gold blue

Dividenduitkering 2022: alle ins en outs op een rij

Dividenduitkering 2022: alle ins en outs op een rij

 

Wij streven ernaar om de Brand New Day-fondsen ieder jaar dividend te laten uitkeren. Maar dat is niet altijd nodig en gebeurt dus ook niet automatisch voor ieder fonds. Dus hoe zit het nu precies? Wanneer wordt er dividend uitgekeerd? Wanneer houden wij belasting in? En is dividend eigenlijk wel gunstig voor u als klant? U leest het hieronder.

Waarom keert mijn beleggingsfonds dividend uit?
Sommige fondsen van Brand New Day zijn vanwege hun fiscale status verplicht om inkomsten uit te keren in de vorm van dividend van aandelen of couponrente van obligaties. Dividend is een betaling die bedrijven kunnen doen aan de aandeelhouders. Daarmee zorgt zo’n bedrijf ervoor dat aandeelhouders meeprofiteren van de bedrijfsresultaten.  

Couponrente wordt door obligaties uitbetaald aan beleggers in die obligaties. Die beleggers hebben namelijk geld uitgeleend en ontvangen daarvoor meestal een vergoeding in de vorm van couponrente. 

Welke Brand New Day-fondsen keren in 2022 dividend uit?
Niet ieder fonds kan door zijn fiscale structuur dividend uitkeren en als een fonds dividend kán uitkeren, dan is dat fonds nog niet altijd verplicht om dat ook daadwerkelijk te doen. Hieronder leest u welke fondsen bij Brand New Day dividend kunnen uitkeren, welke fondsen dat ook daadwerkelijk doen en hoeveel dividend u dan per participatie (dat is ‘een stukje’ van een fonds) ontvangt.  

BND-fondsDividenduitkering mogelijk?Keert dividend uit in 2022?Dividend per participatie
(19-05-2022)
BND Wereld Indexfonds C-HedgedJaJa€ 0,597303
BND Wereld Indexfonds C-UnhedgedJaJa€ 0,508037
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-CJaJa€ 0,691815
BND Europa IndexfondsJaJa€ 0,351208
BND Pacific IndexfondsJaNee
BND Amerika IndexfondsJaNee
BND Small Cap Wereld Indexfonds-BJaNee
BND Emerging Markets Indexfonds-BJaJa€ 0,146596
BND Euro Staatsobligatie IndexfondsNeeNee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds LangNeeNee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds InflatieNeeNee
BND Euro Investment Grade Obligatie IndexfondsNeeNee
BND Wereld Obligatie Indexfonds-CNeeNee
BND Wereld Obligatie Indexfonds KortNeeNee

 

Waarom keren sommige fondsen wél dividend uit en andere niet?
Dat is afhankelijk van de fondsstructuur, of er überhaupt beschikbare winst uit de beleggingen ontvangen is om uit te keren én of de betreffende fondsen dividendefficiënt zijn. Hieronder geven we per reden meer uitleg 

Fondsstructuur
Sommige fondsen zijn door hun fiscale structuur verplicht om dividend of couponrente uit te keren. Andere fondsen zijn hiertoe weer niet verplicht en kunnen eventuele opbrengsten direct weer herbeleggen. Onder het kopje ‘Dividenduitkering mogelijk?’ in de tabel hierboven ziet u welke fondsen wel of niet dividend kunnen uitkeren.

Voor uitdeling beschikbare winsten
Dat fondsen dividend uit mógen keren, betekent niet automatisch dat ze dit ook doen. Een paar van onze fondsen beleggen bijvoorbeeld in beleggingsfondsen van Vanguard die niet dividendefficiënt zijn en hun inkomsten direct herbeleggen.  

Onze Brand New Day-fondsen hebben dan dus geen dividend of rente ontvangen dat uitgekeerd kan worden. In de tabel hierboven ziet u direct welke fondsen dit in 2022 waren. Dat bepaalde fondsen dit jaar geen dividend uitkeren, betekent trouwens niet meteen dat dit volgend jaar hetzelfde is. 

