat meer risico nemen. Het effect van een crisis wordt dan vaak uitgewist door het rendement op de lange termijn. Maar hoe dichterbij het moment komt waarop u het geld nodig heeft, hoe minder risico u waarschijnlijk wilt nemen. Daarom is het – voor uw gemoedsrust én voor de veiligheid van uw vermogen – verstand om uw risico tijdig af te bouwen.