gold blue

Tussentijdse dividenduitkering september 2020

Tussentijdse dividenduitkering september 2020

Brand New Day streeft ernaar om elk jaar eind mei dividend uit te keren. In mei 2020 is dit ook gebeurd, zoals in dit blog te lezen is. Dit jaar keren we in september nogmaals dividend uit. Dat heeft te maken met de overzetting van alle klanten naar Brand New Day Bank later dit jaar.

Waarom keert mijn beleggingsfonds nu tussentijds dividend uit?
Sommige fondsen van Brand New Day zijn vanwege hun fiscale status verplicht om inkomsten uit te keren, zoals couponrente. Couponrente wordt door obligaties uitbetaald aan degenen die beleggen in die obligaties. Die beleggers hebben namelijk geld uitgeleend en ontvangen daarvoor meestal een vergoeding in de vorm van couponrente.

Dit jaar gaan wij de rekeningen van al onze klanten omzetten naar Brand New Day Bank. Dat betekent dat u na die omzetting ook belegt in fondsen van Brand New Day Bank. Én dat er straks geen beleggende klanten meer zijn in de oude fondsen (de fondsen waarin u nu belegt). Maar sommige van die oude fondsen zijn dus wel verplicht om dividend uit te keren en dat kan niet als er geen beleggers meer in dat fonds zijn. We keren het dividend daarom nu alvast uit. Dit dividend is trouwens gebaseerd op de inkomsten die het fonds tot nu toe behaalde en de te verwachten inkomsten tot eind 2020, als de omzetting naar Brand New Day Bank wordt afgerond.

Welke fondsen keren tussentijds dividend uit?
Dat zijn er twee. Hieronder ziet u om welke fondsen het precies gaat.

BND-fonds Dividend per participatie
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie € 0,122359
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie € 0,066544


Is zo’n dividenduitkering nu wel of niet gunstig voor de rekeninghouders?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk ‘geen van beide’. Het dividend dat een fonds uitkeert, komt uit het vermogen van het fonds zelf. Als een fonds 20 euro waard is en 1 euro dividend aan de klant uitkeert, is het fonds na het uitkeren van dividend nog maar 19 euro waard. Omdat de klant die euro dividend ontvangt, heeft hij of zij in totaal alsnog 20 euro. Aan de waarde op uw rekening verandert dus niets. De waarde kan door de uitkering alleen veranderen als er dividendbelasting ingehouden wordt.

Het dividend dat de Brand New Day fondsen uitkeren, wordt direct en zonder kosten herbelegd in de betreffende fondsen. Zo blijft het dividend belegd en mist u geen rendement. U hoeft het ontvangen dividend hierdoor niet zelf opnieuw te beleggen. Door het uitkeren van dividend daalt de koers van het fonds dus wat in waarde (indien er verder geen effecten op de koers zijn die dag), maar krijgt u daar extra participaties van het fonds voor terug. Effectief heeft het uitkeren van dividend dus geen effect op de waarde van de beleggingen.

Dividendbelasting
Voor sommige rekeningen zijn we door de Belastingdienst verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dat geldt voor rekeningen die niet fiscaal geblokkeerd zijn. Welke rekeningen zijn dat (niet)?

Type rekening Dividendbelasting ingehouden
Beleggingsrekening Ja
Kinderrekening Ja
Pensioenrekening vrij vermogen Ja
Pensioenrekening DGA Ja
Pensioenrekening Nee
Pensioenrekening ZZP Nee
Hypotheekrekening Nee
Gouden Handdrukrekening Nee
Opbouwverzekering Nee

Eventueel ingehouden dividendbelasting kunt u terugkrijgen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2020. Als u deze teruggave weer optelt bij uw rekeningwaarde, komt u dus weer op het oorspronkelijke bedrag aan beleggingen.

Op het financieel jaaroverzicht over 2020 of op uw dividendnota kunt u precies terugvinden of en hoeveel dividendbelasting we hebben ingehouden en weet u dus ook welke getallen u op de aangifte inkomstenbelasting over 2020 kunt invullen. Zo krijgt u ook het laatste restje dividend weer terug. Wel zorgt de dividenduitkering ervoor dat de fondsen hun efficiënte fiscale structuur kunnen behouden en sommige Brand New Day fondsen het dividendlek op kunnen lossen. Al met al toch goede redenen om blij te zijn als er dividend door uw fonds wordt uitgekeerd.