apple blue

Grote veranderingen voor payrollbedrijven op komst

Grote veranderingen voor payrollbedrijven op komst

Als payrollbedrijf goed zorgen voor je werknemers, nu én later. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt dit nu ook voor een groot deel wettelijk geregeld. Door deze wet krijgen payrollwerknemers vanaf 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de inlenende werkgever zelf onder contract staan. Er is alleen één uitzondering: het tweede pijler pensioen. Deze uitzondering is echter van korte duur. Per 1 januari 2021 krijgen payroll werknemers recht op een adequate pensioenregeling.

Wil je weten hoe Brand New Day kan helpen?
Download dan onze brochure door op de grote roze knop hieronder te klikken. Daarin staat wat je allemaal moet regelen en hoe Brand New Day invulling geeft aan de adequate pensioenregeling voor payrollbedrijven.

Wat verandert er nu concreet per 2021?
Ieder payrollbedrijf moet zijn payrollwerknemers onderbrengen in een pensioenregeling. Deze pensioenregeling moet voldoen aan de eisen van de adequate pensioenregeling zoals deze in de WAB beschreven staan. Als payrollbedrijf kan je op twee manieren invulling geven aan de adequate pensioenregeling:

– Optie 1: iedere werknemer aanmelden in de eigen pensioenregeling van de inlenende werkgever waar de payrollwerknemer werkzaam is.
– Optie 2: een eigen pensioenregeling voor het hele payrollbedrijf waar alle werknemers onder vallen. Deze moet voldoen aan de eisen van de adequate pensioenregeling en biedt meer gemak.

Het is belangrijk om goed na te denken over welke optie je kiest. Als payrollbedrijf heb je veel te maken met wisselingen en wijzigingen. Dan is administratieve eenvoud wel zo makkelijk. Laat staan dat je rekening moet houden met de totale kosten van de pensioenregeling. Heb je hulp nodig bij het maken van je keuze? Een pensioenadviseur helpt je graag.

Hoe ziet zo’n adequate pensioenregeling eruit?
Bij beide keuzes wordt er vanaf de eerste werkdag pensioen opgebouwd. Er is geen wachttijd of drempelperiode. De premie wordt vastgesteld op basis van de ‘normpremie’, die in de wet is vastgelegd. Elk jaar wordt de normpremie herrekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. De normpremie omvat alle kosten die tot de pensioenregeling behoren. Geen extra kosten achteraf dus.

De adequate pensioenregeling bestaat uit een regulier ouderdomspensioen en bevat ook een nabestaandenpensioen. Zo zijn de nabestaanden van payrollwerknemers verzekerd bij overlijden. Niet het leukste, wel belangrijk om goed te regelen. De kosten voor deze verzekering vallen ook onder de normpremie.

Wat is de optie van Brand New Day?
Klinkt de tweede optie als muziek in de oren? Dan kunnen wij daarbij helpen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een pensioenregeling geen papieren rompslomp met zich mee moet brengen, transparant moet zijn en dat tegen lage kosten. Dit moet ook zeker het geval zijn bij de adequate pensioenregeling voor payrollbedrijven. Een voorbeeld om het payrollbedrijven gemakkelijker te maken, is de automatische koppeling die we bieden met salarispakketten. Op deze manier wordt de administratie een stuk makkelijker.