Appeltje voor de dorst

Kleine pensioenen naar goede doelen

Zo gaan wij om met kleine pensioenen

Sinds 1 januari 2019 is de wetgeving rondom heel kleine pensioenen gewijzigd. Onder een heel klein pensioen verstaat de overheid een pensioen dat later minder dan €2 bruto per jaar oplevert. Is zo’n heel klein pensioen na 1 januari 2019 ontstaan? Dan komt het automatisch toe aan de pensioenuitvoerder. Is zo’n heel klein pensioen vóór 1 januari 2019 ontstaan? Dan beslist de pensioenuitvoerder. Wij dus. En wij weten daar best raad mee.

De beslissing was snel gemaakt. Heel kleine pensioenen die vóór 1 januari 2019 zijn ontstaan, zijn van onze klanten en blijven van onze klanten. Doen we dus niets mee. Voor de heel kleine pensioen na 1 januari ontstaan, hebben we geen keus. Deze pensioenen vallen rechtswege automatisch toe aan de pensioenuitvoerder. Aan Brand New Day dus. Toch vinden we eigenlijk dat anderen er meer recht op hebben, en dus besteden we het aan een goed doel: IMC Weekendschool. 

Wat is IMC Weekendschool?
IMC Weekendschool is een weekendopleiding speciaal voor kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde wijken. Er zijn meerdere vestigingen verspreid over het land, in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Wij zetten ons in voor de locatie bij ons om de hoek, in Amsterdam Zuidoost. Dat stopt niet bij een financiële bijdrage: onze werknemers ondersteunen ook regelmatig lessen in het weekend.

IMC Weekendschool probeert nieuwsgierige jongeren kennis en vaardigheden mee te geven die ze in hun eigen leefomgeving niet krijgen. Om zich zo verder te ontwikkelen en hun horizon te verbreden. En dat in de gebieden waar zulk onderwijs het hardst nodig is. De kinderen (van ongeveer 10-14 jaar) scholen zich vrijwillig bij in vakken als politiek, rechten, kunst en geneeskunde. Die vakken worden gegeven door professionals uit het vakgebied. Dus door rechters, dokters, ondernemers en ministers. 

Wat doen andere pensioenuitvoerders?
Actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock (LCP) deed in februari 2019 onderzoek naar de bestemming van de vrijgevallen heel kleine pensioenen onder pensioenuitvoerders. Voor dit onderzoek benaderde LCP een selectie van pensioenfondsen (9x), premiepensioeninstellingen (5x) en verzekeraars (6x). Vier pensioenuitvoerders beantwoordden de vragen en informeerden LCP over hun beleid op het gebied van hele kleine pensioenen. Het gaat hierbij om verzekeraar Aegon en de PPI’s ABN AMRO, BeFrank en Brand New Day.

Waar Brand New Day ervoor koos om met het vrijgevallen pensioenbedrag IMC Weekendschool te steunen, steunden de hierboven genoemde aanbieders ook een maatschappelijk doel. LCP concludeerde dat het een prettige ontwikkeling is dat enkele pensioenuitvoerders een maatschappelijk doel kozen om de vrijgevallen voorziening aan te schenken. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn.

Ook onze directeur, Jan Willem Hoitsma, is blij met de uitkomst van het onderzoek. “Fijn dat ook andere PPI’s op deze manier een goede bestemming vonden voor de bedragen die volgens de wetgeving zijn vrijgevallen. Wij zijn benieuwd wat de overige uitvoerders hebben gedaan.” 

Bron: Lane Clark & Peacock