hand_balloon_BND

Belastingvoordeel BND Wereld Indexfonds

Belastingvoordeel BND Wereld Indexfonds

Met het BND Wereld Indexfonds belegt u in ongeveer 2.100 aandelen (lees: beursgenoteerde bedrijven) wereldwijd. Deze bedrijven keren een deel van hun winst uit als dividend. Dit dividend gaat naar de eigenaren van deze bedrijven, de aandeelhouders. Veel overheden, waaronder de Nederlandse, zien dividend als een vorm van inkomen en heffen er, wanneer die bedrijven het dividend uitkeren, belasting over.

Dividendbelasting die door buitenlandse overheden wordt geheven, is bij niet dividend efficiënte beleggingsfondsen (lees: bijna alle beleggingsfondsen) niet terug te vorderen. Doordat het grootste deel van de aandelen in de wereld niet in Nederland gevestigd is, heeft dat een groot effect op het rendement.

Sinds eind februari 2016 zijn het BND Wereld Indexfonds Hedged en BND Wereld Indexfonds Unhedged dividendefficiënt. Vanwege een speciale fiscale structuur is het voor deze fondsen mogelijk om gebruik te maken van belastingverdragen die te hoge belastingheffing voorkomen en de dividendbelasting van buitenlandse overheden te verrekenen met de in Nederland verschuldigde dividendbelasting. Het resultaat hiervan is dat deze fondsen een flink dividendvoordeel kennen: u krijgt als belegger in het BND Wereld Indexfonds wél nagenoeg alle ingehouden dividendbelasting terug.

Maar hoe groot is dat dividendvoordeel? Dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel dividend er door de bedrijven uitgekeerd wordt en hoeveel belasting daar door de buitenlandse overheden op ingehouden wordt. Hoe hoger het dividendrendement, hoe hoger dit dividendvoordeel. Afgelopen jaar was dit voordeel voor u als belegger in het BND Wereld Indexfonds naar schatting ruim 0,50%. Dat is dus extra rendement dat u in het BND fonds krijgt en dat voortkomt uit het besparen van dividendbelasting in het buitenland. Dat extra rendement van 0,50% is dus bijna even hoog als de jaarlijkse beheerkosten van deze fondsen, 0,59%.

Waar zie ik dat verbeterde rendement terug?
Het extra rendement door het besparen van de dividendbelasting ontvangt u binnen het fonds. Het komt dus de koers van het fonds ten goede. Hoe kunt u nou zien hoeveel het oplossen van dat dividendlek u oplevert? Een goede indicatie is te vinden in de prestaties van de fondsen ten opzichte van de index die gevolgd wordt (de benchmark, de FTSE Developed World Index). De fondsen beleggen in dezelfde aandelen als de index en zouden vóór aftrek van kosten dan ook vrijwel precies hetzelfde rendement moeten halen als de index zelf. Doordat de index ervan uitgaat dat de buitenlandse dividendbelasting niet te verrekenen is, zouden de fondsen die het dividendlek hebben afgedicht vóór aftrek van kosten een hoger rendement moeten halen dan de index. Dit kunt u bijvoorbeeld terugvinden in de factsheets van de fondsen, waarbij het rendement van het BND Wereld Indexfonds Hedged en Unhedged vóór kosten inderdaad hoger is dan het rendement van de index. Het verschil hiertussen is bijna volledig te danken aan het oplossen van het dividendlek.

Voordeel oplossen dividendlekkage over afgelopen jaar
Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat deze dividend efficiënte fondsen geïntroduceerd werden. Wat heeft deze dividendefficiëntie opgeleverd? In het overzicht hieronder vindt u terug hoe het oplossen van het dividendlek tot een hoger rendement (exclusief kosten) heeft geleid ten opzichte van de benchmarkindex, die wél rekening houdt met een dividendlek.

Fonds Fondsrendement Indexrendement Verschil
BND Wereld Indexfonds Hedged 16,66% 16,09% +0,57%
BND Wereld Indexfonds Unhedged 23,08% 22,48% +0,61%

Rendementen vóór kosten van 31-03-2016 tot en met 31-03-2017.

Dividendefficiëntie tot in de details
Tot slot volgt nog een korte toelichting hoe het oplossen van het dividendlek werkt voor het BND Wereld Indexfonds. Stel: Het aandeel Google keert € 100 dividend uit. Normaal gesproken wordt hier 30% belasting ingehouden en doorgestort naar de bankrekening van de Amerikaanse fiscus. De rest, € 70, wordt herbelegd binnen het beleggingsfonds. Een Nederlandse belegger in dat fonds kan die ingehouden dividendbelasting van € 30 niet opgegeven in zijn belastingaangifte. De dividendbelasting is namelijk door het fonds betaald en niet door de belegger zelf.

Door de aparte fiscale status van het BND Wereld Indexfonds Hedged en Unhedged en het fonds waarin het belegt, houdt de Amerikaanse fiscus het ‘verdragstarief’ in van 15%. De rest, € 85, wordt door het BND Wereld Indexfonds aan de beleggers in het fonds uitgekeerd. Het BND Wereld Indexfonds moet ook 15% dividendbelasting inhouden, maar omdat de Amerikaanse fiscus al 15% heeft ingehouden, kan het fonds dit in mindering brengen op de in te houden dividendbelasting. Hierdoor keert het BND Wereld Indexfonds € 85 uit en kan de belegger de ingehouden € 15 opgeven in zijn IB-aangifte en zo terugkrijgen van de Nederlandse fiscus. De belegger in het BND Wereld Indexfonds krijgt dus de totale dividenduitkering van € 100. Voor een ‘fiscaal gefaciliteerde Brand New Day-rekening’, bijvoorbeeld een Pensioenrekening, werkt het nog iets anders. Daar keert Brand New Day geen € 85 maar direct € 100 uit en verrekenen wij de ingehouden dividendbelasting.