Dividendefficiënte fondsen
Als u dividend ontvangt van een los aandeel waarin u belegt, betaalt u daarover meestal dividendbelasting. Normaal kunt u deze belasting weer verrekenen bij de belastingaangifte. Als u bijvoorbeeld 15% dividendbelasting betaalt, krijgt u deze betaalde belasting in de meeste gevallen weer terug van de Belastingdienst.  

Belegt u via een fonds in datzelfde aandeel? Dan krijgt niet u, maar het fonds het dividend. Het is dan ook het fonds dat dividendbelasting moet betalen. Omdat u dan persoonlijk geen dividend ontvangt, kunt u de dividendbelasting die het fonds heeft moeten betalen niet zelf verrekenen met de belastingdienst.  

Een aantal van onze fondsen is echter dividendefficiënt. Hierbij kan door het fonds betaalde dividendbelasting met de Nederlandse Belastingdienst verrekend worden. Het gevolg – naast een hoger rendement voor u als belegger bij Brand New Day – is dat deze dividendefficiënte Brand New Day-fondsen wel dividend uitkeren. Meer weten? Lees dan ons blog over dividendefficiëntie. 

Is zo’n dividenduitkering nu wel of niet gunstig voor beleggers?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk: ‘geen van beide’. Het dividend dat een fonds uitkeert, komt namelijk uit het vermogen van het fonds zelf. Als een belegging in een fonds (een participatie) 20 euro waard is en 1 euro dividend aan de belegger uitkeert, is die belegging na het uitkeren van dividend nog maar 19 euro waard.  

U heeft dan aan de ene kant een belegging die 19 euro waard is, en aan de andere kant ontvangt u dividend ter waarde van 1 euro. U heeft dus in totaal (nog steeds) 20 euro in uw portemonnee. Er verandert dus niets aan de waarde op uw rekening. De waarde kan door de uitkering alleen veranderen als er dividendbelasting ingehouden wordt. 

Het dividend dat de Brand New Day fondsen uitkeren, wordt direct en zonder extra kosten herbelegd in de betreffende fondsen. Zo blijft het dividend belegd en mist u geen rendement. U hoeft het ontvangen dividend hierdoor niet zelf opnieuw te beleggen.  

Door het uitkeren van dividend daalt de koers van het fonds dus wat in waarde (indien er verder geen andere zaken die op die dag van invloed zijn op de koers). Maar tegenover die koersdaling staan dus wel weer wat extra beleggingen. Effectief heeft het uitkeren van dividend daarom geen invloed op de waarde van de beleggingen. 

Dividendbelasting
Voor sommige van onze beleggingsrekeningen zijn we door de Belastingdienst verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dat geldt voor rekeningen die niet fiscaal geblokkeerd zijn. Welke rekeningen zijn dat (niet)? 

Type rekeningDividendbelasting ingehouden
BeleggingsrekeningJa
KinderrekeningJa
Pensioenrekening-beleggenNee
ZZP pensioenrekeningNee
Hypotheekrekening-beleggenNee
Gouden HanddrukrekeningNee

 

Eventueel ingehouden dividendbelasting kunt u terugkrijgen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2022. Als u deze teruggave weer optelt bij uw rekeningwaarde, komt u dus weer op het oorspronkelijke bedrag aan beleggingen. 

Op het financieel jaaroverzicht over 2022 of op uw dividendnota kunt u precies terugvinden of en hoeveel dividendbelasting we hebben ingehouden en weet u dus ook welke getallen u op de aangifte inkomstenbelasting over 2022 kunt invullen. Zo krijgt u ook het laatste restje dividend weer terug.

Daar moet u dus even op wachten, maar de dividenduitkering zorgt er wel voor dat de fondsen hun efficiënte fiscale structuur kunnen behouden en veel Brand New Day-fondsen het dividendlek op kunnen lossen. Al met al dus toch reden om blij te zijn als er dividend door uw fonds wordt uitgekeerd. 

Scroll naar boven