Buitenlandse werknemers

Werk je met expats of buitenlandse werknemers die (tijdelijk) in Nederland werken? Ook voor deze werknemers bieden we een pensioenoplossing met Engelstalige communicatie. Hieronder lees je antwoorden op veelgestelde vragen. Heb je een specifieke vraag? Neem dan gerust contact met ons op!

1. Aan welke eisen moet een werknemer voldoen om aan de pensioenregeling te mogen deelnemen?

Anders dan vaak wordt gedacht is het woonland van de werknemer geen variabele die hier een rol in speelt. Wel moet een werknemer voldoen aan de volgende eisen.

1. De werknemer moet een arbeidsovereenkomst hebben onder Nederlands recht.

2. De werknemer moet onder Nederlandse fiscale wetgeving vallen.

3. De werknemer moet onder het Nederlands Sociaal recht vallen.

stairs_YELLOWE

2. De werknemer is maar voor bepaalde tijd in Nederland, moet ik hem aanmelden?

Ja, zolang de werknemer een Nederlands arbeidscontract heeft, moet hij voor deze periode ook worden aangemeld in de pensioenregeling. Er wordt maandelijks premie ingelegd voor het pensioen. Natuurlijk hebben ook de kosten voor deze werknemer alleen betrekking op de periode waarin hij in dienst is.

3. Wat is de 30% regeling?

Werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden maximaal 30% van hun brutoloon onbelast ontvangen. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die zij hebben, omdat ze niet in hun thuisland werkzaam zijn.

books_YELLOW
hearts_YELLOW

4. Hoe gaan jullie om met de 30% regeling?

Werknemers die onder de 30% regeling vallen kunnen natuurlijk meedoen in de pensioenregeling, mits zij voldoen aan de eerder genoemde eisen.

De 30% vergoeding valt niet standaard onder het pensioengevend salaris. Natuurlijk denken wij hier wel graag in mee. Bestaat de wens om deze vergoeding onder het pensioengevend salaris te laten vallen? Dan kunnen we dit opnemen in de juridische stukken.

Aangezien de 30% een tijdelijke regeling is kan de mogelijkheid worden geboden voor deze doelgroep om afstand te doen van de pensioenregeling. Neemt contact op met Brand New Day om te bepalen onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

5. Is er ook informatie over de regeling beschikbaar in het Engels?

Ja, dat is er op allerlei verschillende manieren. We kunnen een overzicht van de regeling opstellen in het Engels, een Pensioen123, en bieden een Engelstalige handleiding voor het pensioenbeheer, zie hieronder. Ook vertellen onze specialisten telefonisch en in een Engelstalige presentatie graag meer over onze pensioenregeling. Heb je daar interesse in? Neem dan contact met ons op.

6. Informeren jullie werknemers in het Engels?

Alle informatie, zoals e-mails, nieuwsbrieven en het online pensioenplatform MijnBND, zijn voor werknemers beschikbaar in het Engels. Voor sommige informatie doen we dat op aanvraag, zoals bij waardeoverdrachten of Pensioen Extra offertes.

lamp2_YELLOW

7. Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen als de werknemer naar het buitenland vertrekt?

Wij beleggen het pensioenkapitaal tot de pensioengerechtigde leeftijd. Ook wanneer werknemer naar het buitenland vertrekt.  Met het opgebouwde kapitaal koopt de werknemer uiteindelijk een levenslang pensioen aan.

8. Wordt de pensioenuitkering ook uitbetaald in het buitenland?

Een goede vraag, want niet alle verzekeraars gaan een grensoverschrijdende dienstverrichting aan. Wij hebben een oplossing gevonden in samenwerking met verzekeraar a.s.r. Zo ontvangen werknemers die via Brand New Day pensioen hebben opgebouwd en nu in het buitenland wonen in de meeste landen gewoon hun pensioenuitkering. Hoe dit werkt? Klik op de groene knop hieronder en lees er meer over.

heart_YELLOW
piggybank_YELLOW

9. Kan het pensioenkapitaal worden overgedragen vanuit of naar het buitenland?

In de meeste gevallen kan dat. In elk geval werkt Brand New Day altijd mee aan zo’n internationale waardeoverdracht. Dit is echter niet het enige criterium en daardoor niet altijd succesvol. Voor alle landen gelden vaak verschillende criteria. We helpen je graag dit verder uit te zoeken.

Heb je nog een andere vraag?

We helpen je natuurlijk graag. Neem contact op met onze specialisten op het gebied van buitenlandse werkgevers en werknemers. Dat kan via [email protected] of door te bellen naar 020-75 85 370.