Koffer paars

Fiscale cijfers 2021

Fiscale cijfers 2021

Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe fiscale cijfers! Heeft u ze al bekeken? We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Cijfers lijfrente opbouw 2020 2021
Jaarruimteformule 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F
Maximale inkomen voor berekening jaarruimte € 110.111 € 112.189
AOW-franchise € 12.472 € 12.672
Maximale jaarruimte € 12.986 € 13.236
Pensioenaangroei factor 6,27 6,27
Maximale reserveringsruimte < 10 jaar voor AOW € 14.552 € 14.785
Maximale reserveringsruimte > 10 jaar voor AOW € 7.371 € 7.489
Afkoop kleine lijfrente € 4.475 € 4.547
Maximale afkoop lijfrente arbeidsongeschiktheid € 41.791 € 42.460
Maximale uitkering lijfrente tijdelijk € 22.089 € 22.443
Reserveren Oudedagsreserve 9,44% van de winst 9,44% van de winst
Maximale toevoeging Oudedagsreserve € 9.218 € 9.395
Maximale stakingswinst in lijfrente < 5 jaar voor AOW € 467.044 € 474.517
Maximale stakingswinst in lijfrente < 15 jaar voor AOW € 233.530 € 237.267
Maximale stakingswinst in lijfrente overig € 116.771 € 118.640
Vrijstelling BEW/KEW € 168.500 € 171.000
Vrijstelling box 3 € 30.846 € 50.000

 

 

 

Cijfers schenkbelasting 2021 2021
Schenkingsvrijstelling kind € 5.515 €6.604
Schenkingsvrijstelling overig € 2.208 €3.244
Eenmalige schenking kind € 26.457 €26.881

Toelichting:

 

Wat is de jaarruimte?

De jaarruimte is het bedrag dat u in een jaar tijd maximaal belastingvrij op een pensioenrekening bij Brand New Day mag storten. Uw jaarruimte is gebaseerd op uw inkomen en het pensioen dat u bij een werkgever verdient. Hier leest u er meer over.

Wat is de reserveringsruimte?

Had u de afgelopen 7 jaar wel jaarruimte, maar heeft u daarvan geen gebruik gemaakt? Dan heeft u reserveringsruimte. Uw reserveringsruimte is dus een optelsom van niet-benutte jaarruimtes in de afgelopen 7 jaar. U kunt de reserveringsruimte gebruiken om een inhaalslag te maken in uw pensioenopbouw. Meer lezen over de reserveringsruimte?

Wat is de afkoop kleine lijfrente?

Als u een lijfrente (bijvoorbeeld via een pensioenrekening bij Brand New Day) heeft opgebouwd, kunt u die na uw AOW-leeftijd laten uitkeren. Als u dat bedrag in één keer wilt laten uitkeren (afkopen), betaalt u daarover een soort boete aan de Belastingdienst. Tenzij het om een kleine lijfrente gaat met een waarde die onder de afkoopgrens kleine lijfrente ligt. U kunt het bedrag dan zónder boete in één keer laten uitkeren. Meer informatie over de spelregels daarvan vindt u hier.

Wat houdt de ‘maximale afkoop lijfrente arbeidsongeschiktheid’ in?

Normaal gesproken kunt u een lijfrente niet ineens laten uitkeren zonder boete. Tenzij het om een kleine lijfrente gaat óf u arbeidsongeschikt bent. In het laatste geval geldt wel dat u er een maximaal bedrag is dat u kunt laten uitkeren én dat u alsnog inkomstenbelasting betaalt bij het uitkeren. Hier leest u meer over de voorwaarden.

Wat is de maximale uitkering van een tijdelijke lijfrente?

Als u bij ons uw lijfrente laat uitkeren, mag u per jaar een maximum bedrag laten uitkeren. Het is nooit toegestaan om in een jaar tijd méér dan dit bedrag uitgekeerd te krijgen, ongeacht de de frequentie van de betaling (jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of per maand).

Wat is de oudedagsreserve?

Als u ondernemer bent, mag u een deel van uw winst belastingvrij opzijzetten (reserveren) voor uw pensioen. Dit is altijd een vast percentage van de winst. Als u oudedagsreserve reserveert, betaalt u later alsnog belasting over het opgebouwde bedrag, maar wél tegen het lagere AOW-tarief. De oudedagsreserve is dus een soort gunstig uitstel van het betalen van belasting. Hier vertellen we u er meer over.

Wat is de stakingswinst?

Als als ondernemers stopt met uw bedrijf, houdt u mogelijk stakingswinst over. Dit is de winst die overblijft nadat u het bedrijf heeft opgeheven. Over de stakingswinst betaalt u normaal gesproken inkomstenbelasting. U kunt een deel van de stakingswinst echter gebruiken als lijfrentepremie. U gebruikt het dan voor uw (aanvullend) pensioen en betaalt hierover niet direct belasting.

Wat is de vrijstelling KEW/BEW?

Als u bij ons een hypotheekrekening heeft, kunt u (onder voorwaarden) gebruikmaken van een vrijstelling als u de waarde op die rekening laat uitkeren. Hier leest u meer over de voorwaarden.

Wat is de vrijstelling in box 3?

Als u geld spaart of belegt via een vrij opneembare rekening, dan betaalt u hierover vermogensbelasting. Tot een bepaald bedrag bent u echter gevrijwaard van die belastingheffing. Als u een partner heeft, mag u de vrijstellingen bij elkaar optellen. Hier leest u er meer over.

Wat is de schenkingsvrijstelling?

Als u geld aan iemand schenkt, moet u (of de ontvanger) daarover schenkbelasting betalen. Als u schenkt aan uw kind, mag u per jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Schenkt u aan iemand anders? Dan is de vrijstelling lager. U mag eens in uw leven trouwens ook een grotere belastingvrije schenking doen aan uw kind, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of een studie. Hier leest u daarover meer.