gold blue

Andere fondsnamen

Andere fondsnamen

Zoals je weet gaan we als Brand New Day Premiepensioeninstelling samen verder onder de vlag van a.s.r. Als dé twee koplopers uit het IG&H performanceonderzoek hebben we onze krachten gebundeld. Veel blijft hetzelfde. Zoals onze service. Maar er gaan ook wat dingen veranderen. Zoals de namen van de beleggingsfondsen.

Waarom andere fondsnamen?
Vanaf 1 februari 2022 veranderen de namen van de beleggingsfondsen. Op die dag neemt ASR Vermogensbeheer N.V het beheer van onze beleggingsfondsen over van BND Vermogensopbouw N.V. Maar aan het beleggingsbeleid of de lage kosten verandert niets. Of je nou adviseur, werkgever of werknemer bent: dit gaat allemaal vanzelf. Je hoeft niets te doen.

Tadaa, de nieuwe namen!

Fondsnaam BND Nieuwe fondsnaam a.s.r.
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C ASR Duurzaam Wereld Aandelen Fonds, participatieklasse Unhedged
BND Wereld Indexfonds C-Hedged ASR Duurzaam Wereld Aandelen Fonds, participatieklasse Hedged
BND Wereld Indexfonds C-Unhedged ASR Duurzaam Wereld Aandelen Fonds, participatieklasse Unhedged
BND Vastgoed Wereld Indexfonds -C ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds
BND Duurzaam Vastgoed Wereld Indexfonds-C ASR Duurzaam Wereld Vastgoed Aandelen Fonds
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds
BND Emerging Markets Indexfonds-C ASR Emerging Markets Aandelen Fonds
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds-C ASR Euro Obligatie Fonds
BND Wereld Obligatie Indexfonds-C ASR Wereld Obligatie Fonds
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds

Het BND Spaarfonds wordt vervangen
Helaas kunnen we het BND Spaarfonds niet meer aanbieden door de huidige lage rentestanden. Daarom gaan we dit fonds rond 1 februari 2022 vervangen door het ASR Euro Geldmarkt fonds. Het ASR Euro Geldmarkt fonds richt zich immers ook op deelnemers die een laag risico willen lopen met hun belegging. Beide fondsen kennen een vergelijkbare risicoclassificatie.

Toch is er een belangrijk verschil. Binnen het BND Spaarfonds ontvangen deelnemers een variabele rentevergoeding. Terwijl het ASR Euro Geldmarkt fonds koersschommelingen kent. Deze schommelingen zullen echter klein zijn. Er wordt namelijk belegd in euro’s genoteerde kortlopende leningen, geldmarktfondsen en deposito’s. Maar let op: het is geen risicoloze belegging. Mede door de lage rentestanden van de afgelopen jaren kende de koers van dit fonds een minder gunstig verloop dan het BND Spaarfonds. Voor meer informatie kun je ook het Essentiële Beleggers Informatiedocument lezen (van het fonds waarin het ASR Euro Geldmarkt Fonds belegt). Je kunt natuurlijk ook even met ons bellen.

Goed om te weten: via MijnBND kan een andere beleggingskeuze gemaakt worden.

Verder nog iets?
Ja, onder verzekeraars doet a.s.r. mee in de wereldtop als het gaat om duurzaam beleggen. Al sinds 2007 beleggen ze geen pensioenpremies meer in wapens, tabaksindustrie of kinderarbeid. Maar bijvoorbeeld wel in groene energie. Zodra a.s.r. de fondsen in beheer heeft, zal de duurzaamheidsscore van de fondsen direct verbeteren. Daarna wordt onderzocht hoe we deze score nog verder kunnen verhogen. Zodra er concrete plannen zijn, krijgen jullie dat natuurlijk op tijd te horen.

Heb je vragen?
Stel ze gerust. Wij vinden het belangrijk dat je goed en volledig geïnformeerd bent. We helpen je graag .