gold blue

De juiste mix tussen aandelen en obligaties

De juiste mix tussen aandelen en obligaties

In onze beleggingsberichten komt regelmatig het belang van een bij u passende mix tussen aandelen en obligaties naar voren. Aandelen zijn risicovol en kunnen hard omhoog en omlaag gaan in waarde, zelfs meerdere jaren achter elkaar. Hier staat tegenover dat aandelen op de lange termijn vaak een hoog rendement geven. Obligaties zijn minder risicovol, daardoor bewegen obligaties vaak niet zo hard als aandelen dalen en soms stijgen obligaties zelfs als er paniek is. Vanwege deze veilige status kennen obligaties wel een lager verwacht rendement dan aandelen.

Kortom, obligaties kunnen voor een stabielere rit naar uw doel zorgen terwijl aandelen u een hogere kans geven om uw doel te bereiken. Maar wat is nu precies de mix tussen aandelen en obligaties die bij u en uw doel past?

Wat is uw doel?
Begin bij het einde, wat is de reden dat u wilt beleggen? Wat is uw doel en wat kost dat doel? Gaat u bijvoorbeeld over 30 jaar met pensioen, wilt u over 10 jaar een nieuw huis kopen of wilt u over 18 jaar de studie van uw kind kunnen betalen?

Bedenk vervolgens hoe u het geld uit de rekening wilt gaan opnemen. Als u een huis wil kopen zal dat waarschijnlijk in één keer gebeuren, maar als u het als aanvulling op uw pensioen gebruikt, neemt u bijvoorbeeld over een jaar of tien elk jaar een deel op. Als u weet wanneer u ongeveer uw doel bereikt wil hebben en hoe lang u vervolgens doet over het opmaken van het geld, weet u hoe lang uw beleggingshorizon ongeveer is.

Hoe lang uw beleggingshorizon is bepaalt voor een belangrijk deel hoeveel u elke maand moet beleggen om uw doel te bereiken. Stel u wilt over 10 jaar 20.000 euro hebben om aan te betalen op een nieuw huis, dan moet u bij een jaarlijks rendement van 4% in die tien jaar elke maand zo’n 135 euro opzij zetten.

De verdeling tussen aandelen en obligaties
In het voorbeeld hierboven werd uitgegaan van 4% rendement per jaar. Het rendement dat u haalt is voor een groot deel afhankelijk van de verdeling tussen aandelen en obligaties die u aanhoudt. Aandelen hebben een hoger verwacht rendement, obligaties iets lager. Aandelen hebben echter ook een hoger risico, waardoor u bij een kortere beleggingshorizon een grotere kans hebt om uw doelen niet te behalen. Zie hieronder de historische resultaten voor verdelingen waarbij volledig in obligaties, voor de helft in aandelen en de andere helft in obligaties en volledig in aandelen werd belegd.

Cijfer 100% obligaties 50% obligaties en
50% aandelen
100% aandelen
Gemiddeld jaarlijks rendement vóór inflatie 5,00% 7,99% 11,43%
Beste jaar 38% 31,57% 54,42%
Slechtste jaar -8,09% -22,31% -41,78%
Sandaarddeviatie 7,08% 10,24% 19,11%
Jaren met verlies 17 van de 119 25 van de 119 32 van de 119
De kleine lettertjes: nominale totaalrendementen vóór aftrek van fondskosten en transactiekosten, inflatie en kosten kunnen impact hebben op het uiteindelijke rendement. Aandelenrendementen zijn op basis van maandelijkse data van Robert Shiller over de S&P composite en obligatierendementen van 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties vanaf 1900 tot en met maart 2019. Door valutaschommelingen kan het rendement voor een Nederlandse belegger over een periode tegen- of meevallen. Berekeningen door Brand New Day. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst.

In de tabel hierboven ziet u dat hoe meer er in aandelen belegd wordt, hoe hoger de kans wordt op een jaar met verlies en daarbij een hogere kans op een relatief groot verlies. Een rendement van -40% zou betekenen dat wanneer u aan het begin van het jaar 10.000 euro belegt, u na een jaar nog maar 6.000 euro over hebt. Meerdere slechte jaren achter elkaar kunnen zelfs nog hevigere verliezen betekenen. Ook neemt de standaarddeviatie, de beweeglijkheid van de beleggingen, toe als er meer in aandelen belegd wordt. Tegenover deze risico’s staat dan wel weer een hoger verwacht rendement. Dit hogere verwacht rendement wordt vanwege de lage rentestanden tegenwoordig wel lager ingeschat zou worden dan het historische gemiddelde jaarlijkse rendement die hierboven getoond wordt. Zie bijvoorbeeld hoe we nu het actuele verwachte marktrendement inschatten. Twijfelt u tussen sparen of beleggen? Dan kan ons blog: sparen versus beleggen interessant zijn voor u.

