Appeltje voor de dorst

Hoe werkt restitutie?

Opgebouwd pensioen niet weg bij overlijden

Wist je dat al het opgebouwde pensioen van een werknemer bij overlijden vervalt aan de pensioenuitvoerder? Wacht even, wat staat hier nou? Als een werknemer die deelneemt aan een pensioenregeling overlijdt, gaat het opgebouwde pensioengeld van deze werknemer niet naar de nabestaanden, maar naar de uitvoerder. Om dit te voorkomen, bieden wij restitutie in de pensioenregeling. Een belangrijke en unieke toegevoegde waarde van Brand New Day.

Wat is restitutie?
Je denkt er liever niet over na, maar er is een kans dat een werknemer overlijdt voor de pensioendatum. Op zo’n moment wil je dat de nabestaanden zo goed mogelijk worden achtergelaten. Restitutie helpt hierbij. Het opgebouwde pensioengeld komt dan ten goede van de achtergelaten partner. Veel werkgevers die klant zijn geworden bij Brand New Day Bedrijfspensioen hebben gekozen voor deze toevoeging aan de pensioenregeling.

Is dat uniek, restitutie?
Ja, ten opzichte van een verzekeraar wel. Als de pensioenuitvoerder een verzekeraar is, gaat het opgebouwde pensioengeld na overlijden van de werknemer meteen naar hun eigen kas. Ter compensatie geeft de verzekeraar een extra bedrag aan de werknemers die nog leven. In pensioenjargon ook wel ‘negatieve overlijdensrisicopremies’ genoemd. Dit levert circa 2%-3% extra pensioenkapitaal op.

Hoe werkt restitutie?
De werkgever kiest voor restitutie als onderdeel van de pensioenregeling voor de werknemers. Als een werknemer voor de pensioendatum overlijdt, wordt het opgebouwde pensioengeld gebruikt om de uitkering aan de partner te optimaliseren. Restitutie zorgt dus voor een hoger partnerpensioen.

Restitutie geldt voor de gehele pensioenpot van de werknemer. Dus ook voor waarde die de werknemer overdraagt via een collectieve waardeoverdracht en/of individuele waardeoverdracht én het bedrag dat de werknemer vrijwillig extra inlegt voor zijn pensioen (de module Pensioen Extra). Bovendien blijft restitutie ook gelden voor de werknemer wanneer de werkgever geen premie meer inlegt (bijvoorbeeld omdat de werknemer uit dienst is).

Een rekenvoorbeeld
Wat levert restitutie extra op voor de achtergebleven partner? Goed om te weten natuurlijk. We geven een rekenvoorbeeld, zodat je hier een beter beeld bij krijgt.

Hans verdient € 45.000 per jaar. Hans bouwt al jaren via z’n werkgever pensioen op binnen een pensioenregeling. Als Hans onverhoopt op z’n 63e overlijdt, laat hij zijn 3 jaar jongere vrouw Linda achter. Inmiddels had Hans € 195.000 aan pensioengeld opgebouwd bij Brand New Day. De werkgever van Hans heeft gekozen voor restitutie. Hierdoor wordt het partnerpensioen jaarlijks (levenslang) verhoogd met € 9.000.

De opgebouwde waarde wordt zo volledig gebruikt voor verhoging van het pensioen voor de partner. Dit komt overigens ook nog bovenop het verzekerde partnerpensioen dat is verzekerd op basis van de module Overlijden en/of module Overlijden Extra.

Wil je hier meer over weten?
Graag doorpraten over deze unieke propositie bij Brand New Day? Of ben je benieuwd naar een rekenvoorbeeld ter vergelijking met een verzekeraar? Bel gerust 020 – 75 85 370 of mail naar [email protected]. We helpen je graag.