Appeltje voor de dorst

Netto pensioen niet de oplossing voor tekort aan opbouw. Wat dan wel?

Netto pensioen niet de oplossing voor tekort aan opbouw. Wat dan wel?

Een tekort aan ouderdoms- en partnerpensioen. Dat wil niemand. Toch is er een grote groep werknemers waarbij een tekort aan opbouw is ontstaan.

Per 1 januari 2015 is het maximaal pensioengevend salaris gewijzigd naar € 100.000 (inmiddels per 2018 naar € 105.075). Dit is het salaris waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd. Er zijn ongeveer 150.000 Nederlandse werknemers met een hoger salaris dan het maximum pensioengevend salaris. Voor deze groep werknemers is een tekort ontstaan in opbouw van ouderdomspensioen. Het partnerpensioen voor het salaris boven € 100.000 is vaak nog wel aanvullend verzekerd, maar het probleem zit vooral in de opbouw van pensioen.

De overheid introduceerde een oplossing, maar dit blijkt geen succes. Er zijn zelfs pensioenuitvoerders die aankondigden te stoppen met het bieden van deze oplossing. Wat is er aan de hand en is er een alternatief?

Oplossing met veel nadelen
De overheid introduceerde een vrijwillige netto pensioenregeling. De inleg in deze pensioenregeling is vanuit het netto loon van de werknemer. Het heeft dus weinig of geen relatie met de (collectieve) pensioenafspraken tussen werkgever en werknemer. Sterker nog, de werknemer kiest zelf om mee te doen aan deze regeling. Niet de werkgever.

Het (enige) voordeel is dat de netto inleg is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Er zijn ook een flink aantal nadelen:

  • Je opgebouwd netto pensioen vervalt aan de verzekeraar als je de pensioendatum niet haalt.
  • Eisen aan beleggingen die gelijk zijn aan de opbouw van pensioen tot het salaris van € 100.000 (prudent person regel).
  • Verplicht tot aankoop van een levenslange pensioenuitkering op pensioendatum.
  • Fiscale beperkingen van pensioen zonder het voordeel van de omkeerregel.

Deze nadelen zorgen ervoor dat er in de praktijk geen of weinig gebruik wordt gemaakt van de netto pensioenregeling. Dat is jammer, omdat de afgesproken compensatie (in verband met de gemiste pensioenopbouw) daardoor vaak niet de pensioenbestemming krijgt waarvoor dit eigenlijk wel bedoeld is. Kortom; het netto pensioen is geen daverend succes. De eerste pensioenuitvoerders hebben aangekondigd te stoppen met netto pensioen. De kosten voor deze oplossing worden voor deze uitvoerders niet gedekt door het beperkt aantal deelnemers aan de netto pensioenregeling.

Oplossing met een verkeerde bestemming
De compensatie van de gemiste pensioenopbouw is door de werkgever (in afstemming met een adviseur) vaak vertaald naar een maandelijkse salariscompensatie. Met deze compensatie kan de werknemer vrijwillig inleggen in een netto pensioen (2e pijler), netto lijfrente (3e pijler) of op een beleggingsrekening. Deze pensioencompensatie besteedt men in de praktijk echter niet aan inkomen voor later.

De oplossing: Bijsparen op basis van de marktrente staffel
Wat is dan wel de oplossing voor het tekort aan pensioenopbouw? Met de introductie van de marktrente staffels is er een goed alternatief beschikbaar. Daarmee behoudt de compensatie vanuit de werkgever wél de pensioenbestemming en, nog belangrijker, de nadelen van netto pensioen zijn er niet.

Het is mogelijk om de staffel waarop kan worden bijgespaard te baseren op de marktrente staffel. De toezegging tot het salaris van € 105.075 (2018) blijft in stand, maar werknemers kunnen dan aanvullend sparen tot de staffel die gebaseerd is op 1,5% of 2% rekenrente. Lagere rekenrente, betekent meer premieruimte. De marktrente staffels bieden daarmee extra opbouwmogelijkheden voor alle werknemers en daarmee een beter alternatief voor netto pensioen voor werknemers met een salaris van meer dan € 100.000. Met als voordelen:

  • Sparen vanuit het bruto loon, omkeerregel blijft van toepassing.
  • Je geld niet weg bij overlijden. Opgebouwde waarde bij overlijden voor pensioendatum wordt gebruikt voor het optimaliseren van het partnerpensioen. Ook wel restitutie.
  • Lage beleggingskosten in verband met collectiviteit.
  • Eenvoud in pensioenregeling.

Er zijn een aantal spelregels en aandachtspunten bij het toevoegen van een bijspaarstaffel op basis van de marktrente. Denk daarbij aan de contractperiode en de eventtoets. Advies is daarbij belangrijk.

Geïnteresseerd in deze oplossing?
We vertellen je er graag meer over. Neem contact op met je accountmanager, bel 020 – 75 85 360 of mail naar [email protected]