apple blue

Moet je al je werknemers aanmelden voor de pensioenregeling?

Moet je al je werknemers aanmelden voor de pensioenregeling?

Het simpele antwoord op deze vraag is “Ja”. Als je dit leest ben je vast bezig met het opzetten van een pensioenregeling voor je werknemers. Dit is namelijk één van de meest gestelde vragen van werkgevers die hiermee bezig zijn. Een pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor alle werknemers. Goed dat je dit dus aan het regelen bent. Hieronder leggen we je graag uit wat wél en niet kan.

Wat zijn de regels?
Het kan zijn dat je wilt dat de pensioenregeling voor sommige werknemers wél geldt en voor andere werknemers niet. Als je niet al jouw werknemers wilt laten opnemen in de regeling, dan moet je goed opletten hoe je deze groep bepaalt. Pak je dat verkeerd aan? Dan ben je mogelijk aansprakelijk voor de gevolgen als één van je werknemers met succes claimt dat hij of zij recht heeft op deelname aan de pensioenregeling. Dan moet je alsnog (extra) premie afdragen. Dit willen wij uiteraard voorkomen.

Wat wel kan op dit gebied? Je kan een deel van het bedrijf mee laten doen aan de hand van zogeheten functiegroepen. Zo kan je een pensioenregeling opzetten voor werknemers met een bepaalde functie in het bedrijf. Wil je weten of een bepaalde uitsluiting wel of niet kan? Neem dan vooraf contact met ons op.

Welke werknemers mag je niet uitsluiten?
Je mag volgens de Pensioenwet geen werknemers uitsluiten met de reden dat zij een tijdelijk dienstverband hebben of omdat zij minder uren werken. Parttimers hebben ook recht op pensioenopbouw. Je kunt ook geen pensioenregeling opzetten voor alleen mannen of alleen vrouwen. Verder mag je geen regeling opzetten voor alleen oudere of jongere werknemers. Dit is door de wet verboden.

Wat mag wel met uitsluitingen?
Als je de regeling alleen voor een bepaalde groep werknemers wilt regelen, dan moet je deze groep op basis van ‘objectieve criteria’ vaststellen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kijkt naar de functieprofielen die mogen deelnemen aan de pensioenregeling, bijvoorbeeld op afdelingsniveau. Op dat moment doet iedere werknemer met dezelfde functie, of iedere werknemer die op die afdeling werkt, mee aan de regeling. Ook mag je kijken naar het salaris dat iemand verdient. Dan stel je de regeling open voor elke werknemer in jouw bedrijf die meer of minder verdient dan een bepaald bedrag per jaar.

Wanneer is er sprake van indirect onderscheid?
Het uitsluiten op basis van geslacht en / of leeftijd mag niet. Dat hebben we hierboven al uitgelegd. Maar voor deze groepen geldt nog wat extra’s. Het kan zijn dat je een groep hebt bepaald op basis van ‘objectieve criteria’, maar dat de groep die daardoor wordt uitgesloten alleen maar uit mannen of jonge werknemers bestaat. Er is dan sprake van ‘indirect onderscheid’. Dat mag volgens de wetgeving óók niet. Let dus goed op hoe je de uitsluitingen bepaalt.

Waar moet je nog meer opletten?
Het kan zijn dat een deel van je werknemers al deelneemt aan een andere pensioenregeling en daar pensioen opbouwt. Dan kan je er voor zorgen dat je deze werknemers uitsluit. Dat doe je door een negatieve uitsluiting te definiëren. Bijvoorbeeld omdat de directie al een eigen pensioenregeling heeft die bij een andere pensioenuitvoerder loopt. Of omdat een deel van jouw werknemers al deelneemt in een verplicht gesteld pensioenfonds.

Wat is dan een gewenste situatie?
Zoals we in het begin al aangaven, is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor iedere werknemer. Het is daarom ook het meest voor de hand liggend dat al jouw werknemers in je onderneming kunnen deelnemen aan de pensioenregeling. Voor jou als werkgever ook een stuk gemakkelijker.

Wil je toch dat de regeling alleen voor een bepaalde groep geldt?
Dan helpen we je daar graag bij. We kunnen hier aanvullende informatie of bewijzen voor nodig hebben om zeker te zijn dat er geen fouten worden gemaakt. Handig om te weten: wij mogen je daar niet bij adviseren. Wij raden je aan om contact op te nemen met een onafhankelijke pensioenadviseur die je wel mag adviseren op dit gebied. Dan weet je zeker dat je het goed doet als werkgever.