apple blue

Het pensioenakkoord en gelijkblijvende premies

Flatrate, een belangrijke wijziging

Een van de belangrijkste wijzigingen uit het nieuwe pensioenakkoord: de gelijkblijvende premies. We merken dat er bij veel van onze samenwerkende pensioenadviseurs vragen zijn over dit flatrate pensioen. We bieden je graag wat meer handvatten en informatie.

Het nieuwe pensioenakkoord

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het nieuwe pensioenakkoord per 01-01-2022 ingevoerd. Nieuwe pensioenregelingen gebaseerd op flatrates worden de norm. De maximale hoogte van het gelijkblijvende premiepercentage is nog niet definitief vastgesteld. Voorlopig gaat het wetsvoorstel uit van 30% van de pensioengrondslag.

Rekenen voor een goed pensioen

Nu riep dit alles bij ons wat vragen op. Welk percentage moet nu worden gehanteerd voor een goed pensioen? En welke factoren kunnen een rol spelen in de bepaling van het percentage? En zo waren er nog meer vragen die we ook van pensioenadviseurs kregen.

Daarom zijn we aan het rekenen geslagen. Er zijn meerdere invalshoeken om een berekening te maken, ook rekening houdend met staffels. Wij bekeken deze drie invalshoeken:

1. Ambitieniveau: wat is de benodigde premie om te komen tot 70% waardevast of nominaal middelloon?
2. Budgetneutraliteit: welke vlakke staffel is bij een bepaalde gemiddelde leeftijd budgetneutraal ten opzichte van een stijgende staffel op basis van een 2%, 3% en 4% rekenrente?
3. Pensioenneutraliteit: welke vlakke staffel is bij een bepaalde leeftijd pensioenneutraal ten opzichte van een stijgende staffel op basis van een 2%, 3% en 4% rekenrente?

We maakten verschillende berekeningen. Bijvoorbeeld voor een jong, gemiddeld en oud deelnemersbestand. Ook gebruikten we hierbij verschillende staffels. Hieronder tref je een aantal voorbeelden van onze berekeningen.

1. Ambitieniveau: een goed pensioen waarborgen

In deze berekening namen we als uitgangspunt voor een goed pensioen 70% middelloon. Je ziet in onderstaand voorbeeld bij een variabele lifecycle dat een 35-jarige deelnemer een jaarlijkse inleg nodig heeft van 25% van de pensioengrondslag. Een 60-jarige deelnemer heeft een inleg nodig van 35%. Als de voorlopige maximum premie van 30% blijft gehandhaafd, dan bereikt een 60-jarige zijn pensioenambitie van 70% middelloon niet.

2. Budgetneutraal: een jong deelnemersbestand

Als we uitgaan van een jong deelnemersbestand (gemiddelde leeftijd 35 jaar) en de 4%-staffel, dan is 9,3% van de pensioengrondslag budgetneutraal voor dit bestand. Dit betekent wel dat een 21-jarige een pensioen bereikt dat 25% lager is dan o.b.v. de 4%-staffel. Voor een 40-jarige is de versobering zelfs 42%.

3. Pensioenneutraal: bij een jonge starter

Stel dat de leeftijd van een jonge starter bij het bedrijf 21 jaar is en dat de vaste premie zo wordt uitgekozen dat naar verwachting hetzelfde pensioen wordt behaald als in een 4%-staffel. Dan is de benodigde premie 12,4%. Komt een deelnemer op latere leeftijd in dienst? Dan wordt de ambitie niet meer behaald.

Wrap-up

Bovenstaande grafieken geven een helder beeld van de verschillende invalshoeken, maar zijn niet hét antwoord op het nieuwe pensioenakkoord. Er spelen nog andere zaken mee. Denk aan de groei van de onderneming, toekomstige rentestanden, rendementen en verloop. Wel denken we met deze berekeningen een aantal goede handvatten te hebben. Om zo inzichtelijk te maken wat een flatrate doet ten opzichte van ambitie en de huidige staffels. Daarin is de rol van een adviseur van groot belang.

Meer weten over de rekentool

We zijn ook voor andere leeftijden met andere staffels gaan rekenen. Ook met interessante uitkomsten. Achter de schermen hebben we een rekentool ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze percentages worden berekend. Wil je meer weten over deze tool en hoe je dit kunt inzetten in je advies? Neem dan contact op met je accountmanager. We helpen je graag!