Een nieuwe vermogensbeheerder

Sinds 1 april 2021 is Brand New Day PPI samengegaan met a.s.r. De PPI verzorgt de bedrijfspensioenen voor werknemers. Om onze krachten te bundelen met a.s.r. kiezen we ervoor om een overstap te maken naar hun vermogensbeheerder. We vertellen je er graag meer over.

Vragen en antwoorden

Om je mee te nemen in de veranderingen, hebben we wat mogelijke vragen onder elkaar gezet. Kijk de vragen én antwoorden eens door. Staat je vraag er niet bij of is ons antwoord niet duidelijk genoeg? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag.

piggybank_GREEN

Algemene vragen

Waarom zijn jullie over naar ASR fondsen?

Door onze krachten te bundelen houden we onze service op een hoog niveau. In verband met de overgang naar a.s.r hebben we de keuze gemaakt om ook de overstap te maken naar ASR Vermogensbeheer N.V. als vermogensbeheerder van de fondsen. Door deze keuze worden ook de namen van de beleggingsfondsen aangepast en worden de onderliggende beleggingen meteen al iets duurzamer.

Wie is nu mijn vermogensbeheerder?

Vanaf februari 2022 wordt ASR Vermogensbeheer N.V. de nieuwe vermogensbeheerder van de fondsen.

Beleggen jullie nog steeds passief?

Ja, wij beleggen nog steeds passief. Passief beleggen heeft verschillende voordelen, zoals blootstelling naar de marktpremie, voorspelbare portefeuilleprofielen en lage kosten. Door het duurzamer maken van veel van de fondsen, door bijvoorbeeld bepaalde bedrijven of sectoren uit te sluiten, is de beleggingsstijl van veel fondsen ‘enhanced indexing’. Ook dit scharen wij onder passief beleggen omdat de fondsen nog steeds passief worden beheerd en een lage tracking error kennen.

Enhanced indexing is indexbeleggen maar dan met een uitsluiting van niet-duurzame aandelen met als doel het verduurzamen van de beleggingen.

Veranderen mijn beleggingen nu?

Nee, de beleggingsfondsen die worden vervangen door ASR fondsen zijn vergelijkbaar met de huidige beleggingsfondsen. Dit was een belangrijke vereiste voor de overgang naar a.s.r  en hebben we onafhankelijk laten vaststellen door een extern advieskantoor (AF Advisors). We worden alleen wel wat duurzamer. Dit kan doordat ASR Vermogensbeheer, tegen dezelfde lage kosten, vergelijkbare fondsen aanbiedt die duurzamer zijn. En dat zonder extra kosten. Een positieve ontwikkeling dus!

Een uitzondering op bovenstaand vormt het BND Spaarfonds (spaararrangement) dat zal worden vervangen door het ASR Euro Geldmarkt Fonds (liquiditeitenfonds). Dit Fonds vormt echter geen onderdeel van één van de Lifecycles en betreft een ‘opt out’ keuze voor deelnemers met de Keuze voor ‘Beleggingsvrijheid’.

Waar kan ik de nieuwe ISIN codes terugvinden?

De nieuwe ISIN codes kun je terugvinden in de verschillende fondsdocumentatie (o.a. prospectus, factsheets of EBI) welke je straks kan terugvinden op de website van ASR. Voor de overzichtelijkheid staan de ISIN codes ook in het volgende schema:

ISIN Naam subfonds ASR Paraplufonds (nieuw)
NL0015000O24 ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds – Participatieklasse B
NL0015000O40 ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds – Participatieklasse
NL0015000O57 ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds – Participatieklasse Unhedged
NL0015000MQ0 ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds
NL0015000MP2 ASR Duurzaam Wereld Vastgoed Aandelen Fonds
NL0015000MO5 ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds
NL0015000MN7 ASR Euro Geldmarkt Fonds
NL0015000MM9 ASR Emerging Markets Aandelen Fonds
NL0015000ML1 ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds
NL0015000MK3 ASR Euro Staatsobligatie Fonds
NL0015000MJ5 ASR Euro Obligatie Fonds
NL0015000MI7 ASR Wereld Obligatie Fonds
NL0015000MH9 ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds
Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen? Dat kunnen we ons voorstellen. Het gaat namelijk om jouw pensioen. Voor vragen mail dus gerust naar [email protected] of bel ons op (020) 75 85 355. Ook kan je terecht bij jouw adviseur.

Fondsen en lifecycles

Wat worden de nieuwe fondsnamen?

