apple blue

De valkuilen in het vergelijken van rendementen

Waarom liggen de rendementen van verschillende pensioenuitvoerders soms erg ver uit elkaar? In deze blog leggen we dit uit.

Als adviseur krijg je ongetwijfeld vaak deze vraag van jouw klanten: wat is het rendement van de gekozen lifecycle in mijn pensioenregeling? Hier valt simpelweg niet één antwoord op te geven. Wij zien namelijk dat de rendementen van de verschillende pensioenuitvoerders nog wel ver uit elkaar kunnen liggen. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Twee belangrijke factoren

Verschil in rendement kan veel verschillende oorzaken hebben. Dat is ook logisch want elke uitvoerder vult lifecycles anders in. Verschillende manier van afbouw, percentage zakelijke waarden en vastrentende waarden, etc.. Wel is het belangrijk dat je appels met appels vergelijkt. We zien in de praktijk twee belangrijke factoren die ervoor zorgen dat er niet altijd appels met appels wordt vergeleken. Hier gaan we graag nader op in.

1. Bruto versus netto rendement.
2. Rendement bepaling premie versus koopsom.

1. Bruto versus netto rendement

Uitvoerders presenteren rendementen niet op dezelfde manier. Waar de één uitgaat van bruto rendementen laat de ander juist weer het netto rendement zien. Om de juiste vergelijking te maken moeten de rendementen en de definities daarvan gelijkgetrokken worden. Bijvoorbeeld door de bruto rendementen in mindering te brengen met de totale beleggingskosten.

Het gaat daarbij niet alleen om de kosten van het fonds, maar ook de beleggingskosten die buitenom in rekening worden gebracht. De servicefee of (zoals wij dat noemen) de portefeuille beheerkosten. Iedere uitvoerder hanteert een eigen term hiervoor. Belangrijk is om vast te stellen welke beleggingskosten wel of niet zijn afgetrokken van het bruto rendement. Daarmee kan het netto rendement worden vastgesteld.

Bij Brand New Day communiceren wij altijd het netto rendement waarbij rekening wordt gehouden met alle kosten. Dus de lopende kosten factor (LKF) en de portefeuille beheerkosten.

2. Rendement bepaling premie versus koopsom

Bij de bepaling van het rendement zien we in de markt dat er twee manieren zijn om het netto rendement te berekenen: op koopsombasis en premiebasis. De ene manier is niet beter dan de andere, maar zorgen wel voor een vertekend beeld.

Want wat gebeurt er als het rendement op koopsombasis gepubliceerd wordt en er sprake is geweest van een grote positieve koersverandering in de laatste maanden van het jaar? Dan zie je dat op een positieve manier terug in het rendement. Terwijl dit minder het geval is bij een rendement op premiebasis. Bij een grote negatieve koersverandering zie je dan juist dat het rendement lager uitvalt dan op premiebasis.

De premiemethode is naar onze mening de meest passende manier voor het vaststellen van het rendement. Dit omdat er bij een beschikbare premieregeling sprake is van een maandelijkse periodieke inleg. Om de juiste vergelijking kunnen we de rendementsbepaling op twee manieren leveren. Wij publiceren rendementen op basis van de premiemethode.

Onze beleggingsresultaten

Het afgelopen jaar kon de vlag uit bij Nederlandse beleggers. 2019 was namelijk het beste beursjaar van het decennium. De resultaten op basis van periodieke inleg en of op basis van koopsom zijn terug te zien in de resultaten van de lifecycles: onze pensioenrendementen.

Om de vraag over de hoogte van het rendement goed te kunnen beantwoorden is het dus van belang om bewust te zijn van de valkuilen in het maken van vergelijkingen. Vergelijk dus appels met appels in plaats van appels met peren.