gold blue

Dividend uitkeren: alle ins en outs uit 2020 op een rij

Wij streven ernaar om de Brand New Day-fondsen ieder jaar dividend te laten uitkeren. Maar da’s niet verplicht en gebeurt dus ook niet automatisch voor ieder fonds. Dus hoe zit het nu precies? Wanneer wordt er dividend uitgekeerd? Wanneer houden wij belasting in? En is dividend eigenlijk wel gunstig voor u als klant? De veel gestelde vragen zetten wij hieronder voor u op een rij. Inclusief antwoord, natuurlijk.

Waarom keert mijn beleggingsfonds dividend uit?


Sommige fondsen van Brand New Day zijn vanwege hun fiscale status verplicht om inkomsten uit te keren, bijvoorbeeld in de vorm van dividend of couponrente. Dividend is een deel van de winst van een bedrijf. Door dividend uit te keren zorgen bedrijven er dus voor dat aandeelhouders meeprofiteren van de winst van het bedrijf. Al is dat in 2020, gezien de impact van het coronavirus op de economie, inmiddels niet zo vanzelfsprekend meer. Couponrente wordt door obligaties uitbetaald aan beleggers in die obligaties. Die beleggers hebben namelijk geld uitgeleend en ontvangen daarvoor meestal een vergoeding in de vorm van couponrente.

Welke Brand New Day-fondsen keren in 2020 dividend uit?


We kunnen ons goed voorstellen dat u zich afvraagt of de fondsen waarin u belegt dividend uitkeren. Allereerst is het niet voor ieder fonds (nog) mogelijk om dividend uit te keren. Ten tweede is het de vraag of bepaalde fondsen ook daadwerkelijk dividend uitkeren. Hieronder laten we u precies zien welke fondsen dividend uit kunnen keren, welke fondsen dat ook daadwerkelijk doen en hoeveel dividend u per participatie ontvangt.

BND-fondsDividenduitkering mogelijk?Keert dividend uit in 2020?Dividend per participatie
BND Wereld Indexfonds HedgedJaJa  € 0,334102
BND Wereld Indexfonds UnhedgedJaJa  € 0,321113
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-AJaJa  € 0,364889
BND Small Cap Wereld IndexfondsJaNee
BND Emerging Markets IndexfondsJaNee
BND Euro Obligatie IndexfondsJaNee
BND Euro Staatsobligatiefonds LangJaJa  € 0,194567
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang InflatieJaJa  € 0,143166
BND Euro Staatsobligatiefonds KortJaJa  € 0,096138
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort InflatieJaNee
BND Wereld Indexfonds C-HedgedJaJa  € 0,302165
BND Wereld Indexfonds C-UnhedgedJaJa  € 0,205753
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-CJaJa  € 0,432966
BND Europa IndexfondsJaJa  € 0,342118
BND Pacific IndexfondsJaNee
BND Amerika IndexfondsJaNee
BND Small Cap Wereld Indexfonds-BJaNee
BND Emerging Markets Indexfonds-BJaNee
BND Small Cap Wereld Indexfonds-CNeeNee
BND Emerging Markets Indexfonds-CNeeNee
BND Vastgoed Wereld Indexfonds-CNeeNee
BND Duurzaam Vastgoed Wereld Indexfonds-CNeeNee
BND SpaarfondsNeeNee
BND Euro Staatsobligatie IndexfondsNeeNee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds LangNeeNee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds InflatieNeeNee
BND Euro Investment Grade Obligatie IndexfondsNeeNee
BND Wereld Obligatie Indexfonds-CNeeNee
BND Wereld Obligatie Indexfonds KortNeeNee

Waarom keren sommige fondsen wél dividend uit en andere fondsen niet?


Dat is afhankelijk van de fondsstructuur, of er überhaupt beschikbare winst is om uit te keren én of de betreffende fondsen dividend efficiënt zijn. Da’s inderdaad een hele mond vol. Hieronder leggen we die drie voorwaarden daarom rustig voor u uit.

Fondsstructuur
Sommige fondsen zijn door hun fiscale structuur verplicht om dividend of couponrente uit te keren. Andere fondsen zijn hiertoe weer niet verplicht en kunnen eventuele opbrengsten direct weer herbeleggen. Onder het kopje ‘Dividenduitkering mogelijk?’ in de tabel hierboven ziet u welke wel of niet dividend kunnen uitkeren.

