Het nieuwe pensioenstelsel

Groot nieuws voor ons als pensioengoeroes. Na jarenlange discussies is er een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Dat er een en ander zou veranderen, werd al snel duidelijk. Nu er steeds meer details bekend worden, informeren we jou daar graag over. Op deze pagina delen we de ontwikkelingen en meer informatie over de wijzigingen voor onze klanten.

Het pensioencontract van de toekomst

Het pensioenstelsel beweegt meer en meer onze kant op. PPI’s zijn daarmee uitstekend voorgesorteerd op de nieuwe regeling.  In onze ogen hebben wij al het pensioencontract van de toekomst voor werkgevers. Er zijn nog wel stappen te maken. Lees hier verder in een interview.

eggs_dark_blue

Handige weetjes

Zo’n grote verandering roept natuurlijk vragen op. We hebben er een paar op een rijtje gezet.

Wat blijft er hetzelfde?

Het voordeel is dat de pensioenregelingen bij Brand New Day PPI nu al voor een groot deel aansluiten op het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij wordt een premieregeling, zoals wij die als PPI aanbieden, de norm. Onze regelingen blijven dus grotendeels ongewijzigd.

  • Alle regelingen, ook de regelingen van pensioenfondsen, worden premieregelingen. Die hebben al onze klanten nu al.
  • Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum wordt geheel op risicobasis verzekerd. Daarbij geldt het laatste salaris vóór het overlijden als basis voor de hoogte van dit pensioen. Zoals het bij ons nu dus ook is.
  • Er wordt meer ingezet op een variabele uitkering bij pensionering. De keuze voor een variabele uitkering kunnen werknemers ook nu al bij ons maken.
Wat zijn de grootste veranderingen?

Er ontstaat voor werknemers en werkgevers meer keuzevrijheid, gemak en flexibiliteit. Voor ons een belangrijke ontwikkeling, omdat wij hier als PPI groot voorstander van zijn. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • In plaats van dat de hoogte van de premie afhankelijk is van de leeftijd, geldt in het nieuwe stelsel een premiepercentage dat voor alle werknemers gelijk is. Een zogenaamde “vlakke premie”. Voor bestaande werknemers is het mogelijk de “stijgende premie” te houden.
  • De hoogte van het partnerpensioen wordt eenvoudiger. Op dit moment wordt het partnerpensioen vastgesteld op dienstjaren (werkzame jaren bij de werkgever) en wordt er rekening gehouden met AOW-inbouw. Het voorstel is nu om het partnerpensioen vast te stellen op het laatste salaris.
  • In de nieuwe opzet kunnen pensioenuitvoerders aan het begin van de pensioenuitkering 10% van het opgebouwde vermogen in één keer uitkeren. Wij zijn als PPI niet de instantie die de uitkering verzorgt, maar zijn uiteraard wel een groot voorstander van meer flexibiliteit, gemak en keuzemogelijkheden voor de werknemer.
Wat is een vlakke premie?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat voor iedereen uit van een vlakke premie. Dat wil zeggen dat er voor iedere werknemer een gelijk percentage aan pensioenpremie wordt ingelegd. De voorgestelde maximale vlakke premie bedraagt 30% van de pensioengrondslag. Dit maakt pensioen voor werkgevers en werknemers een stuk simpeler om te begrijpen.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Begin juli 2020 kwam er een akkoord tussen alle partijen. Daarin werd aangegeven dat het nieuwe pensioenstelsel in gaat per 1 januari 2022. In mei 2021 werd bekend gemaakt dat het nieuwe pensioenstelsel een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2023.

Om de oude regelingen aan te passen aan de nieuwe situatie voor onze klanten, hebben we de tijd tot 1 januari 2027. Al gaan we er vanuit dat de meeste regelingen dan allang zijn vernieuwd en aansluiten op de wensen van onze klanten.

Moet ik als werkgever in actie komen?

Nee, je hoeft nu nog niet in actie te komen. De komende periode worden de details uit het pensioenakkoord verder uitgewerkt. Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord en wat dit betekent voor jullie pensioenregeling.

Heb je hier nu al een vraag over?
Neem dan contact op met je pensioenadviseur. Bespreek samen de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor je werknemers. Zo breng je ook meteen in kaart welke keuzes je hebt als werkgever. Of neem contact met ons op door te mailen naar [email protected] of te bellen naar 020 – 75 85 360. We helpen je graag.