Appeltje voor de dorst

Wat te doen met mijn oude pensioen?

Wat te doen met mijn oude pensioen?

Heb je eerder voor een werkgever gewerkt? Dan is de kans groot dat je ook dáár pensioen hebt opgebouwd. We krijgen vaak de vraag of het mogelijk is om deze pensioenpotjes samen te voegen bij Brand New Day. Dat is in veel gevallen mogelijk. Hoe? Lees dan verder.

Een individuele waardeoverdracht. Wat is dat eigenlijk?
Dit is het overhevelen van je opgebouwde pensioenkapitaal bij je oude pensioenuitvoerder naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit kan bijvoorbeeld als je van werkgever bent gewisseld met een nieuwe pensioenregeling.

Waarom zou ik mijn waarde overhevelen?
De voor- en nadelen van een waardeoverdracht zijn per persoon afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Je denkt nu vast: “What’s in it for me?” Super begrijpelijk! We vertellen je daarom graag welke voor- of nadelen jij zou kunnen hebben van een waardeoverdracht.

De 7 belangrijkste onderdelen van een waardeoverdracht:

1. Al je pensioen op één plek
Verschillende pensioenpotjes bij meerdere pensioenuitvoerders kan voor verwarring zorgen. Als je jouw pensioenpotjes samenvoegt onder één pensioenuitvoerder raak je minder snel het overzicht kwijt.

2. De hogere kosten per uitvoerder
Wij beleggen tegen zeer lage kosten. Grote kans dat deze kosten een stuk lager zijn dan bij je vorige pensioenuitvoerder. Lagere kosten betekent later méér pensioen!

Wat voor effect hebben lagere kosten op jouw kapitaal? Hieronder een rekenvoorbeeld waarin je ziet wat een half procent lagere kosten aan extra kapitaal oplevert. De berekening is gemaakt voor een waardeoverdracht van € 25.000. Dit levert je na 30 jaar een voordeel op van ruim € 9.700!

De kleine lettertjes: Waardeoverdracht € 25.000, beheerkosten oude uitvoerder 0,90%, beheerkosten Brand New Day 0,40%, aankoopkosten BND 0,5% en een jaarlijks rendement van 4%.

3. Het partnerpensioen
Je wilt je nabestaanden goed achterlaten. Dat kan met een partnerpensioen. Je kan het partnerpensioen op opbouwbasis en op risicobasis verzekeren. Bij Brand New Day is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat er geen kapitaal opgebouwd wordt voor de partner. Zolang je werkzaam bent bij jouw werkgever blijft het recht op het partnerpensioen bestaan. Mocht je door welke reden dan ook weg gaan bij jouw huidige werkgever dan vervalt het recht op het partnerpensioen.

Daar tegenover staat het partnerpensioen op opbouwbasis. Hierbij wordt er een pensioen opgebouwd om uit te keren aan jouw partner op het moment dat je overlijdt. Dit verschilt met de risicobasis, omdat er een eigen pensioenpotje bestemd is voor de partner. Bij partnerpensioen op risicobasis wordt het opgebouwde ouderdomspensioen gebruikt om de partner een uitkering te kunnen geven.

In het geval dat je bij beide pensioenregelingen op risicobasis partnerpensioen hebt opgebouwd, heb je bij jouw oude regeling geen recht meer op een partnerpensioen. Dit kan grote gevolgen hebben op de uiteindelijke uitkering voor jouw partner. Het partnerpensioen wordt namelijk berekend op basis van de gewerkte jaren en het opbouwfactor voor het partnerpensioen (1,16%). Tijdens een waardeoverdracht worden de dienstjaren ook overgedragen door jouw oude pensioenuitvoerder. Dit betekent dat de waardeoverdracht zorgt voor een verhoging van het partnerpensioen. Hieronder een rekenvoorbeeld waarin je terug ziet wat dit voor je betekent.

Stel dat je zeven jaar pensioen hebt opgebouwd bij werkgever Y. Het partnerpensioen was op risicobasis verzekerd en vervalt op het moment dat je uitdienst treedt. Dit jaar stap je over naar werkgever X. Momenteel is jouw pensioengrondslag €30.000 en moet je nog 24 jaar werken om je pensioenleeftijd te bereiken. Dit betekent dat jouw partner bij werkgever X recht heeft op een uitkering van (€30.000* 1,16%* 24) € 8.352 per jaar.Door de wisseling van werkgever wordt er over zeven jaar geen partnerpensioen “meegenomen”. Dit betekent dat de aanspraak van (€30.000* 1,16%*7) € 2.436 komt te vervallen tenzij er een waardeoverdracht plaats vindt.