Voor uitdeling beschikbare winsten
Dat fondsen dividend uit kúnnen keren, betekent niet automatisch dat ze dit ook doen. Zoals we eerder aangaven is dividend een deel van de winst van een fonds of bedrijf. Er moet dus wel winst aanwezig zijn om uit te keren. Sommige obligaties hebben geen of kleine couponuitkeringen en sommige fondsen hebben geen of relatief weinig winst gemaakt. In dat geval vindt er geen winstuitkering plaats. In de tabel hierboven ziet u direct voor welke fondsen dit in 2020 het geval is. Dat bepaalde fondsen dit jaar geen dividend uitkeren, hoeft overigens niet te betekenen dat dit volgend jaar weer geldt.

Dividendefficiënte fondsen
Als u dividend ontvangt van een bedrijf, betaalt u daarover meestal dividendbelasting. Normaal gesproken is deze bij de belastingaangifte weer te verrekenen. Stel u betaalt 15% dividendbelasting, dan krijgt u deze betaalde belasting in de meeste gevallen dus weer terug van de Belastingdienst. Als u echter in een fonds belegt, krijgt niet u maar het fonds het dividend en is het dus ook het fonds dat dividendbelasting betaalt. Als belegger in het fonds heeft u geen dividend ontvangen en kunt u de dividendbelasting dus niet verrekenen. Een aantal van onze fondsen is echter dividendefficiënt. Hierbij kan door het fonds betaalde dividendbelasting met de Nederlandse Belastingdienst verrekend worden. Het gevolg, naast een hoger rendement voor u als belegger bij Brand New Day, is dat deze dividendefficiënte Brand New Day-fondsen wel dividend uitkeren. Meer weten? Lees dan onze blog over dividendefficiëntie.

Is zo’n dividenduitkering nu wel of niet gunstig voor beleggers?


Het antwoord op deze vraag is eigenlijk: ‘geen van beide’. Het dividend dat een fonds uitkeert, komt namelijk uit het vermogen van het fonds zelf. Als een fonds 20 euro waard is en 1 euro dividend aan de belegger uitkeert, is het fonds na het uitkeren van dividend nog maar 19 euro waard. U heeft dan aan de ene kant een participatie die 19 euro waard is, en aan de andere kant ontvangt u dividend ter waarde van 1 euro. U heeft dus in totaal (nog steeds) 20 euro in uw portemonnee. Er verandert dus niets aan de waarde op uw rekening. De waarde kan door de uitkering alleen veranderen als er dividendbelasting ingehouden wordt.

Het dividend dat de Brand New Day fondsen uitkeren, wordt direct en zonder kosten herbelegd in de betreffende fondsen. Zo blijft het dividend belegd en mist u geen rendement. U hoeft het ontvangen dividend hierdoor niet zelf opnieuw te beleggen. Door het uitkeren van dividend daalt de koers van het fonds dus wat in waarde (indien er verder geen effecten op de koers zijn die dag), maar krijgt u daar extra participaties van het fonds voor terug. Effectief heeft het uitkeren van dividend dus geen effect op de waarde van de beleggingen.

Dividendbelasting


Voor sommige rekeningen zijn we door de Belastingdienst verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dat geldt voor rekeningen die niet fiscaal geblokkeerd zijn. Welke rekeningen zijn dat (niet)?

Type rekeningDividendbelasting ingehouden
BeleggingsrekeningJa
KinderrekeningJa
Pensioenrekening vrij vermogenJa
Pensioenrekening DGAJa
PensioenrekeningNee
Pensioenrekening ZZPNee
HypotheekrekeningNee
Gouden HanddrukrekeningNee
OpbouwverzekeringNee

Eventueel ingehouden dividendbelasting kunt u terugkrijgen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2020. Als u deze teruggave weer optelt bij uw rekeningwaarde, komt u dus weer op het oorspronkelijke bedrag aan beleggingen.

Op het financieel jaaroverzicht over 2020 of op uw dividendnota kunt u precies terugvinden of en hoeveel dividendbelasting we hebben ingehouden en weet u dus ook welke getallen u op de aangifte inkomstenbelasting over 2020 kunt invullen. Zo krijgt u ook het laatste restje dividend weer terug. Wel zorgt de dividenduitkering ervoor dat de fondsen hun efficiënte fiscale structuur kunnen behouden en sommige Brand New Day fondsen het dividendlek op kunnen lossen. Al met al toch goede redenen om blij te zijn als er dividend door uw fonds wordt uitgekeerd.

Scroll naar boven