Goudstaaf

Beleggingsbericht Collectief Q4 2016

Beleggingsbericht Collectief Q4 2016

In dit beleggingsbericht staan de rendementen tot en met het vierde kwartaal van 2016 weergegeven: eerst van de verschillende beleggingsfondsen en daaronder van de verschillende profielen. Deze profielen zijn weergegeven in verschillende jaren voor einddatum, zo ziet u wat het rendement is geweest voor een deelnemer ver voor de pensioendatum en een deelnemer dichtbij de pensioendatum.


Rendement per profiel

Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 25 jaar voor pensioendatum

Profiel Defensief Neutraal Offensief
Afgelopen 1 jaar 12,32% 15,14% 15,99%
Afgelopen 3 jaar 9,41% 9,32% 8,34%
Afgelopen 5 jaar 10,73% 10,87% 10,38%

 

Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 15 jaar voor pensioendatum

Profiel Defensief Neutraal Offensief
Afgelopen 1 jaar 9,22% 12,25% 14,05%
Afgelopen 3 jaar 9,43% 9,94% 9,86%
Afgelopen 5 jaar 10,66% 11,20% 11,33%

 

Gemiddeld jaarlijks netto rendement* voor deelnemer 5 jaar voor pensioendatum

Profiel Defensief Neutraal Offensief
Afgelopen 1 jaar 2,22% 3,48% 4,22%
Afgelopen 3 jaar 7,47% 7,78% 7,84%
Afgelopen 5 jaar 9,05% 9,39% 9,57%
De kleine lettertjes: * Gemiddeld jaarlijks rendement bij maandelijkse inleg, rekening houdend met aankoopkosten van 0,5%. Netto fondsrendementen vanaf oprichting 1 februari 2012, rendement daarvóór gebaseerd op benchmarkrendement minus 0,4% beheerkosten van Brand New Day.


De dikke disclaimer

Hou er rekening mee dat de rendementen uit het verleden, zoals hierboven getoond, geen enkele garantie of zekerheid bieden voor de toekomst. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Het is van te voren onzeker wat het rendement en verwacht eindkapitaal zal zijn. Het kan meer, maar ook gewoon minder dan verwacht zijn. Besef dus dat u risico neemt. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.