apple blue

Lifecycle-rapport Pensioennavigator uitgebreid

Lifecycle-rapport Pensioennavigator verder uitgebreid.

Ken je dat? Het vergelijken van een appel met een peer als het om lifecycles gaat? Nu kun je in Pensioennavigator BV een vernieuwd lifecycle-rapport in het maxDossier opvragen. Op basis van de efficiency kunnen lifecycles worden vergeleken, waarbij geen rekening wordt gehouden met de toevoeging van bonusunits. In deze analyse (LPI) wordt puur gekeken naar de prestatie van de lifecycle en kan je als adviseur een beter oordeel geven over de kwaliteit van de lifecycle.

Vergelijk verwachte opbrengst

De reeds bestaande analyse waarbij de toevoeging van bonusunits wordt meegenomen, bestaat ook nog steeds. Deze laat zien wat de extra investering van bonusunits kan opleveren. Deze analyse (LPIplus) laat de investering in relatie tot het te bereiken pensioen op de pensioendatum zien.

Maar bonusunits betekent wel dat bij een onverhoopt overlijden de opgebouwde waarde aan de verzekeraar vervalt. Brand New Day kent geen bonusunits, maar biedt restitutie bij overlijden. De restitutie zorgt ervoor dat na het overlijden van de deelnemer de opgebouwde waarde wordt gebruikt voor een verbetering dan wel optimalisatie van het partnerpensioen: restitutie bij overlijden.

Ook nieuw in het rapport: een stress scenarioberekening

Er is een tendens bij uitvoerders, mede gezien de lage rentestand, om meer risico te nemen in de lifecycles. Dit sluit ook aan bij de wens van onze klanten waar we onderzoek naar deden. In het doorrekenen van de scenario-berekeningen wordt het nemen van meer risico beloond met een hoger opwaarts potentieel voor de deelnemer. Terwijl het neerwaarts risico veel minder groot lijkt.

Pensioennavigator laat in het lifecycle-rapport zien welke invloed dit heeft op de pensioenverwachting voor de deelnemers als er één jaar voor de pensioendatum een beurscrash plaatsvindt (gelijk aan die van 2008). In deze vergelijking wordt dus het risico van de betreffende lifecycle vlak voor de pensioendatum van de uitvoerder weergegeven.

Hoe komt Brand New Day uit de nieuwe vergelijking?

Het zal geen verrassing zijn dat in de hierboven beschreven analyses Brand New Day goed uit de analyse komt. Zowel wat betreft de kwaliteit van onze lifecycle als in het beurscrash-scenario vlak voor de pensioendatum.

Meer over weten? Neem contact met ons op.