gold blue

Dividend uitkeren: alle ins en outs uit 2019 op een rij

Dividend uitkeren: alle ins en outs uit 2019 op een rij

Brand New Day streeft ernaar om elk jaar rond eind mei dividend uit te keren. Dat gebeurt niet voor alle fondsen en is ook niet altijd verplicht. Dus hoe zit het nu precies? Wanneer wordt er dividend uitgekeerd? Wanneer houden wij belasting in? Wat heeft u hier als klant precies aan? De veel gestelde vragen zetten wij voor u op een rij. Natuurlijk mét een antwoord erbij.

Waarom keert mijn beleggingsfonds dividend uit?
Sommige fondsen van Brand New Day zijn vanwege hun fiscale status verplicht om inkomsten uit te keren. Wat zijn die inkomsten dan? Bijvoorbeeld dividend en couponrente. Dividend wordt door bedrijven aan hun aandeelhouders uitgekeerd, zodat de aandeelhouders meeprofiteren van de winsten van het bedrijf. Couponrente wordt door obligaties uitbetaald aan beleggers in die obligaties. Die beleggers hebben namelijk geld uitgeleend en ontvangen daarvoor meestal een vergoeding in de vorm van couponrente.

Welke fondsen keren er in 2019 dividend uit?
Dat zijn er meerdere. Welke fondsen kunnen dividend uitkeren? En welke doen dat in 2019 ook? Dat ziet u in onderstaande tabel.

BND-fonds Dividenduitkering mogelijk? Keert dividend uit in 2019? Dividend per participatie
BND Wereld Indexfonds Hedged Ja Ja  € 0,333078
BND Wereld Indexfonds Unhedged Ja Ja  € 0,393766
BND Duurzaam Wereld Indexfonds Ja Ja  € 0,260877
BND Small Cap Wereld Indexfonds Ja Nee
BND Emerging Markets Indexfonds Ja Nee
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Ja Ja  € 0,274429
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie Ja Ja  € 0,153017
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Ja Ja  € 0,16286
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie Ja Ja  € 0,120445
BND Wereld Indexfonds C-Hedged Ja Ja  € 0,329727
BND Wereld Indexfonds C-Unhedged Ja Ja  € 0,215675
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C Ja Ja  € 0,394868
BND Europa Indexfonds Ja Ja  € 0,306028
BND Pacific Indexfonds Ja Nee
BND Amerika Indexfonds Ja Nee
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C Ja Nee
BND Emerging Markets Indexfonds-C Nee Nee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Nee Nee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang Nee Nee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie Nee Nee
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Nee Nee
BND Wereld Obligatie Indexfonds-C Nee Nee
BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort Nee Nee

 

Waarom keren sommige fondsen wél dividend uit en andere fondsen niet?
Niet alle fondsen keren dividend uit. Waarom dat wel of niet gebeurt, verschilt per fonds. Hieronder leggen wij uit hoe dit zit.

Fondsstructuur
De fondsstructuur is bepalend of het voor een fonds verplicht is om dividend uit te keren of niet. Sommige Brand New Day fondsen of de fondsen waarin belegd wordt hebben een fiscale structuur waardoor het verplicht is om opbrengsten, zoals dividend of couponbetalingen, uit te keren. In de tabel hierboven zie je in de kolom ‘Dividenduitkering mogelijk?’ welke fondsen dit niet hoeven en hun (eventuele) opbrengsten direct herbeleggen. Omdat het dividend al herbelegd is behouden deze fondsen, ook zonder dividenduitkering, gewoon hun waarde.

De fondsen waarbij in de kolom ‘Dividenduitkering mogelijk?’ een ‘Ja’ ingevuld staat hebben wel een verplichting om dividend uit te keren, maar is het nog afhankelijk van de in het fonds aanwezige ‘voor uitdeling beschikbare winsten’ of ze dit jaar daadwerkelijk dividend uitkeren.

