Appeltje voor de dorst

Hele kleine pensioenen naar goede doelen

Hele kleine pensioenen naar goede doelen

Per 1 januari 2019 is de wetgeving voor hele kleine pensioenen gewijzigd. Voor hele kleine pensioenen (minder dan € 2 bruto per jaardie na 1 januari 2019 zijn ontstaan, is wettelijke besloten dat deze komen te vervallen. Het bedrag komt dan toe aan de pensioenuitvoerder. Voor hele kleine pensioenen die voor 1 januari 2019 zijn ontstaan, beslist de pensioenuitvoerder. 

Voor Brand New Day was de beslissing simpel. Hele kleine pensioenen die vóór 1 januari 2019 zijn ontstaan, blijven gewoon van onze klanten. Hele kleine pensioen die ná 1 januari 2019 zijn ontstaan, vallen rechtswege aan de pensioenuitvoerder. Dus aan Brand New Day. Dat geld steken we natuurlijk niet in onze eigen zak. Daar hebben we een goed doel voor gevonden: IMC Weekendschool. 

Wat is IMC Weekendschool?
IMC Weekendschool is een weekendopleiding speciaal voor kinderen uit achterstandswijken. Wij zetten ons in voor de school bij ons om de hoek in Amsterdam Zuidoost. Naast een financiële bijdrage, ondersteunen onze werknemers ook zelf de lessen in het weekend. 

Het doel is om de kinderen vaardigheden en kennis mee te geven die ze in hun eigen leefomgeving niet krijgen. En zo dus hun kansen in hun latere leven te vergroten. De kinderen (van ongeveer 10-14 jaar) krijgen vakken als politiek, rechten, kunst en geneeskunde. Deze vakken worden gegeven door professionals uit het vakgebied: rechters, dokters, ondernemers en ministers. 

Wat doen andere pensioenuitvoerders?
Actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock (LCP) deed in februari 2019 onderzoek naar de bestemming van de vrijgevallen hele kleine pensioenen onder pensioenuitvoerders. Voor dit onderzoek heeft LCP een selectie van pensioenfondsen (9x), premiepensioeninstellingen (5x) en verzekeraars (6x) benaderd. Vier pensioenuitvoerders hebben de vragen beantwoord en informeerden LCP over hun beleid op het gebied van hele kleine pensioenen. Het gaat hierbij om verzekeraar Aegon en de PPI’s ABN AMRO,, BeFrank en Brand New Day.

Zoals aangegeven koos Brand New Day ervoor om het vrijgevallen pensioenbedrag in te zetten voor IMC Weekendschool. De andere drie pensioenuitvoerders die reageerden op de vraag van LCP steunden ook een maatschappelijk doel. LCP gaf aan het prettig te vinden om te zien dat enkele pensioenuitvoerders een maatschappelijk doel kozen om de vrijgevallen voorziening aan te schenken. 

Ook Brand New Day directeur Jan Willem Hoitsma is blij met de uitkomst van het onderzoek. “Fijn dat ook andere PPI’s op deze manier een goede bestemming vonden voor de bedragen die volgens de wetgeving zijn vrijgevallen. Wij zijn benieuwd wat de overige uitvoerders hebben gedaan.” 

Bron: Lane Clark & Peacock