4. Wat gebeurt er met je geld bij overlijden?
Heb jij een partner? We gebruiken in veel gevallen het overgedragen pensioengeld om het partnerpensioen te verbeteren. Jouw volledige beleggingskapitaal vervalt dus niet aan Brand New Day mocht je onverhoopt komen te overlijden voor pensioendatum! Hierbij geldt wel het volgende: jouw werkgever moet in de pensioenregeling hebben gekozen voor restitutie. Dit kan je terugvinden op MijnBND.

5. Aanspraken
Het geldt niet voor iedereen, maar het is mogelijk dat je bij jouw oude pensioenuitvoerder gegarandeerde pensioenaanspraken hebt staan. Dit betekent dat het bedrag van jouw uitkering vast staat en wordt een uitkeringsovereenkomst genoemd.

Als premiepensioeninstelling kan Brand New Day enkel een premieovereenkomst op basis van beleggingen uitvoeren, dat betekent dat wij geen garanties kunnen bieden omtrent de te bereiken pensioenuitkeringen. Indien je het pensioen zou overdragen naar Brand New Day dan komt deze garantie te vervallen. Dit betekent niet dat een waardeoverdracht naar Brand New Day ongunstig is. De hoogte van jouw pensioenaanspraak in combinatie met jouw leeftijd en jouw risicoprofiel kunnen een reden zijn om alsnog een waardeoverdracht aan te vragen. Een pensioenadviseur kan je helpen om dit uit te vogelen! Ook staan wij altijd paraat om je te informeren.

6. Een persoonlijk pensioenpotje
Bij Brand New Day heb je een eigen pensioenpot. Dit betekent dat de beleggingen op jouw naam staan. Jouw pensioengeld wordt niet gebruikt voor een ander, zoals bij grote pensioenfondsen. Op MijnBND heb je inzicht in de waarde van jouw beleggingen. In de meeste gevallen heb je zelf invloed op hoe wij jouw geld beleggen. Hierdoor heb jij de regie in handen.
Heb jij nog geen invloed uitgeoefend op jouw beleggingen? Log dan in op MijnBND en bekijk jouw Pensioen 1-2-3 om te zien welke keuzes jij hebt.

7. Het beleggingsbeleid
Hoe wil jij beleggen? De mogelijkheden zijn per uitvoerder verschillend. Wij doen dat met een uitgekiend en bewezen beleggingsbeleid. Bij ons geen gedoe met dure fondsbeheerders. Levert jou weer meer op!

Hoeveel kost zo’n waardeoverdracht dan?
Je betaalt alleen de kosten die we ook in rekening brengen voor je normale premie. Dit kunnen aankoopkosten en beheerkosten zijn. Op MijnBND lees je meer over deze kosten. Daarnaast betaalt jouw werkgever een bedrag voor de administratieve afhandeling. In sommige gevallen brengt je oude pensioenuitvoerder verkoopkosten in rekening.

Invloed op jouw pensioen uitoefenen?
De Pensioenplanner is een goed middel om inzicht te krijgen in de invloeden van een waardeoverdracht op jouw huidige pensioenopbouw. Weet je niet waar je allemaal pensioen hebt opgebouwd? Geen probleem. Op mijnpensioenoverzicht.nl kan je zien bij welke pensioenuitvoerders je pensioen hebt opgebouwd. Het overzicht kan je makkelijk toevoegen in de Pensioenplanner op MijnBND. Super handig!

Hoe start ik een waardeoverdracht?
Kun je niet wachten om je pensioen aan ons over te dragen? Volg dan de volgende stappen:

  1. Vul het aanvraagformulier in. Ga hiervoor naar MijnBND;
  2. Log in en doorloop gemakkelijk de stappen;
  3. Wij nemen contact op met je oude pensioenuitvoerder en sturen je een vrijblijvende offerte;
  4. Ga akkoord en wij regelen de rest!

We helpen je graag!
Neem voor vragen contact met ons op. Je kunt ons bereiken door te chatten op MijnBND, te mailen naar [email protected] of te bellen naar 020-75 85 355. Of je belt natuurlijk je pensioenadviseur!