Welke verdeling past bij u?
Een bekende vuistregel voor het percentage dat u bij het beleggen voor uw pensioen in respectievelijk aandelen en obligaties zou moeten beleggen is om uw leeftijd te hanteren. Bent u 25, dan stopt u 25% in obligaties en de rest in aandelen. Bent u 60, dan stopt u 60% in obligaties en de rest in aandelen. Hier kunt u zelf nog een opslag op doen als u minder risico wilt nemen, of juist een afslag als u meer risico wilt nemen.

Maar wat zou de verdeling zijn die u nodig heeft om uw doel te bereiken? Op basis van uw leeftijd beleggen is eenvoudig, maar houdt geen rekening met uw doel en bereidheid om risico te nemen. Misschien is het wel helemaal niet nodig om zoveel risico te nemen als u aan zou durven, of zou u misschien uw doel moeten bijstellen omdat u die niet zou halen met de inleg en het risico die u voor ogen heeft.

Stel u heeft zoals we op onze pagina over de kinderrekening  over 18 jaar 52.800 euro na inflatie nodig om uw kind te laten studeren en kunt maandelijks 200 euro van uw vrij besteedbare inkomen investeren. In hoeveel procent van de gevallen zou u op basis van de rendementen in het verleden dan uw doel behalen bij bepaalde verdelingen tussen aandelen en obligaties? De grafiek hieronder laat dat zien.

De kleine lettertjes: Deze grafiek toont het procentuele aantal keren dat 18 jaar maandelijks 200 euro inleg resulteerde in minimaal 52.800 euro opgebouwde waarde na inflatie bij verschillende verdelingen tussen aandelen en obligaties. Hiervoor zijn reële totaalrendementen vóór aftrek van fondskosten en transactiekosten gebruikt, kosten kunnen impact hebben op het uiteindelijke rendement. Aandelenrendementen zijn op basis van maandelijkse data van Robert Shiller over de S&P composite en obligatierendementen van 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties vanaf 1900 tot en met maart 2019. Door valutaschommelingen kan het rendement voor een Nederlandse belegger over een periode tegen- of meevallen. Berekeningen door Brand New Day. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst.

Uit bovenstaande grafiek wordt al snel duidelijk dat een hoger percentage aandelen ook een grotere kans van slagen geeft, hoewel het ook opvalt dat je bij een neutrale toewijzing van 50% aandelen al een groot deel van de kans op het bereiken van het doel behaalt ten opzichte van meer offensieve allocaties. Hierbij komt kijken dat de dalen bij een hoger percentage aandelen dieper zijn. In de grafiek hierboven was het slechtste jaar bij 100% aandelen met ruim -40% ongeveer 5x zo slecht als het slechtste jaar bij 100% obligaties. Wilt u het hogere risico van meer aandelen niet lopen, moet u er rekening mee houden dat de kans groter is dat het doel niet gehaald wordt. Oplossingen hiervoor zijn dan om simpelweg meer in te leggen, langer te doen tot u het doel behaalt of met een lagere eindwaarde genoegen nemen. Verkopen in een diepe crisis is vaak schadelijker dan vasthouden aan een meer behouden plan, zowel op financieel, maar ook op emotioneel vlak.

Komt u er toch niet helemaal uit wat nu voor u de passende verdeling is tussen aandelen en obligaties? Overweeg dan een adviseur in te schakelen. Deze kan u helpen bij het opstellen en het vasthouden aan een voor u geschikt plan.

Wilt u gaan beginnen met beleggen?
Voor uw pensioen, voor uw kind of voor ieder ander willekeurig doel? Dan opent u hier eenvoudig de rekening die bij u past. Liever eerst wat informatie opvragen? Wij bellen u graag op een moment dat het u het beste uitkomt. Hier plant u eenvoudig een belafspraak in. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen via 020 75 85 300 of mailen via [email protected]