hand_balloon_BND

Dividend uitkeren: alle ins en outs uit 2018 op een rijtje

Dividend uitkeren: alle ins en outs uit 2018 op een rijtje

Brand New Day streeft ernaar om elk jaar rond eind mei dividend uit te keren. Dat gebeurt niet voor alle fondsen en is ook niet altijd verplicht.  Dus hoe zit het nou precies?  Wanneer wordt er uitgekeerd? Wanneer houden wij belasting in? Wat heeft u hier als klant precies aan? De veel gestelde vragen zetten wij voor u op een rij. Natuurlijk mét een antwoord erbij.

Waarom keert mijn beleggingsfonds dividend uit?
De fondsen van Brand New Day zijn vanwege hun fiscale status verplicht om inkomsten uit te keren. Wat zijn die inkomsten dan? Bijvoorbeeld dividend en couponrente. Dividend wordt door bedrijven aan hun aandeelhouders uitgekeerd, zodat de aandeelhouders meeprofiteren van de winsten van het bedrijf. Couponrente wordt door obligaties uitbetaald aan beleggers in die obligaties. Die beleggers hebben namelijk geld uitgeleend en ontvangen daarvoor een vergoeding in de vorm van couponrente.

Welke fondsen keren er in 2018 dividend uit?
Dat zijn er meerdere. Welke fondsen kunnen dividend uitkeren? En welke doen dat in 2018 ook? Dat ziet u in onderstaande tabel.

Fonds Dividend uitkerend? Dividend per participatie
BND Wereld Indexfonds Hedged Ja €0,303963
BND Wereld Indexfonds Unhedged Ja €0,318926
BND Duurzaam Wereld Indexfonds Nee
BND Small Cap Wereld Indexfonds N.v.t
BND Emerging Markets Indexfonds N.v.t
BND Euro Obligatie Indexfonds N.v.t
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Ja €0,184301
BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie Ja €0,150220
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Ja €0,210396
BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie Nee
BND Wereld Indexfonds C-Hedged Ja €0,620205
BND Wereld Indexfonds C-Unhedged Nee
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C Nee
BND Pacific Indexfonds Nee
BND Amerika Indexfonds N.v.t
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C N.v.t
BND Emerging Markets Indexfonds-C N.v.t
BND Europa Indexfonds Nee
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds N.v.t
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang N.v.t
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie N.v.t
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds N.v.t
BND Wereld Obligatie Indexfonds-C N.v.t
BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort N.v.t

 

Waarom keren sommige fondsen wél dividend uit en andere fondsen niet?
Niet alle fondsen keren dividend uit. Waarom dat wel of niet gebeurt, verschilt per fonds. Hieronder leggen wij uit hoe dit zit.

Voor uitdeling beschikbare winsten
Om dividend uit te keren moet er voldoende ‘voor uitdeling beschikbare winst’ in het fonds zitten. De winst van een fonds bestaat uit inkomsten, zoals dividend en couponbetalingen. Als een fonds pas kort bestaat of als er weinig winst beschikbaar is, bijvoorbeeld doordat obligaties maar kleine couponrentes hebben opgeleverd, zijn er soms relatief weinig ‘voor uitdeling beschikbare winsten’. In dat geval vindt er geen uitkering plaats. In de tabel hierboven staat achter deze fondsen ‘nee’ in de kolom ‘dividenduitkering in 2018’.

Fondsstructuur
Naast de voor uitdeling beschikbare winst is ook fondsstructuur bepalend. Sommige Brand New Day Fondsen beleggen in (Vanguard)fondsen die (eventuele) opbrengsten direct weer in nieuwe aandelen en obligaties beleggen. Die fondsen keren daarom geen waarde uit aan de belegger (Brand New Day). De waarde is al herbelegd en de bijbehorende Brand New Day fondsen keren dus géén dividend uit. Ze zijn in bovenstaande tabel te herkennen aan de toevoeging ‘n.v.t.’ Omdat het dividend al herbelegd is behouden de fondsen, ook zonder dividenduitkering, gewoon hun waarde.

Dividendefficiënte fondsen
Zoals gezegd heeft de fondsstructuur invloed op het wel of niet uitkeren van dividend. Een aantal van onze fondsen is dividendefficiënt. Dat houdt in dat door de speciale fiscale structuur van de Vanguardfondsen waarin belegd wordt, de dividendbelasting die door het fonds is betaald met de Nederlandse Belastingdienst verrekend worden. De Belastingdienst ziet door deze fiscale structuur van de Vanguardfondsen dat het dividend dat deze fondsen ontvangen eigenlijk voor de beleggers in de Brand New Day fondsen bedoeld is. Het gevolg, naast een hoger rendement voor de klant, is dat deze dividendefficiënte fondsen wel dividend uitkeren. Meer lezen over dividendefficiëntie? Lees dan hier verder.

Is zo’n dividenduitkering nu wel of niet gunstig voor de rekeninghouders?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk ‘geen van beide’. Het dividend dat een fonds uitkeert, komt uit het vermogen van het fonds zelf. Als een fonds 20 euro waard is en 1 euro dividend aan de klant uitkeert, is het fonds na het uitkeren van dividend nog maar 19 euro waard. Maar, als klant heb je die euro al in je portemonnee zitten, waardoor je in totaal alsnog 20 euro hebt. Aan de waarde op uw rekening verandert dus niets. De waarde kan door de uitkering alleen veranderen als er dividendbelasting ingehouden wordt.

Het dividend dat de Brand New Day fondsen uitkeren, wordt direct en zonder kosten herbelegd in de betreffende fondsen. Zo blijft het dividend belegd en mist u geen rendement. U hoeft het ontvangen dividend hierdoor niet zelf opnieuw te beleggen. Door het uitkeren van dividend daalt het fonds dus wat in waarde, maar krijgt u daar extra participaties van het fonds voor terug. Effectief heeft het uitkeren van dividend dus geen effect op de waarde van de beleggingen.

Dividendbelasting
Voor sommige rekeningen zijn we door de Belastingdienst verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dat geldt voor rekeningen die niet fiscaal geblokkeerd zijn. Welke rekeningen zijn dat (niet)?

 Type rekening Dividendbelasting ingehouden
Beleggingsrekening Ja
Kinderrekening Ja
Pensioenrekening vrij vermogen Ja
Pensioenrekening DGA Ja
Pensioenrekening Nee
Pensioenrekening ZZP Nee
Hypotheekrekening Nee
Gouden Handdrukrekening Nee
Opbouwverzekering Nee

 

Eventueel ingehouden dividendbelasting kunt u terugkrijgen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2018. Als u deze teruggave weer optelt bij uw rekeningwaarde, komt u dus weer op het oorspronkelijke bedrag aan beleggingen.

Op het financieel jaaroverzicht over 2018 of op uw dividendnota kunt u precies terugvinden of en hoeveel dividendbelasting we hebben ingehouden en weet u dus ook welke getallen u op de aangifte inkomstenbelasting over 2018 kunt invullen. Zo krijgt u ook het laatste restje dividend weer terug. Wel zorgt de dividenduitkering ervoor dat de fondsen hun efficiënte fiscale structuur kunnen behouden en de BND Wereld Indexfondsen het dividendlek op kunnen lossen. Al met al toch goede redenen om blij te zijn als er dividend door uw fonds wordt uitgekeerd.