Appeltje voor de dorst

Premiebetaling en de Coronacrisis

Premiebetaling en de Coronacrisis

Als gevolg van de Coronacrisis worden veel werkgevers hard geraakt. Wellicht is dat ook op jouw onderneming van toepassing. Er zijn vanuit verschillende instanties al maatregelen aangekondigd om bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke en onzekere tijd. Met deze blog willen wij je inzicht geven op vragen over de premiebetaling van de pensioenregeling.

Wat zijn de maatregelen vanuit de overheid?

Op 17 maart is door de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd om werkgevers, zzp-ers en andere geraakte groepen te ondersteunen. Eén van deze maatregelen is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Daarin kan je als werkgever bij (achteraf aangetoond) omzetverlies tot 90% van de loonkosten terug krijgen van de overheid. Je kan een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Op 31 maart werd bekend dat de pensioenpremie wordt meegenomen in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Kan ik de pensioenregeling als werkgever aanpassen? 

Als werkgever heb je de mogelijkheid een beroep te doen op het betalingsvoorbehoud van artikel 12 van de Pensioenwet. Je mag dit doen als het in de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen (bij Brand New Day is dat standaard), er sprake is van een ‘ingrijpende wijziging van de omstandigheden’ én je niet in aanmerking komt voor de NOW-maatregel.

Het financieel onvermogen om aan de (pensioen)verplichtingen te voldoen is zo’n omstandigheid (MvT). Je moet dit eerst schriftelijk of elektronisch aan ons en je werknemers melden. In overleg met een pensioenadviseur kan de pensioenregeling eventueel worden gewijzigd.

Hoe werkt dit in de praktijk? 

We denken hierbij graag met je mee. Daarom worden voor deze wijzigingen door Brand New Day geen wijzigingskosten in rekening gebracht. De intentie is wel om op een later tijdstip de regeling weer te herstellen in de oude vorm. Verder zijn de volgende stappen vereist. 

  • Als werkgever moet je met een accountantsverklaring aantonen dat er sprake is van een financieel onvermogen om de huidige regeling te kunnen voortzetten. 
  • Je toont aan (bewijst) dat je aanvraag hebt gedaan voor de NOW-maatregel en bent afgewezen. De aanvraag voor de NOW doe je vanaf 6 april bij het UWV.
  • Er is een adviseur betrokken bij de wijziging van jpensioenregeling. Heb je nog geen pensioenadviseur? Dan stel je hier een pensioenadviseur voor aan.
  • Je geeft inzicht (bewijs) van het feit dat je het voornemen om de regeling te wijzigen elektronisch dan wel schriftelijk hebt gedeeld met je werknemers.

Waar moet ik rekening mee houden als werkgever? 

Naast de bovenstaande stappen, is het goed om rekening te houden met de volgende punten. 

  • De risicodekkingen voor je werknemers blijven van kracht. Daar blijf je premie voor betalen. 
  • De premiebetaling voor de pensioenopbouw (module Pensioenkan in overleg worden gewijzigd (verlaagd).
  • De vrijwillige premiebetalingen van je werknemers (module Pensioen Extra) blijven hetzelfde. Tenzij je werknemers zelf aangeven dat zij deze wensen te stoppen of aan te passen.
  • De administratiekosten moeten betaald worden. 

Wat als ik de regeling niet wil aanpassen maar ook niet aan de betalingsverplichting kan voldoen?

Als het in onderling overleg niet lukt om de pensioenregeling aan te passen en je toch besluit de premiebetaling te staken, wordt de “normale” procedure (artikel 29 van de pensioenwet) gevolgd. Wij informeren je in dat geval je na drie maanden betalingsachterstand dat de werknemers een maand later worden geïnformeerd over de betalingsachterstand. Wij behouden ons vanaf dat moment het recht voor de pensioenregeling per datum achterstand te beëindigen.

Wat als ik ondanks de NOW-maatregel de pensioenpremie toch niet kan betalen?

Ook als je ondanks de NOW-maatregel niet in staat bent om de pensioenpremies te voldoen, wordt de “normale” procedure (artikel 29 van de pensioenwet) gevolgd.

Wat betekent de Coronacrisis nu voor de premiebetaling? 

Brand New Day doet al het mogelijke om jou als werkgever tegemoet te komen. Dit heeft wel gevolgen voor de pensioenopbouw van je werknemers. Het is belangrijk ze hier goed over te informeren en je te laten bijstaan door een pensioenadviseur. Voor de voorgestelde maatregelen geldt dat we voortdurend monitoren of aanpassingen op ons beleid nodig zijn.

Had je vóór 1 maart 2020 al een premieachterstand? Dan houden we de “normale” procedure (artikel 29 van de pensioenwet) aan. Deze achterstand is immers niet ontstaan door de Coronacrisis.

Heb je vragen over de premiebetaling of over andere onderwerpen?  

Wij helpen je graag verder, juist in deze periode. Je bereikt onze klantenservice door te mailen naar [email protected], te bellen naar 020 – 75 85 360 of door een belafspraak te maken wanneer het jou uitkomt.