Appeltje voor de dorst

Wat te doen met mijn oude pensioen?

Wat te doen met mijn oude pensioen?

Een arbeidsvoorwaarde die je krijgt van jouw werkgever: pensioen. Een mooi extraatje! Als je eerder voor een andere werkgever hebt gewerkt, is de kans groot dat je ook dáár pensioen hebt opgebouwd. We krijgen vaak de vraag of het mogelijk is om deze pensioenpotjes samen te voegen. Daar geven we graag antwoord op.

Een waardeoverdracht. Wat is dat eigenlijk?
Een waardeoverdracht is het overhevelen van je opgebouwde pensioen van je oude pensioenregeling naar je nieuwe pensioenregeling. Dit kan bijvoorbeeld als je gaat werken bij een nieuwe werkgever. Bij je oude werkgever heb je mogelijk pensioen opgebouwd. Bij je nieuwe werkgever bouw je ook weer pensioen op, maar nu bij een andere pensioenuitvoerder. Je pensioen staat dan op verschillende plekken. Je kunt er nu voor kiezen om je eerder opgebouwde pensioen over te hevelen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Waarom zou ik mijn waarde overhevelen?
De belangrijkste reden voor een waardeoverdracht naar Brand New Day? Wij beleggen tegen zeer lage kosten. Grote kans dat deze kosten een stuk lager zijn dan bij je vorige pensioenuitvoerder. En lagere kosten betekent later méér pensioen!

Wat voor effect hebben lagere kosten op jouw kapitaal? Hieronder een rekenvoorbeeld waarin je ziet wat een half procent lagere kosten aan extra kapitaal oplevert. De berekening is gemaakt voor een waardeoverdracht van € 20.000,-. Dit levert je na 30 jaar een voordeel op van ruim € 9.000,-!

Groei kapitaal bij waardeoverdrachtDe kleine lettertjes: Waardeoverdracht € 20.000,-, beheerkosten oude uitvoerder 0,90%, beheerkosten Brand New Day 0,40%, aankoopkosten BND 0,5% en een jaarlijks rendement van 4%.

Een ander voordeel is het uitgekiende en bewezen beleggingsbeleid van Brand New Day. Bij ons geen gedoe met dure fondsbeheerders.

En, zeker niet onbelangrijk, je bent je geld niet kwijt als je overlijdt. We gebruiken het overgedragen pensioen om het partnerpensioen te verbeteren bij overlijden. Jouw volledige beleggingskapitaal vervalt dus niet aan Brand New Day! Hierbij geldt wel het volgende: jouw werkgever moet in de pensioenregeling hebben gekozen voor restitutie. Dit kan je terugvinden op MijnBND.

Nog een voordeel? Het is prettig om al je pensioenpotjes bij één uitvoerder onder te brengen. Lekker overzichtelijk!

Hoeveel kost zo’n waardeoverdracht dan?
Je betaalt alleen de kosten die we ook in rekening brengen voor je normale premie. Dit kunnen aankoopkosten en beheerkosten zijn. De kosten kan je terugvinden op MijnBND. Daarnaast betaalt jouw werkgever een bedrag voor de administratieve afhandeling. In sommige gevallen brengt je oude pensioenuitvoerder verkoopkosten in rekening.

Is waardeoverdracht altijd voordelig?
Vaak levert een waardeoverdracht je meer op, maar dat is niet altijd het geval. Daarom adviseren we je om contact op te nemen met een pensioenadviseur. Een pensioenadviseur kan je namelijk vertellen of een waardeoverdracht gunstig is.

Hoe start ik een waardeoverdracht?
Als je geïnteresseerd bent in een waardeoverdracht kan je het waardeoverdrachtsformulier invullen en naar ons opsturen.

Wij vragen bij jouw oude pensioenuitvoerder(s) je gegevens op en maken op basis van die gegevens een offerte. Wanneer je akkoord gaat met onze offerte, verzoeken we jouw oude pensioenuitvoerder om je pensioenkapitaal naar ons over te maken. Als zij de waarde hebben overgemaakt, storten we deze in jouw pensioenpot bij Brand New Day. Let op: het traject voor een waardeoverdracht duurt vaak enkele maanden.

Is waardeoverdracht altijd mogelijk?
Als je vóór 1 januari 2015 bij je huidige werkgever in dienst bent getreden, dan zijn oude pensioenuitvoerders niet verplicht om mee te werken aan een verzoek voor waardeoverdracht. Overigens doen wij er natuurlijk alles aan om de oude pensioenuitvoerder mee te laten werken.

Als je ná 1 januari 2015 bij je werkgever in dienst bent getreden, zijn oude pensioenuitvoerders verplicht om mee te werken. Dan zorgen we samen voor het overhevelen van jouw pensioen!

Vragen?
Neem voor vragen natuurlijk contact met ons op. Je kunt ons bereiken op 020 -75 85 355, via mijnpensioen@brandnewday.nl, of via de chat. Óf je belt natuurlijk je pensioenadviseur!