Appeltje voor de dorst

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt raak?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt raak?

Niet het leukste onderwerp, wel heel belangrijk. Arbeidsongeschikt raken is vervelend en er komt veel op je af. Ga er daarom even rustig voor zitten, dan leggen we uit wat arbeidsongeschikt zijn betekent, wat er voor je is geregeld via jouw pensioenregeling bij Brand New Day en wat je van ons kan verwachten.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

Laten we beginnen met een uitleg. Als werknemer kan je ziek worden waardoor je werkzaamheden (gedeeltelijk) niet meer kan uitvoeren. Ben je na twee jaar ziekte nog niet (volledig) hersteld? Dan bepaalt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of je arbeidsongeschikt bent.

Je bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt als je volgens het UWV na twee jaar ziekte nog steeds minder dan 65% van jouw werkzaamheden kan uitvoeren. Op basis van de UWV beoordeling wordt bepaalt of je recht hebt op een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Hoe zit het dan met mijn pensioen?

In de periode dat jij ziek bent, betaalt de werkgever jouw loon voor minimaal 70% door. Naast jouw loon worden ook jouw pensioenpremies in de eerste twee jaar van ziekte gewoon doorbetaald door de werkgever. Er verandert dan ook niets aan je pensioenopbouw. Ook de verzekering van het nabestaandenpensioen bij overlijden blijft ongewijzigd.

Na twee jaar ziekte stopt de werkgever (gedeeltelijk) met de loondoorbetaling en, als dit blijkt uit de beoordeling van het UWV, volgt een uitkering volgens de WIA. Op dat moment stopt jouw werkgever ook met het inleggen van jouw pensioenpremies over het percentage dat jij arbeidsongeschikt bent. Je bouwt namelijk alleen pensioen op over je loon uit arbeid. Naast het stoppen van (een deel van) de pensioenopbouw, zou er dan ook geen dekking zijn voor jouw nabestaanden als je komt te overlijden. Wij bieden hiervoor een oplossing: vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Een lastige term? Lees dan verder voor een uitleg.

Wat is er voor mij verzekerd?

Om bovenstaande te voorkomen bieden wij werkgevers de mogelijkheid om hier een verzekering voor af te sluiten met de naam Module Arbeidsongeschiktheid. Deze module is een verzekering waarbij er recht is op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de pensioenpremie wordt doorbetaald zolang en in de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Daarmee blijf jij gewoon pensioen opbouwen én blijft de nabestaandendekking bij overlijden verzekerd.

Als je een WIA uitkering ontvangt, wordt jouw pensioenpremie na twee jaar ziekte overgenomen door verzekeraar a.s.r. Jij hoeft je dan geen zorgen te maken over je pensioen. Wel hebben we wat informatie nodig van jou om dit te regelen. Wil je weten wat we nodig hebben? Lees dan verder!

Wie betaalt mijn pensioenpremie als ik arbeidsongeschikt ben?

Het UWV stelt na twee jaar ziekte met een keuring de mate van jouw arbeidsongeschiktheid vast. Dat is een spannende tijd die veel stress met zich mee kan brengen. Als de keuring eenmaal achter de rug is, worden de resultaten door het UWV beoordeeld.

Na de beoordeling ontvang je van het UWV de beslissing met daarin de definitieve beoordeling over de mate van arbeidsgeschiktheid. Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvang je geen uitkering. Ben je méér dan 35% arbeidsongeschikt? Dan staat in de beslissing van het UWV voor welk percentage jij arbeidsongeschiktheid bent.

Ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan betaalt verzekeraar a.s.r. jouw pensioenpremie zolang je arbeidsongeschikt bent, uiterlijk tot jouw pensioendatum. Ben je deels arbeidsongeschikt voor meer dan 35% en blijf je voor het resterende deel werken? Dan betaalt a.s.r. een deel van de pensioenpremie en jouw werkgever het deel dat jij nog werkzaam bent.

Hoeveel pensioenpremie wordt er voor mij doorbetaald?

De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt op welk vrijstellingspercentage jij recht hebt. Hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage, hoe groter het deel van de pensioenpremie dat wordt overgenomen door a.s.r. (het vrijstellingspercentage). Zie hieronder deze verdeling.

Jouw mate van arbeidsongeschiktheid Jouw premievrijstelling
80 – 100% 100%
65 – 80% 72,5%
55 – 65% 60%
45 – 55% 50%
35 – 45% 40%
0- 35% 0%

Ben je bijvoorbeeld voor 80% arbeidsongeschikt? Dan ontvang je een vrijstelling van 100%.
Ben je bijvoorbeeld voor 45% arbeidsongeschikt? Dan ontvang je een vrijstelling van 50%

Hoe wordt de doorbetaling van mijn pensioenpremie geregeld?

Heb jij een beslissing ontvangen van het UWV? Stuur deze dan zo snel mogelijk naar ons op. Wij kijken of er een mogelijkheid is op premievrijstelling. Dat doen wij op basis van de pensioenregeling die jouw werkgever voor jou heeft afgesloten. Daarvoor zijn de volgende punten van belang:

  1. Jouw eerste dag van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid ligt ná de startdatum van de pensioenregeling bij Brand New Day.
  2. De werkgever heeft de Module Arbeidsongeschiktheid opgenomen in jouw pensioenregeling.

Als beide punten met ‘Ja’ te beantwoorden zijn, sturen wij de aanvraag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid door naar verzekeraar a.s.r. ter beoordeling. Zij vragen jouw gegevens dan rechtstreeks op bij het UWV om het definitieve vrijstellingspercentage te bepalen. Zodra dit percentage bekend is, verwerken wij dit. De inleg van jouw pensioenpremie wordt dan (voor een deel) overgenomen. Je ontvangt hier een bericht over. De premievrijstelling start op hetzelfde moment als jouw WIA uitkering.

Lag jouw eerste ziektedag vóór de startdatum van de pensioenregeling bij Brand New Day? Met andere woorden: Was je al ziek toen je werkgever de pensioenregeling bij Brand New Day onderbracht? Dan is er geen dekking bij arbeidsongeschiktheid verzekerd voor jou bij Brand New Day. Had je werkgever vóór Brand New Day ook al een pensioenregeling voor jou getroffen bij een andere pensioenuitvoerder? Dan is jouw arbeidsongeschiktheid mogelijk daar verzekerd. Dit noemen we het uitlooprisico. Neem hierover direct contact op met jouw oude pensioenuitvoerder.

Kan ik ook contact opnemen met jullie?

Natuurlijk kan dat. We proberen de stappen bij arbeidsongeschiktheid in deze blog zo gemakkelijk mogelijk uit te leggen, maar het kan zijn dat je nog extra vragen hebt. Heb je meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op via [email protected] of bel ons op 020 – 75 85 355. We helpen je graag!