Appeltje voor de dorst

Extra rendement voor deelnemers bedrijfspensioen

Extra rendement voor deelnemers bedrijfspensioen

In lijn met de nieuwe invulling van ons beleggingsbeleid beleggen we vanaf maart 2016 in een nieuw aandelenfonds. Tot nu toe gebruikten we het BND Wereld Indexfonds Collectief. Volgende maand gaan we over op het BND Wereld Indexfonds Collectief – Hedged. De kosten van het nieuwe fonds zijn hetzelfde als die van de huidige variant en de beleggingen zijn zo goed als gelijk. Waarom we dan toch overstappen? Omdat in het nieuwe fonds dividendbelasting kan worden teruggekregen. De deelnemer realiseert daardoor een hogere opbrengst. Naar verwachting zelfs jaarlijks een extra rendement van zo’n 0,4%.

Wat blijft er hetzelfde?

Als je het huidige fonds en het nieuwe naast elkaar legt, zien deze zaken er hetzelfde uit:

  • De beleggingsdoelstelling van het bestaande en het nieuwe fonds is gelijk. Beide streven naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een onderliggend indexfonds dat het rendement volgt van een breed gespreide wereldwijde index.
  • Het kostenplaatje blijft gelijk. De totale kosten van het bestaande en die van het nieuwe fonds zijn hetzelfde.
  • De beheerder van het onderliggende fonds blijft gelijk. Vanguard beheert het bestaande onderliggende fonds. Net als het nieuwe.

 

Wat verschilt?

  • Meer fiscaal voordeel. De structuur van het nieuwe fonds en van de beleggingen is fiscaal transparant. Dat betekent dat we de dividendbelasting, die is ingehouden op het door de bedrijven in het onderliggende indexfonds uitgekeerde dividend, terugkrijgen. Met het bestaande fonds kan dat niet. Daarom realiseert het nieuwe fonds hoger een rendement voor deelnemers.
  • Andere leidende index. Het nieuwe fonds volgt de FTSE Developed World Index. Het bestaande fonds volgt MSCI World Index. Beide indices zijn zo goed als identiek op het gebied van risico- en rendementskarakteristieken. Bovendien kennen ze een perfecte correlatie omdat de samenstelling vrijwel gelijk is.

 

Kortom

De kosten blijven hetzelfde en de beleggingen zijn nagenoeg gelijk. Het grote voordeel van het nieuwe fonds is het hogere rendement. Dankzij de fiscale structuur van de beleggingen is het namelijk mogelijk om dividendbelasting terug te krijgen.

Hoe werkt dat fiscale voordeel precies?

Het onderliggende indexfonds van het nieuwe BND Wereld Indexfonds belegt in aandelen van bedrijven. Er wordt door deze de bedrijven dividendbelasting ingehouden op het dividend dat op deze aandelen wordt uitgekeerd aan het onderliggende indexfonds. Door de fiscale structuur van het nieuwe BND Wereld Indexfonds en van het onderliggende indexfonds kan het BND Wereld Indexfonds die dividendbelasting nagenoeg volledig terugkrijgen. Het BND Wereld Indexfonds keert zelf ook dividend uit, waarop 15% dividendbelasting wordt ingehouden. Brand New Day Collectief kan deze dividendbelasting verrekenen met zijn belastingaangifte. Het komt erop neer dat in deze opzet nagenoeg het gehele bruto dividend (uitgekeerd door de onderliggende aandelen) ten goede komt aan de deelnemers. Dit leidt uiteindelijk tot een extra rendement van ca. 0,4% op jaarbasis bij de huidige dividendbelastingtarieven en het dividendrendement van de bedrijven waarin belegd wordt. Het bestaande fonds kan de dividendbelasting niet terugkrijgen.

Wat zijn precies de verschillen in de index tussen het nieuwe en het bestaande fonds?

Het nieuwe fonds belegt in een indexfonds dat de FTSE Developed World Index volgt. Het bestaande fonds belegt in een indexfonds dat de MSCI World Index volgt. Beide indices beleggen in grote (large cap) en middelgrote (midcap) bedrijven in ontwikkelde markten. In de onderstaande tabel zie je dat het aantal aandelen van de FTSE index iets groter is. Dus ook de spreiding is iets groter. De overige kenmerken zijn bijna gelijk.

FTSE Developed Index (‘nieuw’) MSCI World Index (‘bestaand’)
Aantal aandelen 2090 1643
Dividendrendement 2,47 2,46
Koers/winst verhouding 18,4 18,4

 

De grafiek hieronder toont de cumulatieve groei van beide indices over de afgelopen 5 jaar tot en met augustus 2015. Te zien valt dat het rendementsverloop bijna gelijk is. De roze lijn laat het nieuwe fonds zien (FTSE) en de blauwe lijn geeft het bestaande fonds weer (MSCI).

In onderstaande tabel vind je de risicokarakteristieken van beide indices (per 31-8-2015). De volatiliteit is over een periode van 1 en een periode van 5 jaar exact gelijk.

FTSE Developed Index (‘nieuw’) MSCI World Index (‘bestaand’)
Volatiliteit* 1 jaars 12.85 12.85
Volatiliteit 5 jaars 9.68 9.68
Sharpe Ratio** -0.16 -0.17
* Volatiliteit: mate van bewegelijkheid van de koers.
** Sharpe ratio: voor risico aangepaste rendementsmaatstaf. Hoe hoger hoe meer rendement voor het genomen risico