Appeltje voor de dorst

Marktrentestaffels van Brand New Day

Marktrentestaffels van Brand New Day

Het aanbieden van marktrentestaffels door een PPI is in 2017 officieel goedgekeurd. Hierdoor kunnen werkgevers een aanzienlijk hogere beschikbare premie toezeggen dan met de standaard beschikbare premiestaffels. Zeer geschikt voor werkgevers die willen overstappen van een gegarandeerde middelloon- of eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Per oktober zijn de nieuwe marktrentestaffels 2020 beschikbaar.

Waarom marktrentestaffels
Door de aanhoudende lage rentes sluiten de huidige beschikbare premiestaffels op basis van 3% of 4% rekenrente niet meer aan bij het ambitieniveau van een DB regeling. De marktrentestaffels van Brand new Day zijn gebaseerd op de kostprijs van een middelloonregelingen en een rekenrente van 1,5%, 2% en 2,5%. Deze staffels bieden werkgevers de mogelijkheid hun pensioenregeling aan te laten sluiten bij een hogere pensioenambitie door meer premie toe te zeggen.

Toetsmomenten
Net als bij een regeling op basis van de 3%-staffel moet de marktrentestaffel op verschillende momenten op deelnemersniveau getoetst worden op eventuele bovenmatige pensioenopbouw. Toetsmomenten zijn bijvoorbeeld uitdiensttreding en pensioeningang. Bij bovenmatigheid komt een (eventueel) overschot in de pensioenopbouw toe aan de werkgever. Ook dit is een onderdeel van het nieuwe besluit.

Marktrentestaffel

Leeftijd 2,50% 2,00% 1,50%
15-19 14,5% 18,2% 23,1%
20-24 16,0% 19,8% 24,6%
25-29 18,1% 21,9% 26,5%
30-34 20,5% 24,3% 28,5%
35-39 23,2% 26,7% 30,8%
40-44 26,4% 29,5% 33,2%
45-49 29,8% 32,7% 35,8%
50-54 33,7% 36,1% 38,6%
55-59 38,3% 40,0% 41,9%
60-64 43,7% 44,5% 45,4%
65-68 48,5% 48,5% 48,5%

 

Uitgangspunten marktrentestaffel

  • Mogelijk vanaf 1 werknemer
  • Het is mogelijk om een afgeleide van deze staffel te kiezen
  • Het is mogelijk om een flat rate percentage van deze staffel te kiezen
  • Bijsparen is mogelijk tot het maximum van de fiscale staffel
  • De bovenmatigheidstoets conform de 3% staffel is ook van toepassing voor de 1,5%, 2% en 2,5% staffel
  • Overschot bij eventuele bovenmatigheid vervalt aan de werkgever
  • De staffel is geldig voor een periode van 5 jaar
  • De staffel is gebaseerd op de uitgangspunten die a.s.r. Levensverzekeringen N.V. hanteert voor het bepalen van de premie voor een middelloonregeling met 1,5%, 2% en 2,5% rekenrente
  • Als de marktrente of de tarieven voor DB regelingen daar aanleiding toegeven, passen wij de te offreren staffels aan om aan de fiscale voorwaarden te blijven voldoen