Appeltje voor de dorst

Een pensioenoplossing voor buitenlandse werkgevers 

Een pensioenoplossing voor buitenlandse werkgevers

Kom jij ze wel eens tegen als adviseur? Buitenlandse werkgevers die géén inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel, maar wél pensioen willen aanbieden aan hun Nederlandse personeel? Er zijn maar weinig partijen die hier een oplossing voor bieden. Wij bieden die wel en denken graag met je mee.

Brand New Day biedt verschillende mogelijkheden voor buitenlandse werkgevers om tóch pensioen voor hun werknemers af te sluiten. We hebben inmiddels ook al veel ervaring opgebouwd met verschillende type buitenlandse werkgevers.

Buitenlandse werkgever met vestiging in Nederland

Wij kunnen een pensioenregeling aanbieden aan buitenlandse werkgevers, zonder inschrijving of Nederlandse rechtsvorm. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • De werkgever moet een rechtspersoon zijn met een statutaire zetel binnen de Europese Unie;
  • De werkgever dient een vestiging in Nederland te hebben van waaruit betreffende werknemer(s) werkzaam zijn. Een vestiging kan ook bestaan uit een kantoor of filiaal aan huis van waaruit de activiteiten ontplooid worden.

Als je dit formulier invult en naar ons terugstuurt, beoordelen wij of het mogelijk is om een pensioenregeling te sluiten voor deze werkgever.

Buitenlandse werkgevers met weinig kennis van het Nederlandse pensioenstelsel

Heeft de werkgever, al dan niet als Nederlandse rechtspersoon, weinig kennis van het Nederlandse pensioenstelsel? Dan kunnen we je ondersteunen om het Nederlandse pensioenstelsel duidelijk te maken. We kunnen samen met jou een presentatie geven aan de werkgever en de werknemers. En daarbij zowel in het Nederlands als in het Engels een toelichting geven.

Engelstalige communicatie

Spreken de werknemers geen Nederlands? Geen probleem. Wij bieden onze communicatie aan werknemers ook in het Engels aan. Denk aan mailings en de online pensioenomgeving MijnBND. En die on-Nederlandse service die we bieden? Die krijgen Engelstalige klanten natuurlijk ook. Zo kunnen zij direct schakelen met medewerkers van Brand New Day die verstand hebben van bijvoorbeeld de toepassing van de 30%-regeling of een internationale waardeoverdracht. En voor de werkgever maken we gratis Engelstalige offertes en kunnen we juridische stukken laten vertalen voor 250 euro.

Wil je meer informatie?

Heb je een specifieke werkgever waar je vragen over hebt? Neem dan contact op met je accountmanager of onze pension specialist Joost via [email protected] of bel 020 – 75 85 370.