In het volgende overzicht vind je een overzicht van het huidige BND fonds met daarachter de nieuwe naam van het ASR fonds door welke deze zal worden vervangen:

Fondsnaam Brand New Day Nieuwe fondsnaam a.s.r.
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds, participatieklasse Unhedged
BND Wereld Indexfonds C-Hedged ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds, participatieklasse Hedged
BND Wereld Indexfonds C-Unhedged ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds, participatieklasse Unhedged
BND Vastgoed Wereld Indexfonds -C ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds
BND Duurzaam Vastgoed Wereld Indexfonds-C ASR Duurzaam Wereld Vastgoed Aandelen Fonds
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds
BND Spaarfonds ASR Euro Geldmarkt Fonds*
BND Emerging Markets Indexfonds-C ASR Emerging Markets Aandelen Fonds
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds-C ASR Euro Obligatie Fonds
BND Wereld Obligatie Indexfonds-C ASR Wereld Obligatie Fonds
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds


* Niet alleen een anderen naam, maar ook een ander onderliggend product (met een vergelijkbare risicoclassificatie).

Veranderen de fondskosten?

De fondskosten, ook wel de ‘lopende kosten factor’ genoemd, van de fondsen verandert niet. Behalve bij het BND Spaarfonds. Dit komt omdat het product in het BND Spaarfonds (spaararrangement) niet meer kan worden aangeboden. Het alternatief dat qua risicoprofiel het meest overeenkomt met het BND Spaarfonds is het ASR Euro Geldmarkt fonds, waarin wordt belegd in een liquiditeitenfonds. Omdat het een beleggingsfonds betreft nemen de fondskosten hiervan iets, maar beperkt, toe van 0,01% naar 0,08%.

Betekent de overgang naar a.s.r. en het duurzamer worden van de beleggingen ook dat mijn fondskosten hoger worden?

Nee. De overgang naar a.s.r. en de verduurzaming van de beleggingen heeft geen impact op de zogenaamde lopende kosten factor van de beleggingsfondsen. Een uitzondering vormt de lopende kosten factor van het ASR Euro Geldmarkt Fonds, die het BND Spaarfonds vervangt. Hiervan neemt de lopende kosten factor (beperkt) toe van 0,01% naar 0,08%. Dit is echter geen gevolg van de overstap naar a.s.r. maar een gevolg van het feit dat we dit product (spaararrangement) niet meer kunnen aanbieden.

Veranderen de lifecycles nu?

Nee, de overgang heeft geen impact op de inrichting van de lifecycles.

Kan ik nu zelf kiezen in welke aandelen/obligaties ik wil beleggen?

Nee, de overgang naar a.s.r. heeft geen invloed op jouw pensioenregeling en de keuzes die je daarbinnen wel en niet kan maken. De keuzes die je eerder had heb je nu nog steeds.

Hoe gaan de fondsen van a.s.r. om met valutarisico?

Het valutabeleid blijft ongewijzigd. Het BND aandelenfonds waarmee nu het valutarisico (deels) wordt afgedekt wordt vervangen door een ASR aandelenfonds waarmee het valutarisico (deels) wordt afgedekt. Het valutarisico in de obligatieportefeuille wordt helemaal afgedekt, ofwel door fondsen waarin alleen wordt belegd in euro-genoteerde beleggingen ofwel door fondsen waarin het valutarisico wordt afgedekt.

Waar kan ik alle documenten vinden (prospectus, factsheets e.d.) van de nieuwe fondsen?

Alle documentatie van de nieuwe beleggingsfondsen vind je na oprichting van de fondsen hier terug.

Vervangen van Brand New Day Spaarfonds

Wat is een Geldmarkt- of Liquiditeitenfonds?

Liquiditeitenfondsen (ook wel “cash”- of geldmarktfondsen genoemd) beleggen doorgaans in kortlopende leningen zoals, kortlopende deposito’s en andere geldmarktproducten zoals kortlopende obligaties. Deze fondsen zijn erop gericht een hogere rente op te brengen dan een spaarrekening. Ze worden beschouwd als een belegging met een lager risico en een lager rendement dan obligaties of aandelen. Ze zijn daardoor minder geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op de lange termijn, maar kunnen geschikt zijn voor beleggers die liever geen risico willen lopen, of als overbrugging tussen twee beleggingen voor de langere termijn.

Wat is de strategie van een liquiditeitenfonds?

Liquiditeitenfondsen zijn erop gericht een aantrekkelijke rente op te brengen en beleggers een hoge mate van veiligheid en liquiditeit te bieden. Maar let op:  de afgelopen jaren  ondervinden liquiditeitenfondsen echter negatieve impact van de lage- en laag blijvende rentestanden wat de mogelijkheden om een aantrekkelijke rente te bieden beperkt.

