Goudstaaf

Beleggingsbericht 4e kwartaal 2020

Beleggingsbericht 4e kwartaal 2020

2020 was een jaar om snel te vergeten. Ook voor de aandelenmarkten leek het een verloren jaar. Maar na een krachtig herstel is 2020 op beleggingsgebied positief afgesloten. Toch nog een klein lichtpuntje.

Rendementen 4e kwartaal van 2020
Het jaar 2020 was een onvoorspelbaar beleggingsjaar, waarin het coronavirus de wereld in haar greep had. Toen het virus in maart wereldwijd om zich heen greep, doken de koersen van aandelen fors naar beneden. De coronacrisis en de lockdowns duurden langer dan menigeen in het begin had verwacht. Maar na een diep dal herstelden de koersen zich vrij snel. Dat zette zich voort in het 4e kwartaal van 2020, waarin de aandelenmarkten – vooruitlopend op een vaccin? – positieve resultaten lieten zien.

De BND-aandelenfondsen behaalden in het laatste kwartaal van 2020 positieve rendementen die uiteenliepen van 9% tot maar liefst bijna 19%. Met name het BND Small Cap Wereld Indexfonds deed het erg goed. Dit fonds belegt in kleinere bedrijven, die aan het begin van de crisis harder werden geraakt dan grotere bedrijven. En het herstel van dat fonds was daarom nu ook groter.

Rendementen van de aandelenfondsen 4e kwartaal 2020

Totaalrendementen na aftrek van fondskosten van 01-10-2020 tot en met 31-12-2020. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

Ook onze obligatiefondsen presteerden prima in het 4e kwartaal van 2020, met rendementen van rond de 1%. Dat is uiteraard een groot verschil met onze aandelenfondsen, maar dat is niet zo gek. Obligaties zijn een veiligere belegging dan aandelen en het verwachte rendement is daarom stabieler, maar ook lager.

Rendementen van de obligatiefondsen 4e kwartaal 2020

Totaalrendementen na aftrek van fondskosten van 01-10-2020 tot en met 31-12-2020. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

Rendementen van de modelportefeuilles over heel 2020
Als je belegt voor de lange termijn, zoals de meeste van u bij Brand New Day doen, moet je vooral niet te veel naar de beleggingen omkijken en vasthouden aan het plan dat je hebt gemaakt. In 2020 bleek maar weer eens dat dit een wijze les is. Wereldwijd ontstond begin maart paniek over het coronavirus en de koersen daalden hard in korte tijd. Beleggers die daardoor nerveus werden en hun aandelen tijdelijk hebben verkocht of omgeruild voor obligaties, hebben het herstel van de beurzen gemist en zijn daardoor een aanzienlijk rendement misgelopen. Vrijwel al onze klanten kennen die les gelukkig, want veruit de meerderheid van u is gelukkig stil blijven zitten toen de aandelenmarkten geknipt werden.

Alle modelportefeuilles van Brand New Day hebben over 2020 een positief rendement behaald. Onze modelportefeuilles bestaan uit een vaste mix van aandelen- en obligatiefondsen. De offensieve portefeuille presteerde het beste. Dat is geen verrassing, want die portefeuille belegt vooral in aandelenfondsen. Maar ook de neutrale en de defensieve portefeuilles, die meer in obligatiefondsen beleggen, presteerden prima.

Modelportefeuilles
Zeer offensief 100% aandelen
Offensief 70% aandelen, 30% obligaties
Neutraal 50% aandelen, 50% obligaties
Defensief 30% aandelen, 70% obligaties
Zeer defensief 10% aandelen, 90% obligaties

De rendementen van de portefeuilles kunt u natuurlijk altijd op onze site bekijken. En naast een bepaalde modelportefeuille kunt u in MijnBND ook altijd voor Vrij beleggen kiezen (wat de meesten van u ook doen), waarbij u zelf kunt kiezen in welke fondsen u belegt (en dus wat de verdeling tussen aandelen en obligaties is). Ook daar leest u op de site meer over.

Hieronder ziet u eerst het rendement van de modelportefeuilles over heel 2020. Daaronder ziet u de rendementen per kwartaal van 2020.

Rendementen op jaarbasis van de modelportefeuilles in 2020

Gesimuleerd totaalrendement per profiel van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 van de standaardfondsen voor de beleggingsrekening bij BND Vermogensopbouw en vanaf 1 november 2020 van de modelportefeuilles bij BND Bank. Na aftrek van servicekosten en fondskosten. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

Rendementen per kwartaal van de modelportefeuilles in 2020

Gesimuleerd totaalrendement per profiel per kwartaal over 2020 van de standaardfondsen voor de beleggingsrekening bij BND Vermogensopbouw en vanaf 1 november 2020 van de modelportefeuilles bij BND Bank. Na aftrek van servicekosten en fondskosten. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

Rendementen van de modelportefeuilles sinds oprichting

Gesimuleerd jaarlijks totaalrendement per profiel van 01-10-2010 tot en met 31-12-2020 van de standaardfondsen voor de beleggingsrekening bij BND Vermogensopbouw en vanaf 1 november 2020 van de modelportefeuilles bij BND Bank. Na aftrek van servicekosten en fondskosten. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

Hierboven ziet u de gemiddelde rendementen per jaar van alle modelportefeuilles. Want het gaat natuurlijk niet om het rendement over een kwartaal, of een jaar, maar over een lange periode. Ook hieruit blijkt weer dat de beurzen tussentijds behoorlijk kunnen dalen, maar op lange termijn gelukkig stijgen. Hoe offensiever het profiel, hoe groter de tussentijdse dalingen, maar hoe hoger het verwachte rendement op lange termijn.