apple blue

Wat betekent een uniforme rekenmethodiek?

De overheid stelt URM verplicht. Waarom?

Wellicht heb je het al een keer voorbij zien komen of heb je er iemand over horen praten. De uniforme rekenmethodiek voor pensioenen of in het kort URM. In deze blog leggen we uit wat een uniforme rekenmethodiek is en waarom het verplicht gesteld is door de overheid. En dat alles in begrijpelijke taal.

Een URM, wat is dat eigenlijk?

In het kort: pensioenuitvoerders moeten scenario’s van de pensioen verwachting op dezelfde wijze berekenen. Via een uniforme rekenmethodiek. Zo kunnen klanten de scenario’s van verschillende pensioenuitvoerders beter vergelijken.

Voor deelnemers aan een pensioenregeling is het belangrijk om inzicht te hebben hoe ze er financieel voorstaan als ze stoppen met werken en van hun pensioen gaan genieten. Pensioenuitvoerders bieden daarom één keer per jaar een overzicht waarin je onder andere het te bereiken pensioen vindt in de vorm van het Uniform Pensioen Overzicht.

Echter, in de realiteit zien we dat steeds meer pensioenuitvoerders ‘real time’ inzage bieden in het huidige pensioen en het verwachte pensioen op de pensioenleeftijd. Voorheen hadden pensioenuitvoerders meer vrijheid bij het samenstellen van deze verwachtingen, met als gevolg uiteenlopende scenario’s. De overheid heeft daarom besloten dat er een uniforme rekenmethodiek moet komen.

Waarom vindt de overheid een URM belangrijk?

Door verschillende rekenmethodieken is het niet altijd duidelijk voor deelnemers waar pensioenuitvoerders rekening mee houden in hun berekeningen en of de uitkomsten realistisch zijn. Daar komt bij dat het voor deelnemers al helemaal onmogelijk is om een vergelijking te maken tussen verschillende pensioenuitvoerders. Alles bij elkaar is het haast onmogelijk voor deelnemers om een realistische financiële planning te maken voor de pensioensituatie.

Wat zijn de voordelen van URM?

Het belangrijkste voordeel van de uniforme rekenmethodiek is dat het plannen van de financiële situatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd een stuk makkelijker wordt. Zo worden de berekeningen gecorrigeerd voor de veronderstelde prijsinflatie, zodat je als deelnemer beter inzicht hebt in de koopkracht van jouw pensioen.

Doordat de uitgangspunten van pensioenuitvoerders hetzelfde zijn, wordt het makkelijker om een totaaloverzicht te krijgen van je verschillende pensioenen en deze met elkaar te vergelijken.