Appeltje voor de dorst

Onbetaald verlof en pensioen

Heeft onbetaald verlof invloed op het pensioen?

Daar geven we graag antwoord op. Want het komt regelmatig voor dat een werknemer een gezin wil stichten of uitbreiden, een wereldreis wil maken of een sabbatical wil nemen om tot rust te komen. Je herkent deze wensen vast ook bij werknemers binnen je bedrijf. Daarom is het handig om te weten wat voor invloed (onbetaald) verlof heeft op het pensioen van je werknemers. We vertellen het je graag.

Er zijn twee soorten verlof: betaald en onbetaald

Verlof is een periode waarin een werknemer toestemming krijgt om tijdelijk minder of helemaal niet te werken. Er zijn twee soorten: onbetaald verlof en betaald verlof.

1. Betaald verlof
Tijdens deze periode wordt het salaris door de werkgever doorbetaald. Dit is bijvoorbeeld het opnemen van vakantiedagen of het opnemen van zwangerschapsverlof of geboorteverlof. Betaald verlof heeft géén invloed op de pensioenopbouw van de werknemer. Het salaris wordt immers doorbetaald. Dit hoef je daarom niet aan ons door te geven.

2. Onbetaald verlof
Tijdens deze periode betaalt de werkgever geen of minder salaris. Denk bijvoorbeeld aan studieverlof, ouderschapsverlof of verlof om een sabbatical te nemen. Gaat de werknemer met onbetaald verlof? Dan heeft dit dus invloed op de pensioenopbouw van je werknemer. Toch kun je er ook voor kiezen om het pensioen van je werknemer volledig door te betalen tijdens de verlofperiode. De afspraken hierover kunnen ook zijn vastgelegd in jullie arbeidsovereenkomst of CAO. 

Onbetaald verlof

De inleg voor het ouderdomspensioen van de werknemer vermindert evenredig met het aantal uren verlof dat hij of zij opneemt. De inleg en de dekking van de aanvullende verzekeringen vermindert niet tijdens de periode van onbetaald verlof. Dit is een belangrijk verschil met het (tijdelijk) minder werken zonder onbetaald verlof op te nemen.

Wat moet je doen als werkgever?
Maak duidelijke afspraken met je werknemer als hij of zij met onbetaald verlof gaat.  Bijvoorbeeld over hoe lang hij/zij met verlof gaat en voor hoeveel uur per week. Geef als werkgever het onbetaald verlof ook aan Brand New Day door via een e-mail naar [email protected] en meld daarin met welk percentage de werknemer met verlof gaat.

Nog even over het geboorteverlof

Hoe werkt pensioenopbouw tijdens (aanvullend) geboorteverlof? Geboorteverlof is het recht op verlof vlak na de bevalling van de partner. Er zijn twee soorten:

1. Geboorteverlof
Werknemers in Nederland hebben op grond van de Wet Arbeid en Zorg recht op vijf dagen geboorteverlof. Dit valt onder betaald verlof en heeft dus geen invloed op het pensioen.

2. Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG)
Partners kunnen per 1 juli 2020 ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit valt onder onbetaald verlof en heeft dus wel invloed op het pensioen. Echter, het is ook mogelijk om hier aparte afspraken over te maken met je werknemer waardoor de pensioeninleg door kan blijven lopen. Je kunt als werkgever namelijk een (gedeeltelijke) uitkering voor aanvullend geboorteverlof van je werknemer aanvragen bij het UWV. Hierover kun je meer lezen op de website van het UWV.