apple blue

Kerncijfers pensioenregeling 2021

Kerncijfers in de pensioenwereld

De Belastingdienst bepaalt elk jaar op 1 januari de AOW-franchise en het maximum pensioengevend salaris. De verandering van deze kerncijfers heeft invloed op het pensioen van je werknemers. Elk jaar updaten wij dan ook deze kerncijfers voor jullie pensioenregelingMaar wat zijn kerncijfers precies? En wat moet jij als werkgever doen? We vertellen je hier graag meer over.

Wat zijn kerncijfers?

Kerncijfers zijn financiële cijfers die nodig zijn om het pensioen van je werknemers te bepalen. Verder in de blog vertellen we je meer over de verschillende kerncijfers en waarom we de kerncijfers jaarlijks updaten. Hieronder de tabel met de kerncijfers die in 2021 van toepassing zijn: 

Kerncijfers 2020 2021
Franchise Eindloon € 16.030 € 16.458
Franchise Middelloon € 14.167 € 14.544
Franchise pré-Witteveen € 15.178 € 15.583
ANW (Overlijden Extra) € 15.815 € 15.985
Maximum pensioengevend salaris € 110.111 € 112.189

Waarom updaten we de cijfers jaarlijks?  

Omdat er elk jaar een wijziging van de kerncijfers plaatsvindt vanuit de overheid, moeten de kerncijfers ook ge-update worden in jullie pensioenregeling. Dit is wettelijk bepaald en nodig voor een zuivere pensioenregeling. Hieronder de kerncijfers die we jaarlijks aanpassen:

  • Franchise ouderdomspensioen: de franchise voor het ouderdomspensioen, ook bekend als de AOW-franchise, is het deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw. De werknemer ontvangt vanaf de gerechtigde leeftijd AOW (pensioen vanuit de overheid). Als we dit wel meerekenen, dan ontvangt de werknemer na pensionering meer inkomen dan fiscaal toegestaan is.
  • Franchise nabestaandenpensioen: de franchise voor het nabestaandenpensioen, ook bekend als de AOW-franchise, is het deel van het salaris dat niet meetelt in de berekening van het nabestaandenpensioen.
  • Maximum pensioengevend salaris: dit is het maximumbedrag waarover iemand pensioen mag opbouwen voor het bedrijfspensioen. Daarboven mag (bruto) géén pensioen opgebouwd worden.
  • Jaarlijkse bruto uitkering voor module Overlijden Extra: dit is gebaseerd op het nieuwe ANW-bedrag. Dit bedrag is ook gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en wordt twee keer per jaar vastgesteld. Per 1 januari en per 1 juli. Brand New Day wijzigt dit één keer per jaar op 1 januari.

In jullie pensioenreglement vind je ook een toelichting op de bovenstaande begrippen.

Wat gebeurt er met de premies van je werknemers in het nieuwe jaar? 

Die veranderen door de wijziging van de kerncijfers. De nieuwe premies vind je terug in de werkgeversportal onder het kopje “facturen” en vervolgens “Details per deelnemers”. Wat wordt er nu van jou verwacht?

Als bovenstaande kerncijfers op jullie regeling van toepassing zijn, wordt er niets van je verwacht. Maar het kan ook zijn dat de kerncijfers afwijken doordat ze bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan de cijfers van een bedrijfstakpensioenfonds. Is dat het geval? Informeer ons hier dan over vóór 19 januari 2021. Dit is belangrijk voor de uitvoering van de pensioenregeling per 1 januari 2021.

Heb je overige vragen? Neem gerust contact met ons op via [email protected] of bel ons op 020-75 85 360.