Pensioenrisico’s

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat de risico’s zijn die bij beleggen en het opbouwen van pensioen horen. En wat wij eraan doen om die risico’s te beheersen.

Het marktrisico

De koersen van aandelen en obligaties stijgen en dalen. Dat risico heet het marktrisico. Het is een risico omdat niemand weet wat de koers van zo’n belegging morgen gaat doen.

Het marktrisico is niet voor elk soort belegging hetzelfde. Het marktrisico van het aandeel Shell is lager dan van het aandeel van een kleine startup. En een obligatie die door Duitsland wordt uitgegeven is minder risicovol dan een obligatie uitgegeven door Kameroen. Ook zijn er bij beleggen duurzaamheidsrisico’s (zie onze SFDR-verklaring).

Brand New Day beperkt het marktrisico op de volgende manieren.

  • Een lange beleggingshorizon. Dat geldt uiteraard als je belegt voor je pensioen.
  • Enorme spreiding. Elke euro wordt in duizenden verschillende aandelen en obligaties belegd. Wereldwijd, in zo’n 50 landen, op alle continenten, in veel verschillende sectoren.
  • Lifecyclebeleggen en herbalanceren. Dit is een standaard onderdeel van onze beleggingsaanpak.
balloons_BLUE_D

Het renterisico

Een grote onbekende voor velen. Stel u hebt op de pensioendatum € 100.000 opgebouwd. Wanneer de stand van de rente op dat moment laag is, heeft u pech. Want dan is het pensioeninkomen dat u met die € 100.000 kunt aankopen een stuk lager dan als de rente hoog is. Dat maakt niet een beetje uit, maar heel veel.

Niemand weet wat de stand van de rente volgend jaar is. Laat staan over 20 jaar. Dat renterisico moet je richting de einddatum dus zoveel mogelijk afdekken.

Hoe beperkt Brand New Day het renterisico?

Met obligaties. Want als de rente daalt, stijgt de waarde van de obligaties en neemt de waarde van uw beleggingen toe. Die toegenomen waarde compenseert (deels) het nadelige effect op uw inkomen van de lagere rente. Andersom werkt dat net zo natuurlijk. Met lifecyclebeleggen wordt in de aanloop naar de pensioendatum steeds meer in obligaties belegd. Hierdoor wordt het nadeel van een (plots) dalende rente dus steeds meer beperkt.

Het beleggingsrisico

Om de gevolgen van een beurscrash te beperken bouwen we vóór uw pensioendatum uw beleggingsrisico automatisch af. Dat heet lifecyclebeleggen. Elk jaar wordt een klein beetje aandelen ingeruild voor veiligere obligaties. Bij de vaste pensioenuitkering wordt één jaar voor de pensioendatum dan voor 100% in obligaties belegd.

Bij de variabele pensioenuitkering bouwen we het beleggingsrisico ook af, maar in mindere mate. Op de pensioendatum is een deel van het pensioenvermogen nog belegd in aandelen, omdat er voor gekozen is ook na de pensioendatum (deels) te blijven beleggen.

eggs_forks_BLUE_D

Het valutarisico

De aandelen- en obligatiefondsen in de lifecycles beleggen in aandelen en obligaties uit zo’n 50 landen. En daarmee dus ook in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars en Japanse yen waarin die aandelen en obligaties genoteerd zijn. Er wordt dus eigenlijk 2 keer belegd: in de aandelen en obligaties zelf én in de valuta waarin deze genoteerd zijn. Dat is dubbel risico.

Aandelen stijgen naar verwachting op lange termijn. Omdat bedrijven winst maken en groeien. Tegenover dat risico staan verwachte opbrengsten. Valutakoersen hebben geen verwachte opbrengsten, maar bewegen daarentegen wel. De kans dat de dollar over 10 jaar 20% hoger staat is even groot als de kans dat deze 20% lager staat. Het verwachte rendement van valuta’s is dus 0%. Maar valutafluctuaties brengen wel risico’s met zich mee. Als bijvoorbeeld de dollarkoers vlak voor de pensioendatum fors daalt, worden beleggingen die in dollar genoteerd zijn ook minder waard. Daarom wordt het valutarisico van uw beleggingen deels afgedekt.

Aandelen kunnen van nature flink bewegen. Hierdoor is het valutarisico minder van invloed. Om de spreiding te vergroten, dekken we bij aandelen de helft van het valutarisico af. Bij obligaties speelt het valutarisico in grotere mate. De beweeglijkheid van de valuta is hier niet wenselijk. Daarom dekken we het valutarisico hier volledig af. Zonder extra kosten.

lamp1_BLUE_D

Het faillissementsrisico

Een belangrijk risico bij beleggen voor je pensioen is een faillissement: zowel dat van Brand New Day als van een bedrijf of land waarin belegd wordt. Die risico’s beperken wij op de volgende manieren.

  • Als Brand New Day failliet gaat

Geen zorgen. Dan gebeurt er niets met het belegd vermogen van onze klanten. Er wordt op dat moment gekeken waar het belegd vermogen ondergebracht wordt. Dit staat in de afwikkelplannen die wij als PPI verplicht zijn om op te stellen, te onderhouden en te delen met De Nederlandsche Bank.

  • Als een bedrijf of een land failliet gaat

Dit risico wordt beperkt door de enorme spreiding. Uw pensioen wordt belegd in duizenden aandelen en obligaties. Een faillissement van een bedrijf of land heeft hierdoor een beperkte invloed op uw pensioenvermogen. Bij obligaties beleggen we alléén in obligaties van kredietwaardige landen en bedrijven.

Meer over bedrijfspensioen?

Vraag direct onze brochure aan!