Appeltje voor de dorst

PPI’s zijn uitstekend voorgesorteerd op de nieuwe pensioenregeling

PPI’s zijn uitstekend voorgesorteerd op de nieuwe pensioenregeling

Vorig jaar sloten vakbonden, werkgevers en politiek het pensioenakkoord. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van het akkoord dat moet leiden tot de invoering van een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Pensioenuitvoerders bereiden zich voor op wat komen gaat. Wat doen zij achter de schermen? In een korte serie komen zij aan het woord. In de eerste aflevering Brand New Day PPI-directeur Jan Willem Hoitsma.

Bron: AmWeb

Hoe bereid je je voor op een nieuw pensioenstelsel?
“We hebben intern een projectgroep geformeerd en houden de ontwikkelingen in de gaten. Dat doen we niet alleen, maar samen met pensioenadviseurs die heel dicht op de klant zitten. Zij zijn bezig om aan de hand van de behoeften van de klant passende oplossingen te bieden. Ook de PPI Vereniging heeft de discussies op de agenda staan en samen met de adviseurs zijn we continu bezig zaken op te lossen en passend te maken aan de nieuwe pensioenregeling.”

Zijn jullie er klaar voor, ook nu de details nog niet bekend zijn?
“PPI’s zijn uitstekend voorgesorteerd op de nieuwe regeling. In onze ogen hebben wij namelijk het pensioencontract van de toekomst al sinds 2011. De contouren van het nieuwe pensioencontract bewegen zich immers richting een regeling waarbij de premie het uitgangspunt is. We denken al vanuit nu, vanuit de premie en niet vanuit een beloofde pensioenuitkering. Het gaat steeds meer onze kant op.”

ballon yellow

In het nieuwe pensioenstelsel wordt voor elke werknemer dezelfde premie neergeteld. Hoe sorteren jullie hierop voor?
“Wij hebben een propositie ontwikkeld die al uitgaat van een leeftijdsonafhankelijke premie, ook wel flatrate genoemd. Daarbij wordt uitgegaan van een marktrentestaffel, waarbij je tot 20% flatrate kunt aanbieden. We hebben die geïntroduceerd toen de discussie over de flatrate er kwam. De vraag uit de markt is er al langer, zeker bij bedrijven met een eerste pensioenregeling. Nu heeft 10% van onze klanten al een flatrate-pensioenregeling voor hun werknemers.”

Eén op de tien klanten heeft dus een flatrate-regeling. Dat betekent dat 90% die niet heeft. Welke problemen levert dat voor die grote groep op?
“Er is nog steeds discussie over de overgangsregeling die er moet komen. In de afgelopen anderhalf jaar is altijd geroepen dat de overgangsregeling budgetneutraal moet zijn, maar er moet ook een degelijke compensatie zijn voor de mensen die erop achteruit gaan. Dat staat op gespannen voet. De vraag is daarom heel actueel of het wel verplicht moet zijn om over te stappen naar het nieuwe stelsel.”

Is een alternatief mogelijk?
“Je kunt ook het oude achter je laten en met het nieuwe doorgaan. Als het niet verplicht wordt, kunnen we voor nieuwe deelnemers een regeling optuigen die flatrate is; de komende jaren gaan alle nieuwe deelnemers daarin. Maar ook als het wel verplicht wordt, dan zijn we wendbaar en kunnen we samen met het advieskanaal goede oplossingen vinden. Voorwaarde is dat de overheid met duidelijke richtlijnen komt voor de overgangsregeling. Die moet kort zijn, generiek voor iedereen en administratief eenvoudig.

PPI’s staan ervoor om het zo eenvoudig mogelijk te houden voor de deelnemers, zodat die goed inzicht hebben in hun pensioen. En dat is nodig om de kosten laag te houden voor onze klanten. De kosten zijn bij PPI’s vele malen lager dan bij pensioenfondsen, omdat je daar onder meer te maken hebt met veel complexiteit. Lage kosten betekent meer pensioen voor de deelnemers. Dat willen we graag zo houden!”

Het is toch lastig om je voor te bereiden op iets wat nog niet uitblinkt in helderheid?
“Dat klopt, maar we hebben een hybride motor. Als er een korte overgangsregeling komt die voor iedereen generiek is en er is een verplichtstelling vanuit de overheid dan gaan we daarmee aan de slag. Ik denk in de kracht van het advieskanaal en onze eigen moderne IT-systemen waarmee wij oplossingen kunnen bieden.

