paint orange

Brand New Day introduceert online pensioenplanner

Brand New Day introduceert pensioenplanner

Next level online inzicht en invloed op eigen pensioen voor werknemers

Brand New Day heeft een nieuwe pensioenplanner live gezet voor de werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen bij Brand New Day. Met de pensioenplanner heeft de werknemer in MijnBND inzicht in het verwachte pensioeninkomen van álle links en rechts opgebouwde pensioenpotjes. Ook kan met een module van het NIBUD berekend worden of er straks een pensioentekort is en kan direct online extra salaris opzij gezet worden voor meer pensioen.

De pensioenplanner volgt uit onderzoek onder werknemers, werkgevers en adviseurs naar hun wensen op dit gebied. Hiermee zet Brand New Day een nieuwe stap om haar klanten online meer inzage én invloed te geven op de persoonlijke pensioensituatie.

In de pensioenplanner kan naast het opgebouwde pensioen bij Brand New Day ook de AOW, elders opgebouwde pensioenen en lijfrentes én het pensioen van de partner eenvoudig worden geüpload. Met gegevens van het Nibud kan berekend worden wat de verwachte uitgaven zijn als de werknemer met pensioen is, waarbij rekening wordt gehouden met inflatie. Hierdoor is direct inzichtelijk of er een pensioentekort is en zo ja, hoe groot dat is.

Naast inzicht kan de werknemer ook gelijk actie ondernemen om de hoogte van het pensioen te beïnvloeden. Zo ziet de werknemer direct hoeveel hoger het verwachte pensioeninkomen wordt als  vanuit het salaris bijvoorbeeld € 100 extra wordt bijgespaard. En als de werknemer dit wil, kan hij of zij dat ook direct online regelen, zoals het een online pensioenbank betaamt.

Jan Willem Hoitsma, directeur van het Brand New Day Bedrijfspensioen, is trots op de introductie van de pensioenplanner. “Het is onze ambitie om onze klanten een volledig en begrijpelijk inzicht te geven in hun pensioensituatie én bewust bij te kunnen sturen. Met de pensioenplanner hebben we een grote stap vooruit gezet op dit gebied.”