gold blue

Wijzigingen vermogensbelasting 2020

Wijzigingen vermogensbelasting 2020

Op onze blog van afgelopen september keken we al even vooruit: hoe ziet de vermogensrendementsheffing er vanaf 2022 uit? We lichtten toe hoe de huidige manier van belasting betalen over uw vermogen werkt. Maar omdat het nog even duurt tot 2022 en die plannen nog altijd niet zeker zijn, is het nuttig om ook even te kijken naar de situatie voor dit jaar. Op welke vermogensrendementsheffing kunt u over 2020 rekenen?

De basis voor vermogensrendementsheffing
In Nederland is het zo dat u belasting betaalt over het veronderstelde inkomen op uw vermogen. De Belastingdienst kijkt dus niet naar wat u daadwerkelijk aan rendement heeft behaald op uw vermogen, maar gaat uit van een fictief rendement afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Over dit fictieve rendement betaalt u vervolgens 30% inkomstenbelasting. Over het vermogen tot een bepaalde grens, het heffingsvrij vermogen, betaalt u geen vermogensrendementsheffing. De peildatum van uw vermogen is 1 januari 2020, die meegenomen wordt in uw belastingaangifte over 2020, die u in 2021 doet. Voor een uitgebreide toelichting en voorbeelden kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Situatie per 2020
Ten opzichte van 2019 zijn er een aantal wijzigingen in 2020. Zo is het fictieve rendement ongeveer 0,20% omlaag bijgesteld. Dit klinkt weinig, maar kan bij grotere vermogens en op de langere termijn toch flink wat belasting besparen.

Naast het lagere fictieve rendement is het heffingsvrij vermogen wat omhoog gegaan, namelijk van € 30.360 per persoon in 2019 naar € 30.846 in 2020. Dit houdt in dat u over een groter deel van uw vermogen geen belasting hoeft te betalen.

In de grafiek hieronder worden de verschillen tussen 2020 en 2019 inzichtelijk gemaakt.

2020 2019
Schijf 1 (over het vermogen tot € 72.798 boven het heffingsvrij vermogen) 0,54% 0,58%
Schijf 2 (vermogen boven schijf 1 tot € 1.005.573) 1,27% 1,34%
Schijf 3 (vermogen boven  schijf 2) 1,60% 1,68%

Om te laten zien hoe het nu precies werkt met die schijven en belastingpercentages staan hieronder voorbeelden van iemand zonder fiscaal partner met een vermogen van € 150.000 en die van twee fiscaal partners met een vermogen van € 100.000.

Twee fiscale partners met vermogen van € 100.000

2020 2019
Vermogen € 100.000 € 100.000
Vrijstelling € 61.692 (-) € 60.720 (-)
Belastbaar vermogen € 38.308 € 39.280
Vermogen in schijf 1 € 38.308 € 39.280
Belastingtarief schijf 1 0,54% 0,58%
Vermogen in schijf 2 € 0 € 0
Belastingtarief schijf 2 1,27% 1,34%
Totale belasting € 207 € 228

Persoon zonder fiscaal partner met vermogen van € 150.000

2020 2019
Vermogen € 150.000 € 150.000
Vrijstelling € 30.846 (-) € 30.360 (-)
Belastbaar vermogen € 119.154 € 119.640
Vermogen schijf 1 € 72.798 € 71.651
Belastingtarief schijf 1 0,54% 0,58%
Vermogen schijf 2 € 46.356 € 47.989
Belastingtarief schijf 2 1,27% 1,34%
Totale belasting € 980 € 1.057

Zijn deze belastingwijzigingen goed nieuws?
De lagere vermogensrendementsheffing kan zeker als positief bestempeld worden. In het geval dat u dezelfde situatie heeft als het laatste voorbeeld hierboven, wordt uw vermogen nu dus maar 1,27% minder waard in plaats van 1,34%. Een kanttekening is natuurlijk dat de rentes ook gedaald zijn en de verwachte rendementen in werkelijkheid dus ook lager zijn geworden. Dat de vermogensrendementsheffing ten opzichte van 2019 is gedaald, betekent dus dat de vermogensrendementsheffing iets beter afgestemd is op de werkelijke situatie.

Hiernaast bestaat er ook nog zoiets als inflatie, de stijging van prijzen die ervoor zorgt dat u vandaag met een euro minder kunt kopen dan een jaar geleden. Als deze inflatie 2% is, betekent dat voor het voorbeeld niet 1,27% daling van uw vermogen, maar 3,27%. Dit verlies aan waarde maakt u niet met alleen spaargeld weer goed. Als u geld kunt missen om mee te beleggen en u uw geld niet op korte termijn nodig heeft, overweeg dan om (meer) te gaan beleggen.

Bent u benieuwd naar de andere fiscale cijfers die in 2020 wijzigen? Hier hebben wij ze voor u op een rijtje gezet.