apple blue

Risicohouding van onze klanten

Welk beleggingsbeleid past het beste bij onze klanten?

Beleggen van pensioenkapitaal. Dat doen wij elke maand voor (ex-)werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen bij Brand New Day. Het beleggen van deze pensioenpotjes doen wij door indexbeleggen en gebruik te maken van lifecycles. Hoe dichterbij de pensioenrichtleeftijd, hoe minder risicovol wij beleggen. En dat doen we met een beleggingsbeleid dat aansluit op de risicohouding van onze klanten. Daar doen we driejaarlijks onderzoek naar.

De lifecycles: Hoeveel beleggingsvrijheid krijgen werknemers?

Het startpunt van het onderzoek zijn zes lifecycles waar binnen wij beleggen. Drie lifecycles zijn gericht op een vaste uitkering en drie lifecycles zijn gericht op een variabele uitkering. De drie opties hierbinnen: defensief, neutraal en offensief. Bij het afsluiten van een pensioenregeling bij Brand New Day, kiest de werkgever de beleggingsvrijheid van haar werknemers in deze regeling. Daarin zijn er twee keuzes:

  1. Geen beleggingsvrijheid: de werknemers heeft één keuze binnen de vaste en variabele uitkering (neutraal).
  2. Beleggingsvrijheid: keuze tussen de drie risicoprofielen binnen de vaste en de variabele uitkering (defensief, neutraal en offensief).

Jongere klanten zijn bereid om meer risico te nemen

Bij de eerste keuze is het van belang dat deze lifecycle het beste aansluit bij de risicobereidheid van de hele groep deelnemers. Uit de resultaten van het onderzoek valt af te leiden dat de deelnemers bereid zijn wat meer risico te nemen dan in de huidige neutrale lifecycle het geval is. De neutrale lifecycle wordt door ongeveer 1/3 van de respondenten gekozen, door de overige respondenten wordt vaker voor de offensieve lifecycle gekozen dan voor de defensieve lifecycle. Dit geeft aan dat er een bereidheid is om een grotere afwijking van het pensioen in een pessimistisch scenario ten opzichte van het pensioen in een verwacht scenario te accepteren, als daar een hoger verwacht pensioen tegenover staat.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat jongere deelnemers een voorkeur hebben voor meer risico en oudere deelnemers voor minder risico (met name in het geval van deelnemers met een voorkeur voor een vaste uitkering). Dit bevestigt de noodzaak voor de lifecycles om in risico af te nemen naarmate de einddatum nadert, wat voor alle lifecycles geldt.

Meer beleggingsvrijheid om profiel te wijzigen

De tweede keuze maakt het mogelijk dat deelnemers volgens een profiel kunnen beleggen dat specifieker aansluit op de risicobereidheid van de deelnemer. Jongere deelnemers of deelnemers uit hogere inkomensklassen en een hogere risicobereidheid, kunnen beleggen volgens de offensieve lifecycle en deelnemers met een lagere risicobereidheid kunnen de defensieve lifecycle verkiezen.

Indien de risicobereidheid verandert kan een deelnemer van profiel veranderen en bijvoorbeeld in een defensieve of neutrale lifecycle gaan beleggen, maar kan ook geswitched worden van een lifecycle gericht op een variabele uitkering naar een lifecycle gericht op een vaste uitkering of andersom.

Als werkgever is het daarom goed om mee te denken met werknemers, zodat zij de voor hun beste keuze kunnen maken op het gebied van pensioen beleggen.

Verder aansluiten op de wensen van onze klanten

Met de uitkomsten gaan we onze lifecycles weer verder aanscherpen op de wensen en risicobereidheid van onze klanten. De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

  1. De risicohouding van de deelnemers van BND PPI staat meer risico toe dan er nu binnen de neutrale lifecycles genomen wordt.
  2. De resultaten tonen ook aan dat de offensieve lifecycles nog offensiever moeten worden om aan te sluiten bij de risicobereidheid van de deelnemers met die offensief kiezen.
  3. En de defensieve lifecycle gericht op de vaste uitkering eventueel nog defensiever moet.

Deze resultaten worden meegenomen in een ALM-studie die samen met TripleA wordt uitgevoerd. De uitkomsten vormen samen met onze beleggingsbeginselen de input voor de beleggingscyclus: Bekijk het hier.