apple blue

Wet pensioencommunicatie: 5 verbeteringen van Minister Koolmees

Wet pensioencommunicatie: 5 verbeteringen van Minister Koolmees

De helft van de Nederlanders weet niet wanneer zij met pensioen kunnen gaan en wat zij dan ongeveer krijgen. Dit blijkt uit onderzoek naar de Wet pensioencommunicatie dat is uitgevoerd in opdracht van Minister Koolmees. Sterker nog, twee-derde van de Nederlanders weet niet of hun pensioen voldoende is, wat de risico’s zijn en wat ze kunnen kiezen.

Wat is de Wet pensioencommunicatie?

Simpelweg: verbeterde pensioencommunicatie voor deelnemers. Daarmee wordt bedoeld dat de communicatie van pensioenuitvoerders correct, duidelijk en evenwichtig moet zijn. Ook moet de communicatie aansluiten op de behoeften van deelnemers, ofwel: onze klanten. Wil je het lange antwoord? Check die hier: Wetsvoorstel pensioencommunicatie.

Bij de ingang van deze wet in 2015 is er een belangrijk doel vastgesteld rondom pensioeninformatie: de deelnemer moet na kunnen gaan of er bij pensionering voldoende inkomen zal zijn voor behoud van de levensstandaard. Uit het onderzoek blijkt dat 50% van de pensioendeelnemers dit niet weet.

Wat willen Nederlandse pensioendeelnemers?

Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat deelnemers verwachten van pensioencommunicatie. Uit het onderzoek blijkt het volgende:

  • De informatie moet aansluiten op de persoonlijke situatie van deelnemers.
  • Deelnemers willen informatie én persoonlijk advies.
  • De werkgever moet ook pensioeninformatie geven.
  • De uitvoerder moet de informatie in eenvoudige taal aanbieden.

Wat moet er worden verbeterd?

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Minister Koolmees vijf verbeteringen voor. De verbeteringen zijn met name gericht op de vormgeving en het inspelen op de wensen van deelnemers.

Verbetering 1: passende informatie

In de hoop om deelnemers te interesseren in hun pensioen mogen pensioenuitvoerders zelf hun pensioeninformatie vormgeven. Zo kunnen we jongeren bijvoorbeeld anders benaderen dan ouderen. Het verplichte format voor het UPO en voor Pensioen 1-2-3 verdwijnt daarmee. We mogen hier creatief mee aan de slag gaan. Lees: nieuwe kansen om verrassend en modern te communiceren.

Verbetering 2: alleen informatie waar behoefte aan is

Informatie wordt nu verstrekt op voorgeschreven momenten. Veel beter is het om in te spelen op de wensen van de deelnemer en op die momenten de juiste informatie te bieden. Het uitgangspunt hierbij moet worden dat de pensioenuitvoerder alleen informatie verstrekt waar de deelnemer behoefte aan heeft. Bij Brand New Day noemen we dat ‘inspelen op de actualiteit’.

Verbetering 3: geef altijd handelingsperspectief

Nederlanders weten vaak echt wel dat pensioen belangrijk is. Toch weet slechts een minderheid van de pensioendeelnemers of hun pensioen voldoende is. Pensioenuitvoerders moeten ervoor zorgen dat deelnemers worden geactiveerd met gerichte acties. Wanneer zij dan bezig gaan met hun pensioen, is er handelingsperspectief nodig. Zo helpt Brand New Day klanten door hun verwachte inkomen en de verwachte uitgaven na pensionering te vergelijken.

Verbetering 4: optimaliseer digitale informatie

Minister Koolmees gaat onderzoeken welke wettelijke drempels hij kan wegnemen om de digitale informatie van pensioenuitvoerders naar deelnemers te verbeteren. De wens van de deelnemers is daarbij nog wel van groot belang (en gelukkig maar!), want niet iedereen in Nederland is online even handig.

Verbetering 5: houd rekening met wensen van deelnemers

Het totaaloverzicht op mijnpensioenoverzicht.nl wordt door deelnemers gewaardeerd. Zo is de wens om ook ruimte te maken voor derdepijler-producten (zoals lijfrentes). Met de ontwikkeling van de pensioenplanner op MijnBND geeft Brand New Day al inzicht én invloed op de toekomstige situatie van klanten. Dit draagt bij aan het doel van de Wet pensioencommunicatie: de deelnemer moet na kunnen gaan of er bij pensionering voldoende inkomen zal zijn voor behoud van de levensstandaard.

Hoe communiceren wij bij Brand New Day met klanten?

Minister Koolmees noemt vijf goede verbeteringen met kansen om klanten in beweging te brengen. De verbeteringen sluiten aan bij hoe wij onze pensioencommunicatie invullen. Bij Brand New Day doen we dit aan de hand van de 4 I’s van pensioencommunicatie. Daarbij nemen we onze klanten stap voor stap mee om hun financiële toekomst te plannen. Ook de pensioenadviseur is een belangrijke partner hierin. De 4 I’s bestaan uit:

1. Interesse wekken
2. Informatie geven
3. Inzicht bieden
4. Invloed hebben

Wil je hier meer over weten? Lees hier verder: De 4 I’s van Brand New Day’s pensioencommunicatie.