Voor uitdeling beschikbare winsten
Om dividend uit te keren moet er voldoende voor uitdeling beschikbare winst in het fonds zitten. De winst van een fonds bestaat uit inkomsten, zoals dividend en couponbetalingen. Als er in een fonds geen of weinig winst beschikbaar is, bijvoorbeeld doordat het fonds pas kort bestaat, obligaties maar kleine couponuitkeringen hebben opgeleverd, zijn er soms relatief weinig of geen ‘voor uitdeling beschikbare winsten’. In dat geval vindt er geen uitkering plaats. In de tabel hierboven staat achter deze fondsen ‘Nee’ in de kolom ‘Keert dividend uit in 2019?’, maar kan het zijn dat deze volgend jaar wel weer uitkeren.

Dividendefficiënte fondsen
Een aantal van onze fondsen is dividendefficiënt. Dat houdt in dat door de speciale fiscale structuur van de Vanguardfondsen waarin belegd wordt, de dividendbelasting die door het Vanguardfonds op ontvangen dividend is betaald door het Brand New Day fonds met de Nederlandse Belastingdienst verrekend kan worden. De Belastingdienst ziet door de fiscale structuur van de Vanguardfondsen dat het dividend dat deze fondsen ontvangen eigenlijk voor de beleggers in de Brand New Day fondsen bedoeld is. Het gevolg, naast een hoger rendement voor de klant, is dat deze dividendefficiënte Brand New Day fondsen wel dividend uitkeren. Meer weten? Lees dan onze blog over dividendefficiëntie.

Is zo’n dividenduitkering nu wel of niet gunstig voor de rekeninghouders?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk ‘geen van beide’. Het dividend dat een fonds uitkeert, komt uit het vermogen van het fonds zelf. Als een fonds 20 euro waard is en 1 euro dividend aan de klant uitkeert, is het fonds na het uitkeren van dividend nog maar 19 euro waard. Maar, als klant heb je die euro al in je portemonnee zitten, waardoor je in totaal alsnog 20 euro hebt. Aan de waarde op uw rekening verandert dus niets. De waarde kan door de uitkering alleen veranderen als er dividendbelasting ingehouden wordt.

Het dividend dat de Brand New Day fondsen uitkeren, wordt direct en zonder kosten herbelegd in de betreffende fondsen. Zo blijft het dividend belegd en mist u geen rendement. U hoeft het ontvangen dividend hierdoor niet zelf opnieuw te beleggen. Door het uitkeren van dividend daalt de koers van het fonds dus wat in waarde (indien er verder geen effecten op de koers zijn die dag), maar krijgt u daar extra participaties van het fonds voor terug. Effectief heeft het uitkeren van dividend dus geen effect op de waarde van de beleggingen.

Dividendbelasting
Voor sommige rekeningen zijn we door de Belastingdienst verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dat geldt voor rekeningen die niet fiscaal geblokkeerd zijn. Welke rekeningen zijn dat (niet)?

Type rekening Dividendbelasting ingehouden
Beleggingsrekening Ja
Kinderrekening Ja
Pensioenrekening vrij vermogen Ja
Pensioenrekening DGA Ja
Pensioenrekening Nee
Pensioenrekening ZZP Nee
Hypotheekrekening Nee
Gouden Handdrukrekening Nee
Opbouwverzekering Nee

 

Eventueel ingehouden dividendbelasting kunt u terugkrijgen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2019. Als u deze teruggave weer optelt bij uw rekeningwaarde, komt u dus weer op het oorspronkelijke bedrag aan beleggingen.

Op het financieel jaaroverzicht over 2019 of op uw dividendnota kunt u precies terugvinden of en hoeveel dividendbelasting we hebben ingehouden en weet u dus ook welke getallen u op de aangifte inkomstenbelasting over 2019 kunt invullen. Zo krijgt u ook het laatste restje dividend weer terug. Wel zorgt de dividenduitkering ervoor dat de fondsen hun efficiënte fiscale structuur kunnen behouden en sommige Brand New Day fondsen het dividendlek op kunnen lossen. Al met al toch goede redenen om blij te zijn als er dividend door uw fonds wordt uitgekeerd.