Doorbeleggen

Tot voor kort werden uw beleggingen op uw pensioendatum altijd verkocht. U had geen keuze. Met het geld werd een pensioeninkomen aangekocht. Dat inkomen was vast. Nu heeft u een keuze. Dat vaste pensioeninkomen? Of doorbeleggen en de kans op een hoger of lager pensioeninkomen accepteren?

Het vaste inkomen

Tot september 2016 had je voor het pensioeninkomen géén keuze. Je zette jouw opgebouwde pensioenkapitaal om in een levenslang gegarandeerd pensioeninkomen. De hoogte van dat inkomen blijft de rest van je leven gelijk: elke maand hetzelfde bedrag.

De hoogte van het pensioeninkomen is voornamelijk afhankelijk van twee factoren: het opgebouwde pensioenvermogen op de pensioendatum én de stand van de rente op dat moment. Hoe lager de rentestand, hoe lager het maandelijkse pensioeninkomen. En andersom.

De rentestand is op dit moment historisch laag. Daardoor zijn alle pensioeninkomens bij alle aanbieders op dit moment relatief laag.

stairs_BLUE_D

Het variabele inkomen

Je mag nu dus ook na je pensioendatum met (een deel van) het opgebouwde pensioenvermogen doorbeleggen. Je zet dan niet het volledige vermogen vast tegen de dan geldende rentestand, maar blijf je met (een gedeelte van) het geld beleggen.

Met het geld dat je op je pensioendatum niet gebruikt voor het aankopen van een vast pensioeninkomen, blijf je beleggen. Elk jaar wordt een deel van dat belegde geld dan gebruikt voor een inkomen: een variabel inkomen. Want de hoogte van dat inkomen hangt elk jaar af van het belegde vermogen, de stand van de rente en de levensverwachting op dat moment.

Bij doorbeleggen is de hoogte van de pensioenuitkering een stuk minder afhankelijk van de marktrente op één moment. Doorbeleggen geeft je dus kans op een hoger pensioeninkomen, maar ook het risico op een lager inkomen.

Hoe werkt doorbeleggen

Hoe dichter je bij je pensioendatum komt, hoe minder risico je wilt lopen. Daarom bouwen we met lifecyclebeleggen de beleggingen met een hoger risico (aandelen) af naar beleggingen met een lager risico (obligaties).

Als je kiest voor doorbeleggen, verloopt die risicoafbouw anders. Het risico wordt minder ver en later afgebouwd. Afhankelijk van het beleggingsprofiel start je 14, 12 of 8 jaar voor je pensioendatum met het afbouwen van de aandelen naar respectievelijk 30%, 40% of 50% in het jaar voor de pensioendatum.

Wanneer moet u een keuze maken?

Idealiter uiterlijk op het moment dat de risicoafbouw van uw lifecycle ingaat. Afhankelijk van de gekozen lifecycle is dit 22, 18 of 16 jaar voor uw pensioendatum. Maar u mag de keuze ook later maken, of herzien. Daar doen we niet moeilijk over. Dan herbalanceren we op dat moment de verhouding tussen aandelen en obligaties die bij uw keuze hoort.

Wij informeren u natuurlijk tijdig als het moment komt om een keuze te maken: doorbeleggen of niet? En we helpen u graag bij het maken van die keuze. In MijnBND heeft u met de tool ‘Keuzehulp doorbeleggen’ inzicht of doorbeleggen bij u past.

gift_balloons_BLUE_D

Doorbeleggen past bij u als …

 • U de kans wilt hebben op een hogere pensioenuitkering
 • En begrijpt dat uw inkomen lager wordt als de beleggingsresultaten tegenvallen
 • U door de lage rente niet gevangen wilt zitten in een blijvend laag inkomen
 • U kennis en ervaring hebt met beleggen
 • En niet nerveus wordt als u jaarlijks een andere inkomen heeft
 • U uw vaste lasten nog kan dragen als het pensioeninkomen jaarlijks verandert

En doorbeleggen is waarschijnlijk niks voor u als …

 • U niet van beleggen houdt
 • U zekerheid wilt over de hoogte van uw pensioeninkomen
 • En die zekerheid belangrijker vindt dan de kans op een hogere inkomen
 • De pensioenuitkering uw enige inkomen is naast de AOW-uitkering
 • U in financiële problemen kunt komen bij een lager pensioeninkomen
 • En u niet tegen de onzekerheid kan dat uw pensioeninkomen kan dalen
eggs_forks_BLUE_D