Hoeveel risico loop ik met een liquiditeitenfonds?

Het beleggen in een liquiditeitenfonds is niet zonder risico’s. Een liquiditeitenfonds is, in tegenstelling tot deposito’s, onderhevig aan koersschommelingen omdat er wordt belegd. Deze schommelingen zullen echter beperkt zijn doordat het om kortlopende en liquide beleggingen gaat. De risicoclassificatie van het liquiditeitenfonds  is daardoor vergelijkbaar met de risicoclassificatie van het BND Spaarfonds, een 1 op een schaal van 1-7.

Ik wil echt niet beleggen. Kan ik niet alsnog in het spaarfonds blijven?

Nee, helaas. Door de huidige lage (negatieve) rentestanden kunnen wij geen spaararrangement meer aanbieden. De bank waar wij dit geld aanhielden heeft het contract opgezegd. Doordat het risicoprofiel van ASR Euro Geldmarkt Fonds een vergelijkbare risicoclassificatie heeft als het BND Spaarfonds (lager dan obligaties en aandelen) zien wij dit als beste alternatief.

Zijn er meer kosten aan verbonden?

Ja, dit heeft te maken met het product. De stijging is echter zeer beperkt: de lopende kostenfactor neemt toe van 0,01% naar 0,08% en beheerkosten blijven gelijk.

Moet ik in actie komen?

De omzetting van jouw vermogen van het BND Spaarfonds naar het ASR Euro Geldmarkt Fonds gebeurt automatisch. Je hoeft zelf niet in actie te komen, tenzij je twijfelt of jouw beleggingskeuze nog steeds aansluit bij jouw (huidige) risicoprofiel. In dat geval raden we aan om opnieuw de profielpeiler in te vullen. Het staat je altijd als deelnemer in het BND Spaarfonds vrij je beleggingskeuze aan te passen.

Duurzaamheidsbeleid a.s.r.

Wat is het duurzaamheidsbeleid van a.s.r. en waar kan ik meer informatie over vinden?

a.s.r. vindt duurzaamheid erg belangrijk. Er zijn daarom beleid en doelstellingen geformuleerd en geïmplementeerd voor alle onderdelen van a.s.r. (als verzekeraar, als belegger, als werkgever en binnen de bedrijfsvoering).

a.s.r. behoort met haar beleid inmiddels tot de wereldtop als het gaat om duurzaam beleggen. Sinds 2007 gaat er bij a.s.r. geen enkele pensioenpremie meer naar wapens, tabaksindustrie of kinderarbeid. Maar bijvoorbeeld wel naar groene energie. Meer informatie is te vinden via https://www.asrnederland.nl/over-asr/duurzaam-ondernemen/duurzame-belegger

Waarom kiest a.s.r. voor duurzaamheid?

a.s.r. gelooft dat het alleen mogelijk is om pensioenen en verzekeringsuitkeringen op de lange termijn veilig te stellen door te beleggen in bedrijven, landen en sectoren die waarde toevoegen op de lange termijn.

Daarnaast wil a.s.r. positieve impact maken door thema’s zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te adresseren in het beheerd vermogen vermogen. Daarmee wordt actief verantwoordelijkheid genomen richting toekomstige generaties.

a.s.r. staat in de top van duurzaamheid. Waar blijkt dit uit?

Er zijn verschillende initiatieven waaruit blijkt dat a.s.r. een koploper is op gebied van duurzaamheid. Zo wordt in Nederland jaarlijks de ‘Eerlijke Verzekeringswijzer’ uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar hoe de 9 grootste verzekeraars hun premies beleggen, en/of verzekeraars betrokken zijn bij controversiële activiteiten.

a.s.r. Nederland is volgens dit onderzoek al jaren op rij de duurzaamste verzekeraar in Nederland (https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/beleidsscores/). Daarnaast is a.s.r. ook in de Dow Jones Sustainability Index opgenomen en daarmee behoort ASR Nederland tot de 10% best presterende verzekeraars op gebied van duurzaamheid, ter wereld (https://www.asrnederland.nl/nieuws-en-pers/pers/asr-opgenomen-in-de-dow-jones-sustainability-index).

Voor nog meer duurzame voorbeelden, zie: https://www.asr.nl/blog/10x-duurzaam-bij-asr.

Waar kan ik meer lezen over de duurzame fondsen van a.s.r.?

Via de website van a.s.r. kan meer informatie over de verschillende fondsen worden gevonden: https://www.asr.nl/service/fondsen-koersen