Ballon

Brand New Day biedt nu ook een lijfrente-uitkering aan

Brand New Day biedt nu ook een lijfrente-uitkering aan

Vanaf 28 oktober breidt Brand New Day haar productaanbod uit met de lijfrente-uitkering. Brand New Day heeft sinds 2017 een bankvergunning en biedt sinds dat jaar, naast beleggingsproducten, ook spaarproducten aan. Na de introductie van de pensioenrekening-sparen (2018) volgt nu de lijfrente-uitkering op basis van sparen. Hiermee staan alle strategische producten live en is de online pensioenbank klaar voor de toekomst.

Hoog in de rentelijstjes
De hoogte van de rente is nog altijd een belangrijke reden om wel of niet voor een spaarproduct te kiezen. Brand New Day is prijsvechter op de pensioenmarkt en wil daarop hard doorgroeien. De pensioenbank streeft er structureel naar om voor haar lijfrente-uitkering hoge rentes te bieden: niet alleen bij de introductie om even in de spotlight te staan. De rentes van de Brand New Day Pensioenrekening-sparen staan ook al sinds de introductie structureel hoog in de rentelijstjes.

Ruime acceptatienormen
Wat de lijfrente-uitkering uniek maakt, is de beschikbaarheid van het product voor mensen in elk EER-land. Deze consumenten kunnen momenteel nergens terecht als zij een bancaire lijfrente op basis van sparen willen (veruit de populairste lijfrentevariant op dit moment).

Daar komt vanaf begin 2020 verandering in. Vanaf dat moment biedt Brand New Day de lijfrente-uitkering aan alle mensen in EER-landen aan. Brand New Day is dan de enige aanbieder van de bancaire lijfrente-uitkering (op basis van sparen) die ook nieuwe klanten accepteert die in een ander land binnen de EER wonen of daar belastingplichtig zijn.

Flexibele voorwaarden
Uiteraard kan de klant kiezen voor een betaling per maand, kwartaal, halfjaar en jaar. Wat echt bijzonder is bij de Brand New Day Lijfrente-uitkering: als de klant het wenst, kan de eerste betaling met maximaal 12 maanden na aanvang van de lijfrente-uitkering worden uitgesteld.

Brand New Day kiest bij lancering voor het advieskanaal
De lijfrente-uitkering is voorlopig exclusief via het advieskanaal af te sluiten. Joost Tieland, manager Marketing en Verkoop van Brand New Day: “Bij het ontwikkelen van de lijfrente-uitkering hebben wij voorrang gegeven aan onze adviseurs, met wie wij dit product het afgelopen jaar ook samen ontwikkeld hebben. Uiteraard gaan we het product ook direct aanbieden via onze website. Wij verwachten dat dit in de loop van 2020 mogelijk is’’.

Over Brand New Day
We hebben Brand New Day opgericht omdat we vinden dat het in de financiële wereld terug moet naar de basis: lage kosten, begrijpelijke producten en on-Nederlands hard rennen voor je klant. Calvinistisch in kosten, Bourgondisch in service. Dat is ons DNA. Zo hebben we het in het verleden gedaan – ook toen dat allemaal nog niet zo in de mode was – en zo blijven we het in de toekomst doen.

Brand New Day is een online pensioenbank. Wij richten ons volledig op spaar- en beleggingsproducten voor particulieren en bedrijven voor het op- en afbouwen van pensioen. Betalen en zo, dat laten we graag aan de andere bankpro’s over. Dat ‘pensioen’ zien we iets breder dan traditioneel. Voor ons is pensioen niet alleen de op- en afbouwende lijfrentes voor particulieren en ZZP’ers en het bedrijfspensioen, maar ook ‘vrij’ sparen en beleggen voor later.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Tieland op 020-75 85 380 of via [email protected].

U kunt het officiële persbericht hier downloaden.