Lifecyclebeleggen 

Het mag natuurlijk niet gebeuren dat uw pensioeninkomen halveert omdat vlak voor uw pensioen de kredietcrisis losbreekt. Of de internetbubbel barst. Daarom doen wij aan lifecyclebeleggen.

Hoelang heeft u de tijd? 

Dat is de hamvraag. Heeft u het geld over een paar jaar nodig? Dan is sparen vaak verstandig. Wilt u het geld voor een langere periode wegzetten? Bijvoorbeeld 5 jaar of meer? Dan kan beleggen interessant zijn. Voor uw pensioen is dat laatste het geval.

balloons_BLUE_D

Wat is lifecyclebeleggen

Lifecyclebeleggen houdt in dat als u dichter bij uw pensioendatum komt, u steeds veiliger gaat beleggen. Ver voor de pensioendatum wordt vooral in beleggingen met een hoger risico belegd (in aandelen dus) om te profiteren van het hogere verwachte rendement. Als de pensioendatum nadert, worden de beleggingen met een hoger risico afgebouwd naar beleggingen met een lager risico (obligaties). Zo worden niet alleen de gevolgen van een crash op de beurs beperkt, maar ook het renterisico.

Het is ook mogelijk om na de pensioendatum door te beleggen. Dan wordt er een andere lifecycle gebruikt om het risico af te bouwen.

Wat is herbalanceren?

Stel uw bedrijf (of u zelf) heeft ervoor gekozen om voor 80% in aandelen en 20% in obligaties te beleggen. Als u begint, wordt voor elke euro die op de rekening wordt gestort 80% aandelen en 20% obligaties gekocht.

Maar die verdeling verandert in de loop van de tijd, want de koersen van aandelen en obligaties veranderen. Stel de koersen van de aandelen zijn goed gestegen en die van de obligaties zijn ongeveer hetzelfde gebleven. Dan kan best zo zijn dat u opeens voor 90% in aandelen en 10% in obligaties belegt. Het beleggingsrisico is dan groter dan u bij aanvang had gekozen.

Daarom ‘herbalanceren’ wij elk jaar de verhouding tussen aandelen en obligaties. Wij brengen de verhouding weer terug zoals die volgens de lifecycle moet zijn. In dit voorbeeld verkopen wij wat aandelen en kopen daar obligaties voor terug. Net zoveel tot de verhouding weer 80% aandelen en 20% obligaties is. Dat herbalanceren doen wij één keer per jaar, op hele jaren voor de pensioendatum.

eggs_forks_BLUE_D