Als de regelingen van de overheid niet alleen op de pensioenfondsen zijn afgestemd, maar ook echt rekening houden met de dc-verzekeraars en PPI’s heb ik er alle vertrouwen in dat we het gaan fixen met de PPI’s in Nederland en als Brand New Day. Er moet sprake zijn van zo beperkt mogelijk maatwerk, dan belast je de administraties niet. Aan de andere kant: het moet voor de deelnemers een regeling zijn en blijven die goede pensioenopbouw mogelijk maakt. Daar zit wat overgangsproblematiek in en compensatie gaat ongetwijfeld meespelen. Al denk ik dat we daar wel oplossingen voor kunnen vinden die we pas zien als we weten wat er uit de onderhandelingen komt.”

chicks yellow

Werkgevers met oudere werknemers zijn straks meer geld kwijt aan de pensioenopbouw van werknemers. Is dit op te lossen?
“Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, maar die zijn wel afhankelijk van de uitkomsten van het pensioenakkoord. Wanneer bijvoorbeeld de oude regeling kan worden gehandhaafd en er een nieuwe voor nieuwe werknemers naast kan worden gezet, is de overgangsproblematiek veel kleiner. Wanneer we ervan uitgaan dat de nieuwe regeling pas in 2027 ingaat, komen nieuwe deelnemers tot die tijd in de nieuwe flatrate-regeling.

Is er een verschil tussen PPI’s en pensioenverzekeraars in de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel?
“De basis is hetzelfde. Verzekeraars hebben veelal nog twee proposities: de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling. In het nieuwe pensioenstelsel lijkt dit een gesloten weg; dat gaat het in de toekomst niet redden. Bij verzekeraars zullen er daarom veel vraagstukken zijn hoe je overgaat van middelloon naar beschikbare premies. Dat hebben wij niet. Wij willen bedrijven de mogelijkheid bieden om ook een PPI te kiezen als DC-oplossing. Nadeel kan zijn dat de traditionele verzekeraars die het contract in handen hebben hun voorwaarden scheppen om het gunstiger te laten landen in hun eigen DC-propositie of in hun eigen PPI. Onafhankelijke PPI’s kunnen moeilijker aan contracten van DB naar DC of van middelloon naar beschikbare premie te komen dan de verzekeraar zelf, al zijn er zeker mogelijkheden. Ook DC-verzekeraars krijgen te maken met een flatrate en moeten dat opbouwen. Ik denk wel dat de PPI’s over het algemeen veel modernere administratiesystemen hebben, waardoor ze wendbaarder zijn dan de traditionele DC-verzekeraars.”

Binnenkort moet er een uitgewerkt pensioenakkoord liggen. Heb je nog tips voor de onderhandelaars?
“Zorg voor een korte overgangsregeling met duidelijke richtlijnen, die zoveel mogelijk generiek zijn en niet administratie belastend. Beperk maatwerk. De pensioenleeftijd van 68 en het Witteveen-kader hebben we ook vlekkeloos kunnen invoeren, omdat er heldere richtlijnen waren.”

In het pensioenakkoord is afgesproken dat iedereen een goed pensioen moet kunnen opbouwen, ook de zzp’er. Hoe staat die groep er nu – in coronatijd – financieel voor?
“Zzp’ers die het goed hebben, maken er gebruik van dat de beurzen zijn gedaald door hun vermogen van niet-renderende spaarrekeningen in te brengen op een pensioenrekening om zo te kunnen profiteren van een mogelijke stijging. Of ze storten bij op de pensioenrekening. Ook zie je dat meer wordt belegd in aandelen in plaats van in obligaties; dat is een stukje bewustwording.

Bij echte ondernemers, de zzp’ers die bewust hebben gekozen voor het ondernemerschap, zie je de regievoering veel meer optreden dan bij de zzp’ers die gedwongen zijn om zpp’er te zijn; dat zijn vaak de jongere mensen met niet al te hoge inkomens. De hogere inkomens hebben hun pensioen vaak wel goed geregeld. Al hoeft dat niet per se bij een pensioenuitvoerder te zijn; dat kan ook vastgoed zijn of beleggingen die losstaan van de sticker pensioen of lijfrente. We zien de instroom bij onze online pensioenbank toenemen nu het vermogen van veel mensen naar beneden is gegaan door de beurs. We merken dat het onderwerp pensioen bij zzp’ers echt wel gaat leven, door corona, maar ook door het pensioenakkoord. Het levert ons in elk geval nieuwe rekeninghouders op.”