gold blue

a.s.r. neemt de PPI over

a.s.r. neemt de PPI over

a.s.r. neemt de PPI van Brand New Day over. Wat betekent dit voor jullie als klant? Dat lichten wij graag toe.

Wat gaat er veranderen bij Brand New Day?
We hebben vandaag bekendgemaakt dat er bij Brand New Day een aantal veranderingen gaan plaatsvinden. Allereerst neemt a.s.r. het 50% belang van Brand New Day in de PPI over. a.s.r. had al een 50% belang in de PPI en wordt na de overname dus de volledige eigenaar van de PPI.

Daarnaast verandert er één en ander in de aandeelhoudersstructuur van Brand New Day Houdstermaatschappij. De aandeelhouders a.s.r. (9,99% belang) en VvAA (9,17% belang) worden uitgekocht. De bestaande aandeelhouder Hartwig neemt hun aandelen over. Hierna heeft Brand New Day Houdstermaatschappij nog 2 aandeelhouders: Hartwig (74% belang) en Brand New Day N.V. (oprichters en personeel van het eerste uur van Brand New Day, 26% belang).

De verkoop aan a.s.r. van het 50%-belang in de PPI zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 afgerond worden en is alleen nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De wijziging van de aandeelhoudersstructuur van Brand New Day zal op hetzelfde moment plaatsvinden en is nog onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank, de Europese Centrale Bank en de AFM.

Blijft de Brand New Day PPI bestaan?
Tot de overname definitief is, verandert er niets. Voorlopig blijft de PPI als een aparte entiteit opereren, met een eigen directie en RvC. Op termijn zal de PPI een andere naam krijgen. De uitwerking van de overname wordt momenteel verder vormgegeven en is naar verwachting in 2023 gereed. Zodra we daar iets meer over kunnen zeggen, komen we daar uiteraard bij jullie op terug.

Verandert het productaanbod van de PPI?
We krijgen met a.s.r. een kapitaalkrachtige aandeelhouder die een enorme expertise heeft op het gebied van pensioenen. Het voordeel van één kapitein op het schip in plaats van twee is dat jullie ook één aanspreekpunt krijgen voor beleggen en sparen en er ook één management is dat dat het hele productaanbod bepaalt, dus zowel de invulling van de beleggingen als de verzekeringen.

De uitwerking van de overname wordt momenteel verder vormgegeven en is naar verwachting in 2023 gereed. Zodra we daar meer over kunnen zeggen, komen we daar uiteraard bij jullie op terug.

Verandert er op korte termijn iets in de dienstverlening?
Nee, de hele dienstverlening blijft voorlopig doorlopen zoals jullie gewend zijn. Jullie houden dezelfde contactpersonen, wijzigingen kunnen op dezelfde manier doorgegeven worden en de incasso’s vinden op de gebruikelijke tijdstippen van dezelfde IBAN’s van Brand New Day plaats.  Ook blijven jullie voorlopig precies hetzelfde bedrijfspensioen houden dat jullie nu hebben, met de bijbehorende voorwaarden. Zodra er iets in de dienstverlening verandert, laten we je dat ruim van tevoren weten.

Een paar woorden van dank is wel op haar plek
De afgelopen 10 jaar is de Brand New Day PPI van leuk zolderkamerinitiatief uitgegroeid tot één van de meest succesvolle PPI’s van Nederland, met 5.800 zeer tevreden bedrijven en 145.000 even tevreden deelnemers. We zijn enorm hard gegroeid en dat is natuurlijk te danken aan het vertrouwen dat jullie ons als klant geschonken hebben. Veel dank daarvoor! We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende jaren die groei gaan vasthouden en de tevredenheid van onze klanten verder kunnen vergroten.

Heb je een vraag?
Neem dan gerust contact op met ons. Wij beantwoorden graag al je vragen!